دانلود پایان نامه درباره بحران های اجتماعی

دانلود پایان نامه درباره بحران های اجتماعی

دانلود پایان نامه

ارتباط عمیق با حرکت إسلامی در لبنان.  

دیدارها و روابطی که در قالب دیدارهای مذهبی و سیاسی و ملی انجام می شود.
دوری از مناقشه و نقد حرکت های إسلامی از طریق رسانه.
عدم موافقت با طرح حمایت از ایجاد سازمان سنی از سوی حزب الله به جهت عدم تحریک عواطف اهل سنت.
فصل دوم: مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان
علما و اندیشمندان لبنانی در راستای تعمیق وحدت بین مسلمانان و تقریب مذاهب إسلامی و برای مقابله با دشمن صهیونیستی، قدم های مؤثر و مثمر ثمری برداشته اند که در رأس این فعالیت ها تأسیس مرکز تجمع علمای مسلمین است که از بدو تأسیس تا کنون با عضویت بیش از 240 نفر از علما و اندیشمندان شیعه و سنی، فعالیت دارد و در حقیقت با إتخاذ تدابیر هوشمندانه و مدبرانه، وحدت إسلامی را قوت بخشیده و با هرگونه فتنه مذهبی مقابله کرده است.
در شرایطی که رژیم اسرائیل در سال 1982م به جنوب لبنان هجوم آورده و شهرهای جنوب را اشغال کرده بود، علمای شیعه و سنی لبنان بر ضرورت مقابله با این اشغالگری تأکید کرده و تنها راه مقابله را در اتحاد مسلمانان دیدند برای همین امر در 1982م مصادف با نیمه شعبان 1402ه.ق با تلاش علمای مسلمان اعم از شیعه و سنی، مرکز تجمع علمای مسلمین را تأسیس کردند تا علاوه بر تقویت وحدت مسلمانان لبنان، طلایه دار مقابله را دشمن صهیونیستی اسرائیل باشند. اولین دستاورد بزرگ مرکز تجمع علمای مسلمین، آزادسازی صیدا در سال 1985م بود که در این راه شهدایی را نیز تقدیم إسلام کرده است که بارزترین ایشان شهید شیخ راغب حرب می باشد.
این مرکز بزرگ ترین مؤسسه ای است که در منطقه در راستای وحدت مسلمانان و تقریب مذاهب إسلامی فعالیت دارد. طبق أساس نامه این مرکز اهداف تأسیس مرکز بدین شرح است:
مبارزه با استکبار و مقاومت در برابر هر گونه اشغالگری سرزمین های إسلامی
جهانی کردن مقاومت إسلامی در برابر اشغالگری اسرائیل و نابودی اسرائیل و آزادسازی قدس شریف
تلاش برای وحدت جامعه إسلامی در لبنان
جبران کمبودهای فرهنگی مسلمانان با برنامه ریزی های علمی و فرهنگی
موضع گیری های مناسب که برای مسلمانان أهمیت داشته و به مصالح جامعه إسلامی می باشد
تلاش برای تربیت عالمان ربانی که شایسته تبلیغ کلمه توحید و رهبری جهادی مسلمانان را داشته باشد
مرکز تجمع علمای مسلمین در لبنان تا کنون فعالیت های مؤثر و مفیدی را برای اتحاد مسلمانان لبنان و جلوگیری از فتنه های مذهبی و طائفه ای به انجام رسانده است که در طول سالیان متمادی و خصوصاً در دوران جنگ های داخلی لبنان، نیاز به چنین فعالیت های مؤثری برای جلوگیری از نزاعات و بحران های اجتماعی نیاز مبرم بود و اکنون که به برکت تدبیر عالمان ربانی إسلام در منطقه، شاهد رشد و فعالیت این مرکز هستیم باید با تمام توان از این مرکز حمایت و پشتیبانی کرد.
بارزترین فعالیت های مرکز تجمع علمای مسلمین از بدو تأسیس تا کنون عبارت است از:
مقابله با پیمان 17 مایو 1983م و مذاکرات ناقوره که پیمان مذکور را از بین برد.
موضع گیری های رسانه ای و سیاسی دربرابر دستگیری یا ترور علمای إسلام به دست دشمن صهیونسیتی.
مبارزه با نظام أمین جمیل مبنی بر تخریب مسجد رسول اعظم و مسجد هرش و خانه های مهاجرین.
مقابله با ظلمی که نظام إداری أمین جمیل در حق فلسطینیان روا می داشت.
محکوم کردن نقش نیروهای چند ملیتی در لبنان.
بسیج همگانی برای حمایت از مقاومت إسلامی در برابر دشمن اسرائیلی.
محکومین فتنه های داخلی.
تلاش برای حل مشکل مخیمات در بیروت و جنوب با میانجیگری جمهوری إسلامی ایران.
مقابله با مشکلات اقتصادی و وضعیت زندگی مسلمانان و محرومان لبنان.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره علامه مجلسی

بستن منو