دانلود پایان نامه با موضوع مزایای تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه با موضوع مزایای تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

EC را میتوان انجام هر گونه امورتجاری و بازرگانی به صورت آنلاین و از طریق شبکههای کامپیوتری بیان کرد.این امور میتواند شامل خرید و فروش عمده یا خرده کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی،ارائه سرویس های مختلف به مشتریان و دیگر موارد تجاری باشند(صحرائیان،1386: 15).  

از دیدگاهIT تجارتالکترونیک به آن دسته از کاربرد هایIT که بصورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشبرد جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است گفته میشود.از دیدگاه مشارکتیEC چارچوبی است که شرایط لازم را برای شرکت افراد در داخل سازمان و حتی خارج از سازمان فراهم میکند.از دیدگاه فرایند کسب و کارEC بکارگیری فناوری برای خود کارسازی تبادلات کسب و کار و جریان کار است.از دیدگاه تجاری ابزاری است که کسبوکارهای مختلف،شرکاء و مشتریان آنها را قادر میسازد تا موضوعاتی چون:کیفیت خدمات،سرعت تحویل خدمات و….را ارتقاء و موضوعاتی همچون هزینهها را کاهش دهند(معمار نژاد،1385: 23).
EC در حال تغییر دادن شکل رقابت،سرعت اقدامات و جریان تعاملات،محصولات و پرداختها از مشتریان به شرکتها و از شرکتها به تأمین کنندگان میباشد.وب و تجارتالکترونیک محرکهای کلیدی صنعت میباشند.شرکتها اکنون در چهارراه تجارتالکترونیک قراردارند و راههای فراوانی برای رفتن پیش روی آنهاست(ابراین،1387: 266).
و از جمله اهداف بکارگیری تجارتالکترونیک میتوان به:دستیابی به قیمت رقابتی،کوتاه شدن سیکلهای سفارشدهی،افزایش سرعت تحویل محصول و پاسخگویی سریع به شکایات و تقاضای مشتریان اشاره نمود(غضنفری و فتح الله،1389: 40).
ظهور تجارتالکترونیک و فناوریهای اینترنتی،منجر به تغییرات در نحوه مدیریت کسب وکارها در جهان شده است.تجارتالکترونیک باعث ارتقای ارتباط باز و ایجاد محیط تعاملی مجازی گردیده،بگونهای که عرضهکنندگان و مشتریان میتوانند اطلاعات و محصولات مبادله نمایند. EC،ارتباطات در میان عوامل دخیل در زنجیره ارزش را بهبود بخشیده و مدلی تلفیقی از کسب و کار و تجارت ارائه میکند که شرکتها میتوانند با توجه به الزامات مشتریان و بازارهای در حال تغییر،پاسخگوتر و منعطفتر باشند.تجارت الکترونیک دیگر بعنوان جزئی از زندگی روزمره افراد است و تصور اینکه سازمانها از تجارت الکترونیک استفاده ننمایند، امری دور از ذهن خواهد بود( گوناسکاران،2005).تجارتالکترونیک شامل انجام هر کاری با فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT) برای اهداف تجاری،بین سازمانها ومصرف کننده است(قربانوند،1389: 27).
EC در واقع راهی برای بهرهوری بیشتر،سرعت،نوآوری و خلق ارزشهای جدید در یک سازمان است(زرگر،1380: 56).امروزهEC بعنوان یکی از مظاهر واقعی کاربردIT و ارتباطات مطرح است، مزایای فراوان استفاده ازEC به قدری مورد توجه همه ذینفعان قرارگرفته که برخی از شرکتها استراژی رقابتی خود را استراژی تجارتالکترونیک انتخاب کردهاند(توربان،2006).
.2-2-3-2-مفهوم رقابت در اقتصاد دیجیتالی
یکی از بزرگترین تأثیرات تجارتالکترونیک در اقتصاد،ایجاد مزیت رقابتی است.بعضی از عوامل رقابتی که بوسیله تجارتالکترونیکی فراهم میشوند هزینه جست وجوی پایین برای خریداران بازارهای الکترونیکی ،هزینه جستوجوی پائین برای اطلاعات محصول را بسیار کاهش داده و گاهی به صفر میرساند،افزایش سرعت مقایسه مشتریان علاوه بر اینکه قادرند محصولات ارزانتری را بصورت آنی پیدا کنند،حتی با سرعت بیشتر و زمان کمتری به این مهم نایل آیند.از دیگر عوامل رقابتی،متفاوت شدن و شخصی سازی است.متفاوت شدن یعنی فراهم کردن محصولات و خدماتی که در هیچ جای دیگر قابل دسترس نیست( غدیری،1388).
2-2-3-3- منافع تجارت الکترونیک برای مشتریان
در دسترس بودن شبانه روزی کسب وکارها.
ارائه بیشترین محصولات و خدمات.
دریافت محصولات و خدمات سفارشی.
شرکتها محصولات و خدمات خود را با قیمتهای قابل رقابت به بازار عرضه میکنند.
دریافت محصولات و خدمات ارزان قیمت.
امکان تحویل سریع دسترسی به اطلاعات(عزیزی،1388).
2-2-3-4- مزایای تجارت الکترونیک
افزایش رشد تجارت،افزایش فروش،افزایش درآمد،افزایش سرمایهگذاری،افزایش سطح رفاه زندگی مردم ، ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاههای بازرگانی،جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بیمورد،دسترسی سریع به اطلاعات،عدم حضور واسطه( تهرانی و صابری،1385: 31).
EC هزینههای مربوط به ایجاد اطلاعات مبتنی بر کاغذ،پردازش،انتقال،دستهبندی و بازاریابی آنها را کاهش میدهد.
ECاز طریق برقرای سیستم مدیریت زنجیره تأمین کششی باعث کاهش موجودیها وهزینههای سربار میشود.در سیستم کششی،تولید با سفارش مشتری آغاز میشود و از روشJIT استفاده می کند.
EC زمان بین سرمایهگذاری و دریافت محصولات و خدمات را کاهش میدهد .
EC از فعالیتهایBPR(باز مهندسی فرایند کسب و کار)حمایت میکند.
ECهزینههای ارتباطات از راه دور را کاهش میدهد.
EC به رقابت کسب و کار های کوچک با سازمانهای بزرگ کمک میکند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد اطلاعات مربوط به مشتریان

بستن منو