دانلود پایان نامه ارشد درمورد عملیات انتحاری

دانلود پایان نامه ارشد درمورد عملیات انتحاری

دانلود پایان نامه

لازم است هر یک از علمای مسلمان اندیشه خود را روشن و با دلیل و برهان بیان کند، بر دیگران نیز واجب است بدون تعصب سخنان او را با منطق عقل بشنوند و در فضای علمی و به دور از تشنج در مورد آن، بیندیشند. علامه جعفری می گوید: برهان و نور همیشه رو به سوی الفت و وحدت دارد نه رو به تخالف.  

مثام معظم رهبری می گوید: عمده‌ى موانع وحدت إسلامی کج فهمى ها و بى اطلاعى ها است. ما مسلمانان از حال هم خبر نداریم و درباره‌ى هم توهمات مى کنیم. درباره‌ى عقاید هم، درباره‌ى تفکرات یکدیگر دچار اشتباه مى‌شویم؛ شیعه درباره‌ى سنى، سنى درباره‌ى شیعه دچار اشتباه می شود.
شیخ ماهر حمود در یک جمع بندی، اموری که سبب بروز اختلاف بین شیعه و سنی می شود را این گونه بیان داشته است؛
نقاط قوت شیعه و مقابله اهل سنت با آن؛
حدیث غدیر متواتر و مقابله اهل سنت به سیره امام علی در همکاری کامل با خلفای راشدین اهل سنت.
آیه تطهیر و استناد اهل سنت به آیات و روایاتی که صحابه را مدح می کند و بر پاکی ایشان تأکید دارد.
غضب حضرت زهرا بر أبوبکر و سایر صحابه و استناد اهل سنت به مصالحه امام علی با ایشان بعد از وفات حضرت زهرا و برنگرداندن فدک در زمان خلافتش.
حدیث ثقلین و استناد اهل سنت به نزدیکی فکری اهل بیت و صحابه.
نقاط قوۀ اهل سنت و مقابله شیعه با آن؛
نماز أبوبکر بر مردم اندکی قبل از رحلت رسول خدا و مقابله شیعه به تشکیک در اصل موضوع.
درخواست رسول خدا از عایشه جهت پرستاری از او در دوران نقاهتشان و رحلت آن بزرگوار در خانه عایشه به درخواست حضرتش و مقابله شیعه به تشکیک در اصل ماجرا یا عدم ارتباط آن با هرگونه امر سیاسی، اعتقادی.
آیات زیادی که در مدح صحابه نازل شده و مقابله شیعه به استثنای برخی صحابه و جعل روایات توسط منافقین درباره برخی شأن نزول ها.
درستاوردهای خلفای راشدین در جنگ های رده و فتوحات إسلامی و تأکید ایشان بر اینکه امام علی مشاور و دستیار عالی خلفا بوده و مقابله شیعه به تسمک به نصوص بر إمامت.
بخش اعظم مسلمانان از اهل سنت هستند و مقابله شیعه به عدم دلالت کثرت بر حقانیت.
ایشان بعد از ارائه اسباب اختلاف بین شیعه و سنی، این گونه نتیجه گیری می کند که: هر یک از طرفین شیعه و سنت برای اعتقادات خویش، دلیل و حجت شرعی دارند و چه بسا بهره ای از حق ـ به سبب اقامه حجت شرعی ـ داشته باشند، که در این صورت خدا از ایشان قبول خواهد کرد هر چند بر خطا باشند، چرا که به واسطه اجتهاد و دلیل به آن رسیده اند و توجیه و دلیل کافی برای مذهب خود دارند، پس نمی توان حکم به دخول بهشت و جهنم کسی صادر کرد هر چند هر یک از ایشان در درجات بهشت می توانند متفاوت باشند.
برخی اسباب که موجب می شود اختلافات اجتهادی به نزاع و کج فهمی تبدیل شود عبارتند از:
وجود روایات ضعیف در روایات اهل سنت و شیعه و برخی کتب مرجع هر یک از ایشان.
عدم وجود فتاوی و نصوص واضح و مستدل کلام فقهای شیعه نسبت به لعن و سب صحابه و شتم عایشه.
عدم وجود فتوی و نصوص روشن درباره ایمان و إسلام شیعیان (به رسمیت نشناختن شیعه به عنوان یکی از مذاهب إسلامی)
وجود برخی فتاوی از مفتی های اهل سنت و برخی مراجع تندروی شیعه در تکفیر طرف مقابل.
وجود شبکه های مختلف ماهواره ای بین شیعه و اهل سنت و دامن زدن اختلافات از طریق آنها.
تأثیرات مفنی در شیعه به سبب انفجاراتی که از سوی القاعده در کشورهای شیعه نشین در مساجد و حرم اهل بیت و حسینیه ها که منجر به شهادت یا جراحت عده زیادی از شیعیان می شود.
سوء قصد به علمای شیعه از سوی القاعده و سلفی های اهل سنت که منجر به شهادت عده زیادی از علمای شیعه شده است.
عملیات انتحاری برخی سلفی های اهل سنت در مناطق شیعه نشین کشورهای إسلامی.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق طبقه بندی ارسطویی

بستن منو