دانلود پایان نامه درباره آموزه های قرآنی

دانلود پایان نامه درباره آموزه های قرآنی

دانلود پایان نامه

 

8-1- قرآن و تفسیر:
قرآن یگانه کتاب مقدس و مقبول بین مسلمانان که از سوی خداوند توسط رسولش برای هدایت انسان ها نازل شده است و از هر گونه تحریف و زیادت و نقصان مصون می باشد، می تواند کمک شایانی برای مسلمانان در رسیدن به اتحاد و تقریب داشته باشد، ولی باید توجه داشت که علما واندیشمندان إسلامی نبایست اجتهادات و برداشت های شخصی خود از قرآن را، وحی منزل دانسته و در نتیجه مخالفت با آن را مخالفت با قرآن بدانند.
مثلا در سوره حمد تفسیری که إبن عباس ارائه می دهد متفاوت از تفسیری است که أبن عمر دارد، ولی این دو هیچ گاه با اختلاف در اجتهاد و برداشت، دیگری را محکوم نکرده و خود را بر حق ندانسته اند. عدم اعتماد بر قطعی الصدور بودن برخی أسباب نزول نیز می تواند در راستای وحدت مسلمانان مؤثر باشد.
8-2- روایت ها و احادیث:
بحث روایت و حدیث متفاوت از قرآن است. چرا که اولا روایت بر خلاف قرآن، از تحریف مصون نیست و دوم این که نقل مضمون روایت جائز است. اگر در بین مسلمانان به روایت های مشترکی که مورد قبول مذاهب إسلامی است استناد شود و تلاشی برای جمع روایت های مشترک صورت پذیرد، قدم مؤثری در راه تقریب روی می دهد. روایت هایی که از رسول خدا از طریق مذاهب نقل شده است بیش از روایات خاص یک مذهب است و شایسته است در راه رسید به وحدت أمت إسلام روایت هایی که ضرورتی بر نقل آن ها نیست و سبب ایجاد تشنج و اختلاف می شود، کنار گذاشته شود و در مقابل روایت هایی که بر ارتباط امامان و صحابه داشته اند تأکید شده و مورد اهتمام قرار گیرد، مثلا روایت مسند و صحیحی که می گوید: امام حسن و امام حسین پشت سر مروان بن حکم نماز می خوانده اند.
8-3- رجال و بزرگان تاریخ إسلام:
رجال حدیث در تاریخ نقش مهمی در شکل گیری مذاهب داشته اند و بدیهی است برخی از ایشان از جهت وثاقت و عدالت مشترک بین مذاهب باشند، اگر چنین افرادی که مورد قبول مذاهب هستند استخراج شده و به روایاتشان رجوع شود، چه بسا بسیاری از اختلاف های مذاهب حل شود. علاوه بر این که با اطلاع از راویان ضعیف مذهب مقابل، می توان روایات همان مذهب را بهتر درک کرده و تعامل منصفانه تری داشت.
تجلیل و بزرگداشت راویان و بزرگان تاریخ إسلام که در تعامل و ارتباط خوبی را سایر مذاهب داشتند، نیز قدم مثبت و مؤثری در راه تقریب می باشد.
8-4- کتاب ها و نویسندگان:
اهمیت دادن به کتاب ها و نویسندگانی که کلامشان از تقریب و وحدت إسلامی نشأت گرفته است، معرفی و نشر این کتاب ها با شرح و تعلیق های لازم که مقرون به تجلیل و بزرگداشت باشد، امر مهم و ضروری در راستای تقریب می باشد.
8-5- کلام و اعتقادات:
عقاید و آموزه های هر مذهب از صاحب نظران و اندیشمندان آن مذهب باید أخذ شود نه از عوام الناس و شایعات و اقوال شاذ و نادر. مراجعه به صاحب نظران و اندیشمندان هر مذهب برای فهم عقائد آن مذهب به همراه أمانت داری و رعایت ادب و انصاف، فهم معقولی از مذهب ارائه می کند و طبیعی است که فهم معقول تقریب و وحدت را به دنبال داشته باشد.
8-6- مناظره و مناقشه:
مناظره و جدل اگر با رعایت موازین باشد از آموزه های قرآنی است که می تواند موجب رشد و بالندگی موضوعات مورد بحث باشد. موازینی که باید در مناظره رعایت شود همان آداب إسلامی است که در روایات و سیره امامان آمده است، که میتوان به موارد ذیل إشاره کرد:
8-6-1- احترام ارزش ها و مقدسات طرف مقابل.
8-6-2- عدم طرح مباحث حاشیه ای و غیر لازم.
8-6-3- عدم استناد به آرای شاذ و نادر در مذهب طرف مقابل.
8-6-4- رعایت روش گفتگوی صحیح و جدال احسن.
8-6-5- وجوب سخن گفتن با دلیل و برهان و پذیرفتن سخن حق.
8-6-6- دروی از اتهام و دروغ و افترا و بازی های سیاسی.
8-6-7- اهتمام به سیره امامان در مواجهه با مخالف عقیده خود
8-7- فقه و اجتهاد:
اختلاف فقهی از اموری است که در درون مذهب واحد به وفور یافت می شود و دلیل آن برداشت آزاد مجتهد از ادله شرعی است و تا کنون هیچ اختلاف فقهی درون مذهبی سبب شعله ور شدن آتش فتنه و اختلاف نشده است. اگر با اختلافات فقهی مذاهب چنین تعاملی صورت بگیرد، بی شک می تواند مذاهب را به تقریب حقیقی برساند علاوه بر این که لازم است فقه مقارن بین مذاهب صورت بگیرد و باب اجتهاد برای تمام مذاهب إسلامی مفتوح باشد.
8-8- اهل بیت و اولاد امامان:
محبت اهل بیت در طول تاریخ مورد تأکید مسلمانان جهان بوده است. باید به این نکته تأکید شود که اختلاف هایی که امامان با آن مواجه بودند اختلاف در مقام و منصب سیاسی بود و هیچ گاه اختلافی در فضائل و سیره ایشان نبوده است و باید سخن آیت الله بروجردی مورد توجه قرار گیرد که فرمود: مصلحت در این است که بر رهبری علمی امامان و حدیث ثقلین تأکید شود نه بر رهبری سیاسی ایشان که موضوعی تاریخی است.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد تفسیر قراردادی

بستن منو