دانلود پایان نامه با موضوع صنایع مواد غذای

دانلود پایان نامه با موضوع صنایع مواد غذای

دانلود پایان نامه

3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت  

افرادی هستند که در داخل یا خارج از کارگاه به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای کارگاه کار میکنند. این گروه شامل مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق (مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی بدون مزد) میشود (سایت مرکز آمار ایران).
3-4-1-4) واردات از چین به تفکیک بخشهای صنعت
عبارتست از ارزش کالاهای صنعتی که از چین به کشور وارد میشوند. در این مطالعه برای لحاظ اثر واردات از چین، از ضریب نفوذ واردات از چین یا شدت واردات که به صورت زیر محاسبه میشود، استفاده میشود:
(3-19)
3-4-1-5) صادرات ایران به چین به تفکیک بخشهای صنعت
عبارتست از ارزش کالاهای صنعتی که از کشورمان به چین صادر میشود. برای لحاظ اثر صادرات به چین، از ضریب نفوذ صادرات به چین یا شدت صادرات که به صورت زیر محاسبه میشود، استفاده میشود:
(3-20)
3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگیران صنعت
جبران خدمات مزد و حقوقبگیران عبارتست از مزد و حقوق و سایر پرداختیها (پول، کالا و …) به مزد و حقوقبگیران.
– مزد و حقوق: منظور از مزد و حقوق، مجموع پرداختیهای کارگاه به صورت پول و یا کالا تحت عنوان مزد و حقوق به مزد و حقوقبگیران است
– سایر پرداختیها (پول، کالا و …): این پرداختیها شامل پاداش، اضافهکار، هزینه خوراک و پوشاک، هزینه ایاب و ذهاب، حق اولاد، حق عائلهمندی، بدی آب و هوا، سهم کارفرما از بیمههای اجتماعی، خواربار، بلیط اتوبوس و … است. (مرکز آمار ایران)
در مطالعه پیش رو به منظور لحاظ اثر دستمزد، از متغیر جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل استفاده میشود.
3-4-1-7) تقسیم بندی صنایع
جزئیات طبقهبندی صنایع بر حسب کدهای دورقمی ISIC، به شرح زیر میباشد:
کد (15) : صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
کد (16) : صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو – سیگار
کد (17) : صنایع تولید منسوجات
کد (18) : صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
کد (19) : صنایع دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان زین و یراق و تولید کفش
کد (20) : صنایع تولید چوب و محصولات چوبی و چوبپنبه – غیر از مبلمان – ساخت کالا از نی و مواد حصیری
کد (21) : صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی
کد (22) : صنایع انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای چاپ شده
کد (23) : صنایع تولید زغال کک – پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای
کد (24) : صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم

بستن منو