دانلود پایان نامه درباره اختلافات مذهبی

دانلود پایان نامه درباره اختلافات مذهبی

دانلود پایان نامه

آسیبی که در لبنان از حوزه سیاست متوجه تقریب مذاهب اسلا‌می است در هیچ حوزه و بُعدی متوجه تقریب نیست. وجه غالب این آسیب ها مربوط به احزاب سیاسی و دخالت های خارج از لبنان در امور سیاسی لبنان ‌می باشد و حل این مسائل جز با آگاهی از امور سیاسی و حقیقت مذاهب و هشیاری مسلمانان جامعه لبنان ممکن نیست.  

اختلافات مذاهب اسلامی در لبنان منشأ سیاسی دارند و در حقیقت اختلاف مذاهب اختلاف سیاسی هست و اختلاف دینی نیست و این اختلاف سیاسی نیز از غرب نشأت می گیرد و غرب، عامل اولیه این اختلافات سیاسی و رشد دهنده آن است و برخی سیاستمداران به جهت مصالح سیاسی خود به این اختلافات دامن می زنند.
در لبنان سیاست های گذرایی وجود دارند که از سازمان های سیاسی ناشی می شوند و هدف این سیاست ها بهره برداری از دین به نفع مصالح سازمان های سیاسی است. در لبنان می بینیم زمانی که اوضاع سیاسی متشنج نیست، آرامش بر جامعه حاکم می شود.
اندیشمندان لبنانی وجود همکاری مشترک میان گروه های سیاسی لبنان، برای نجات لبنان از انبوه مشکلات داخلی، امنیتی و سیاسی یک نیاز ضروری می دانند.
سید علی فضل الله می گوید: بعضی از افراد و احزاب سیاسی برای ایجاد اختلاف و فتنه میان مسلمانان و مسیحیان تلاش می کنند و برای رسیدن به اهداف خود در جمع اهل سنت می‎گویند که شیعیان در حال چپاول حقوق شما هستند و به همین شکل در جمع شیعیان می‎گویند که اهل سنت حق شما را غارت می‎کنند و حتی به مسیحیان می‎گویند که مسلمانان می خواهند بر لبنان سیطره پیدا کنند.
شیخ عبدالناصر الجبری اختلافات مذهبی در لبنان را ناشی از مسائل و اختلافات سیاسی می داند و برخی مطالبات به ظاهر مذهبی را غیر معقول و غیر شرعی می داند. مثلا ایشان برخی انتقادات از حکومت ایران مبنی بر این که چرا جمهوری إسلامی ایران اجازه نمی دهد اهل سنت مسجدی در تهران بنا کنند می گوید: من به عنوان یک عالم سنی مخالف بنای مسجد اهل سنت در تهران هستم، چرا که مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید، چگونه است که شیعیان خواستار بنای مسجدی در مکه باشند؟ و یا خواستار ساخت کعبه ای برای خود باشند؟ طبیعی است که این سخن بیهوده ای است و سخنان این چنین که ظاهر مذهبی دارند از مواضع سیاسی و اختلافات سیاسی ناشی می شود.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله درباره اختلاف های سیاسی در لبنان و تأثیر آن در اختلاف های مذهبی می گوید: در واقع بین شیعه و سنی مساله ای نیست که منجر به اختلاف ها مذهبی شود بلکه در لبنان اختلاف ها از مسائل سیاسی ناشی می شود که از سوی سیاستداران یا برخی جریان ها که همگام با غرب حرکت می کنند، مطرح می شود و این افراد سعی بر این دارند که این اختلاف های سیاسی را در قالب اختلاف های مذهبی جلوه دهند.
دکتر رضوان السید می گوید: برخی سلفی های اهل سنت که بسیار تندرو هم هستند و شیعه را تکفیر می کنند و سخنانی می گویند که جائز نیست، ولی در لبنان اهل سنت ابدا این گونه سخنان را نمی گوئیم و ما در لبنان بهترین ارتباط را با شیعیان داریم و اگر اختلافی در لبنان باشد اختلاف سیاسی است و در کوچک ترین مسأله مذهبی و دینی إختلاف نداریم و در لبنان بین شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست.
اگر جامعه دینی لبنان به دور از اختلافات سیاسی باشد، بهشت پیروان ادیان و مذاهب خواهد بود و این مسأله ای است که همه اندیشمندان لبنانی بر این مسأله إشراف و إذعان دارند.
در لبنان حتی برخی از سلفی های سنتی مثل شیخ الشهال ادعا می کنند علاقه ای به سیاست ندارند ولی در واقع رفتار ایشان خلاف این ادعا را ثابت می کند. ایشان آشکارا به حمایت از جریان 14 مارس پرداخته و با این حمایت در قله تنش های مذهبی بین شیعه و سنی در لبنان جای گرفته اند.
ترور رفیق حریری سیاست مدار، نخست وزیر لبنان در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵م موجب شکل گیری جدیدی در جریانات سیاسی لبنان شد. برخی دولت سوریه و متحدین لبنانی سوریه را عامل این انفجار معرفی کردند و برخی دیگر آن را سناریویی از پیش تعیین شده توسط قدرت های منطقه‌ای مخالف مقاومت لبنان (اسرائیل) و قدرت‌های فرامنطقه‌ای (آمریکا، فرانسه و….) ارزیابی می کنند.
از هر دو گروه ذکر شده حامیان مقاومت در 8 مارس 2005م گردهمایی بزرگی را ترتیب دادند که به گروه 8 مارس معروف شدند و در مقابل گروه های مخالف با گردهمایی در 14 مارس 2005م در بیروت با شعار ضد سوری و یک ماه پس از ترور رفیق حریری گروه موسوم به 14 مارس شکل گرفت که منجر به خروج نیروهای سوری از لبنان پس از 29 سال و گرد هم آمدن سنی ها ، دروزی ها و احزاب مسیحی بود.
در فصل دوم از بخش دوم این تحقیق به تفصیل و جداگانه شکل گیری و اهداف و احزاب سیاسی لبنان بررسی شد ولی در این فصل، نقش و تأثیر گذاری جریانات سیاسی در وحدت إسلامی و تقریب مذاهب إسلامی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نظر به چگونگی و علل شکل گیری گروه های 8 مارس و 14 مارس که ذکر شد، در این مجال به وابستگی های احزاب به این دو گروه و تأثیر آنها فضای لبنان خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره روشنفکری ایرانی

بستن منو