دانلود پایان نامه با موضوع برنامه های توسعه

دانلود پایان نامه با موضوع برنامه های توسعه

دانلود پایان نامه

 

صنعت
3/16
کشاورزی:
6/73
کشاورزی
3/66
در کشورهای در حال توسعه بیشتر جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند. در این مناطق زنان به فعالیت های مختلف کشاورزی اشتغال دارند. بعلاوه کارهای نظیر آماده کردن و بسته بندی محصولات کشاورزی، تهیه و فروش این محصولات بر عهده زنان است و این کارها در خانه توسط آنها انجام می گیرند در حالیکه این گروه از زنان از هر گونه حمایت اجتماعی محروم هستند.
 
در طول سه دهه اخیر بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه دچار تحولات بسیاری گردیده است و با شکل های مختلف بر روی اشتغال زنان و مردان روستایی تأثیر عمیقی به جای گذاشته است. آشنایی با فن آوری جدید و تغییر در ساختار تقسیم اراضی، افزایش تولید و رشد نابرابری در مناطق روستایی، تحریک و جابجایی زیادی را در مشاغل سنتی زنان ایجاد کرده اند. در عین حال توانایی و ظرفیت شغل آنها را در برخی از کشاورزان افزایش داده است.
 
غالباً جابجایی کار و تغییر الگوهای شغلی که ناشی از رشد اقتصادی می باشد برای کارگران زن روستایی زیانبار است. تکنولوژی مدرن جایگزین بسیاری از مشاغل سنتی شده است و معمولاً سیاست ها و برنامه های توسعه روستایی زنان را به عنوان تولید کننده نمی پذیرند و زمانی که این برنامه ها اجرا می شوند درآمد ناچیز کارهای خانگی تدریجاً کاهن می یابد و زنان بسیاری از کشورها مجبور می شوند برای رفع احتیاجات خانواده خود در بازار کار سهم بیشتری داشته باشند. در حالیکه آنها در تلاش برای تأمین معاش به سبب داشتن مسئولیت های خانوادگی و محدودیت های اجتماعی و فرهنگی با موانع زیادی روبرو می باشند.
در مناطق انقلاب سبز آسیا در کشورهایی نظیر هند، پاکستان، نپال، فیلیپین، نوسازی و مدرنیزه کردن کشاورزی باعث از بین رفتن خرد، مالکین زمین و مستأجرین جزء گردیده است. زنان بیشتر به سوی کارهای کشاورزی دارای فرد سوق داده شده اند و به دنبال کسب درآمد در بخش های غیر رسمی و یا کارهای خانگی دارای دستمزد می باشند و حتی ممکن است برای پیدا کردن کار مهاجرت کنند. فقر و نداشتن زمین شمار زنانی را که به ما در موفقیت و اتفاقی اشتغال دارند را افزایش می دهد.
در زمینه بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه باید گفت با وجود اینکه صنعتی شدن سریع فرصت های شغلی زیادی را به همراه می آورد، اما برای زنان چندان مفید نمی باشد زیرا آنان غالباً منابع درآمد زای سنتی خود را از دست می دهند، بدون اینکه مشاغل جدیدی را به دست آورند. مصادیق این حکم را می توان در کشورهای تازه صنعتی شده مانند برزیل، هند، مکزیک و نیجریه مشاهده نمود. نتایج مطالعات متعدد نشان دهند، آن است که اشتغال زنان بیش از پیش به کارهای خانگی و صنایعی نظر صنایع نساجی، دو زندگی و تنباکو و به مشاغل کم درآمد در بخش های غیر رسی در شهرها محدود گردیده است.
 در کشورهای در حال توسعه با وجود اینکه مشاغل منشیگری و معلمی هنوز از جمله گروه های شغلی است. که در آن ها مردان و زنان با هم به کار اشتغال دارند، اما گرایش به سوی زنانه شدن این مشاغل است. این موضوع در آسیا در مورد معلمان با به یک و در آفریقا درباره معلمان پایه دوم صادق است، به طوری که در بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ نسبت زنان شاغل در این مشاغل از ۲۲ درصد به ۲۹ درصد در قاره آسیاب و از ۲۵ به ۳۳ درصد در قاره آفریقا افزایش داشته است. همچنین در سال های اخیر یعنی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ این جمعیت رشد بیشتری به خود یافته است.
 همچنین در رابطه با بیکاری به دلیل عدم اهمیت آن و این که خود موضوع بحث دیگری است در اینجا فقط آماری از بیکاری زنان در کشورهای در حال توسعه آورده می شود.
 
جدول شماره 2 : روند اشتغال و بیکاری در چند کشور در حال توسعه در سال ۱۹۷۶
 درصد زنان بیکار
درصد زنان شاغل
نام کشور
6/43
5/37
کلمبیا
4/12

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره دسترسی به خدمات

بستن منو