دانلود پایان نامه با موضوع حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه با موضوع حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

گناه، شرم و ضطراب  

اضطراب یک حالت احساسی ناخوشایند توأم با ترس است همراه با انتظار وقوع شری در آینده. اضطراب یک احساس متداول است و نباید آن را با بیماری یا اختلال روانی خلط کنیم.
گناه متضمن پی‌بردن به این است که فرد اصول اخلاقی، وجدانی یا دینی را زیر پا گذاشته، در حالی‌که شر نیز شامل فهم نوعی نقص و ناپسندی است، شرم بیشتر به تجربه تمسخر یا انتقاد دیگران وابسته است. هم شرم و هم گناه احساسات ناخوشایند و منفی هستند که به دنبال تخطی از معیار اخلاقی به وجود می‌آیند.
تَنگنی معتقد است گناه یکی از اجزای سالم‌تر عملکرد فراخود است. گناه همدلی و رفتار جبرانی را سرعت می‌بخشد و ارتباطی با بیماری‌های روانی ندارد. شرم با چند گونه از بیماری‌های روانی مثل افسردگی، اضطراب و با احساس از دست دادن کنترل و کم‌ارزش دیدن فرد ارتباط دارد. به نظر می‌رسد گناه و شرم جزء جدایی ناپذیر بسیاری از سنت‌های دینی هستند.
ارتباط بین گناه و شرم، عزت نفس و دین درهم آمیخته است. گناه و شرم با یکدیگر مرتبط و با افسردگی همراه هستند. و افسردگی با عزت نفس پایین در ارتباط است. اما رابطه‌ای با دین‌داری ندارد. عزت‌نفس پایین می‌تواند با دین‌داری ظاهری و اعتقاد به خدایی تنبیه‌گر همراه باشد. عزت‌نفس بالا می‌تواند با دین‌داری درونی همراه باشد و اعتقاد به خدایی مهربان.
وسواس
وسواس تصورات، تفکرات، تصاویر یا کشش‌های مکرر، پایدار، و غیرمعقول است که به صورت هجوم ناخواسته، و غیرارادی و ناآگاهانه تجربه می‌شود.
شواهدی مبنی بر رابطه کلی آن با دین وجود دارد. ارتباط‌های کلی بین میزان دین‌داری و میزان وسواس وجود دارد. لوئیس در مقاله‌ای به این نتیجه رسیده که باید بین شخصیت وسواسی، که ویژگی‌هایی چون نظم، سخت‌گیری و تأکید زیاد بر نظافت و کنترل خود مشخصه آن است، و روان‌رنجوری وسواسی که دارای علائمی چون افکار ناخواسته، رفتارهای آیین‌گونه و گناه است قائل شد. در کل شاید بتوان گفت دین، رفتارهایی را که به نظر وسواسی می‌آیند را ترغیب کند اما شاید روان‌رنجوری را جذب و تشدید نکند.
گرین‌برگ و ویتستوم معتقدند که دین می‌تواند زمینه بروز وسواس را فراهم کند اما نقش علّی مستقیم در‌ آن ایفا نکند. یکی از شواهد، این است که رفتار وسواس گونه دینی به حوزه‌های خاصی محدود می‌شود (نیایش، پاکیزگیِ آیینی و …) اما حوزه‌های زیاد دیگری وجود دارد که به همین نسبت مورد توجه قوانین دینی است، اما برای وسواس زمینه‌ای ایجاد نمی‌کند.
گرین‌برگ معتقد است آنجا که اعمال وسواس‌گونه، دینی هم باشند ممکن است فرد مبتلا این علائم را در مقایسه با علائم دیگر واجد نوعی جایگاه خاص بداند. علائم دینی ممکن است کمتر رنج‌آور و ناپایدار باشند و منطقی‌تر پنداشته شوند. او معتقد است باید زمان بیشتری به علائم وسواسی دینی نسبت به دیگر علائم اختصاص داد.
گرین‌برگ و ویتستوم معتقدند برای درمان علائم وسواس دینی ارتباط با مرجع‌های دینی چه بسا لازم باشد. چون یک مرجع دینی می‌تواند از تکرار این علائم در مناسک جلوگیری کند.
دین و آسیب‌شناسی روانی
افسردگی
افسردگی می‌تواند حالتی مناسب و غیرآسیب‌شناختی در واکنش به از دست دادن چیزی یا رخدادهای ناراحت‌کننده‌ مشابه باشد که به خودی خود یک بیماری نیست، اما اگر پایدار و غیرقابل کنترل شود، بیماری افسردگی را در پی‌ خواهد داشت.
وجه بارز بیماری‌های افسردگی:
* روحیه پایین * نا امیدی و افکار بدبینانه *‌دلسردی و خمودگی * اختلال در عملکردهای جنسی، خوردن و خوابیدن *‌ از دست رفتن علاقه * سایر علائم جسمی و روانی.
بعضی از ویژگی‌های دین می‌تواند به ارتقای سلامت روان کمک کند، بعضی دیگر می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد.
در اینجا به ذکر فهرستی از برخی از راه‌هایی که عوامل دینی می‌توانند به واسطه آن باعث تشدید یا کاهش سطح بیماری روانی شوند می‌پردازیم:
ویژگی‌های سبک زندگی در گروهای دینی می‌تواند بر سطح و نوع فشار روحی اثر بگذارد، که این امر به نوبه خود بر سطح افسردگی و سایر بیماری‌های روانیِ ممکن اثر می‌گذارد؛
گفته شده که برخی از وجوه دین باعث کاهش فشار روحی می‌شوند. این وجوه عبارت‌اند از نیایش و ایمان، که می‌توانند به فرد کمک کنند تا نسبت به وضعیت خود احساس بهتری داشته باشد؛
افراد در گروه‌های دینی می‌توانند از حمایت اجتماعی بهتری برخوردار شوند. این امربه نوبه خود می‌تواند از آثار افسردگی‌آور و فشار روحیِ شدید بکاهد؛

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق پیامبر اسلام (ص)

بستن منو