دانلود پایان نامه با موضوع تاریخچه سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه با موضوع تاریخچه سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

 

2-4-1-تاریخچه سازمان بین المللی کار
سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.
قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد.
این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا بر عهده داشت.
نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد. قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.
اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ با یکدیگر ملاقات کردند. این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع، بیکاری، حفاظت از زنان باردار، ساعات کار شبانه زنان، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد، مشخص ساخت .
در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند.آنها آلبرت توماس را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود. او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت. در همان آغاز کار، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید. در کمتر از دو سال، ۱۶ قانون بین المللی کار و ۱۸ توصیه نامه تدوین شد .
2-4-2-سازمان بین المللی کار( International Labor Organization )
ازکارگزاریهای تخصصی سازمان ملل متحدکه مسئولت روی حقوق کارگری وعدالت اجتماعی دردنیای کاراست. در سال 1969میلادی سازمان بین المللی کاربه سبب فعالیتهایش جایزه صلح نوبل رادریافت کرد. درآغازقرن بیستو یکم،این سازمان به صورت نیرویی بین المللی سربرآورده است که برای مهارپیامدهای اجتماعی منفی «جهانی شدن»اقتصاد تلاش میکند.
سازمان بین المللی کار،همراه باجامعه ملل به موجب پیمان 1919ورسای تشکیل شد،ولی برخلاف جامعه ملل سازجنگ جهانی دوم به حیات خود ادامه داد و در 1946 به صورت نخستین کارگزاری تخصصی سازمان جدیدالتاسیس ملل متحد درآمد. درکنفرانس 1944 فیلادلفیا،برمجموعه ای ازتعهدات محوری تاکیدشدکه به صورت وجه مشخصه ای سازمان درآمده است:
توافق براین که کار کالا نیست.
حقوق بشر،به ویژه آزادی بیان وگردهمایی.
مبارزه بافقر.
سه جانبه گرایی به معنی تشریک مساعی حکومتها،کارگران وکارفرمایان برای مبارزه بافقروترویج عدالت اجتماعی.
تشکیل سازمان بین المللی کار،ریشه درتعهدات بشردوستانه،همراه باملاحظات سیاسی داشت. ازاواخرقرن نوزدهم،برقراری معیارهای یکسان کاربه منظور بهبود بخشیدن به شرایط کاردرصنایع وجلوگیری ازرقابت غیرمنصفانه به منزله یک هدف،حکومت هاوکارشناسان غیرحکومتی رادرنشستهای بین المللی گوناگون گردهم آورده ودر 1901 منجر به تشکیل اتحادیه ی بین المللی قوانین کاردرشهربالسویس شده بود. انقلاب 1917 روسیه وشبح کمونیسم به این تلاشهاجان تازه ای بخشید. طرف های امضاکننده پیما ورسای باوقوف براینکه عدالتا جتماعی پیشنیازصلح است به مذاکره نشستندوسازمان بین المللی کاررابه منزله ی ابزار تحقق این هدف تشکیل دادند.
2-4-3-منشور سازمان بین المللی کار:
در سال ۱۹۴۴ ، کنفرانس بین المللی کار بیانیه ای را تحت عنوان بیانیه فیلادلفیا تصویب نمود که این بیانیه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهد. این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پایه آنها پی ریزی و تشکیل شد، برنکات زیر تأکید ورزید:
۱- کارگر یک کالا نیست
۲- آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است
۳- فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد
۴- همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن، از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند.
این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی نمود اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون ۳۴۹ کشور به عضوت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می شود. این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم ۴ استراتژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از:
۱- ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار
۲- ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق : سازمان بهزیستی

بستن منو