دانلود پایان نامه با موضوع پولشویی در بانک

دانلود پایان نامه با موضوع پولشویی در بانک

دانلود پایان نامه

– نام و نام خانوادگی (به طور کامل)؛ شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد؛  

– شغل و حرفه مشتری؛
– نشانی دقیق مشتری بر اساس مدارک مثبت و یا سایر روشهای مطمئن و قابل اثبات (از قبیل سند مالکیت اجاره نامه، فیش تلفن و ….)
ج) چه موقع احراز هویت باید صورت گیرد؟
– هنگام افتتاح انواع حسابها
– در صورت انجام معاملات اتفاقی بیش از مبلغ مقرر در مقررات پیشگیری از پولشویی یا انجام دو یا چند معامله مرتبط بیش از مبلغ مذکور ؛
ملاحظات: در صورت احراز هویت مشتری و نگهداری سوابق آن بر اساس مقررات مربوط، نیازی به شناسایی مشتری در عملیات بعدی نمی باشد.
در خصوص صدور چک تضمین شده و فروش انواع چکهای مسافرتی، پس از احراز هویت متقاضی و شناسایی او، می بایست امضاء خریدار چک در محل تعیین شده در روی چک اخذ گردد و به هنگام بازخرید این چکها نیز اخذ امضاء و احراز هویت لازم است.
شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حسابها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روشهای ذیل صورت گیرد :
– اخذ معرفی نامه معتبر که به امضاء حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد شعبه
رسیده باشد؛ در این خصوص معرفی نامه از یکی از بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه ای (کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان دادگستری و …. ) و امثال آن نیز مورد قبول است.
– اخذ اطلاعات ( توسط خود شعبه ) در مورد سوابق متقاضی از بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته و یا دارد؛
– استفاده از اطلاعات مندرج در جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار و موارد مشابه؛
3-1-1-3-2-1-2 شخص حقیقی خارجی
احراز هویت و شناسایی شخص حقیقی خارجی با اخذ اطلاعات و مدارک زیر صورت می گیرد :
– اخذ یک برگ فتوکپی گذرنامه و مطابقت آن با اصل .
– آدرس محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته
– ارائه معرفی نامه از دو نفر معرف قابل قبول یا از یکی از سازمانهای دولتی با کنسولگریهای خارجی یا بانکها و موسسات مالی معتبر خارجی اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
– در خصوص افتتاح حساب جاری، حضور شخص حقیقی خارجی و تکمیل کارت افتتاح حساب جاری در حضور متصدی شعبه ضروری است. لیکن درخصوص افتتاح سایر حساب ها، ارائه وکالت نامه رسمی که مفاد آن توسط یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد نیز قابل پذیرش می‏باشد.
3-1-1-3-2-2 افرادیکه به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام می نمایند: یکی از نکات مهم در شناسایی مشتری آن است که مشتری همان شخصی است که ادعا می نماید. چنانچه متقاضی به نمایندگی از سوی شخص یا اشخاص دیگری تقاضای انجام عملیات بانکی نماید در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده (نماینده اعم از وکیل، ولی، قیم و موارد مشابه می باشد که طبق قوانین و مقررات مجاز است عملیات بانکی شخص اصلی را انجام دهد) ضروری است.
– احراز هویت وکیل یا نماینده شخص حقوقی همانند شخص حقیقی است.
– در صورتی که در مورد سمت متقاضی از نظر فرد اصلی یا نماینده بودن با اتکا به دلایل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضی از ارائه اطلاعات و مدارک پیش بینی شده در این مقررات امتناع ورزد، شعبه باید پس از استعلام از بالاترین مقام بانک و یا فردی که به او تفویض اختیار شده است و یا کمیته مبارزه با پولشویی در بانک نسبت به ارائه خدمات به او اقدام نماید.
3-1-1-3-2-3 شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی
ساختار اشخاص حقوقی به نحوی است که می تواند مورد استفاده پولشویان قرار گیرد (به ویژه اشخاص حقوقی بخش خصوصی)، به همین دلیل ضرورت دارد شعب و واحدهای تابعه، مشتریان حقوقی خود را شناسایی نمایند. در این خصوص شعب و واحدهای تابعه مکلفند:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد سازمانهای دولتی

بستن منو