دانلود پایان نامه ارشد درمورد رابطه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رابطه اجتماعی

دانلود پایان نامه

جنبش لیبرال شیعه یکی از جریانات نوظهور لبنان است که از هم پیمانان گروه 14 مارس بوده و یکی از چالش های پیش روی تقریب مذاهب إسلامی می باشد.  

فصل چهارم: عدم اعتنا به مشترکات کلامی بین مذاهب
مشترکات دینی مذاهب إسلامی از مهم ترین مسائلی است که مسلمانان را در دایره إسلام جمع کرده است، همه مسلمانان به خدای واحد و حضرت محمد آخرین فرستاده خداوند ایمان داریم و معتقدیم قرآن کریم کلام خداوند است که بر رسولش نازل شده و از سوره حمد آغاز می شود و به سوره ناس ختم می شود و همه ما به سوی کعبه نماز می خوانیم و همه ما حج خانه خدا را به جای می آوریم ولی در موضوعات اختلافی باید یکدیگر را معذور بدانیم و این موضوعات را بین علما مطرح شود و نه در بین عوام از مردم که علوم دینی نمی دانند.
عدم توجه به مشترکات مذاهب إسلامی، می تواند تفرقه و چنددستگی در بین مسلمانان را به ارمغان آورد که منتهی به ضعف و افول جهان إسلام می شود. تمسک به مشترکات إسلامی اولین راهکار در هر رابطه اجتماعی است. قرآن کریم می فرماید: بگو اى اهل کتاب؛ بیایید به سوى سخنى که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم.
در منطق قرآن توجه به مشترکات امری عقلانی شمرده شده است و سیره امامان نیز همین بوده است. اگر بین مسلمانان و اهل کتاب مشترکاتی وجود دارد که قرآن دستور داده است به آن مشترکات توجه شود، مشترکات مذاهب إسلامی به مراتب بیشتر و مؤثرتر می باشد.
شهید مطهری در باره مشترکات مسلمانان معتقد است: جهات اختلاف فرق و مذاهب آن قدر زیاد نیست که مانع اخوت اسلامی بشود و جهات اشتراک آنها آنقدر زیاد و نیرومند است که می تواند آنها را به هم بپیوندد.
مشترکات مسلمانان لبنان که مورد تأکید قرار دارد و مورد قبول عموم است، بدین شرح است:
ایمان به خدای واحد
ایمان به نبوت و خاتمیت حضرت رسول الله
ایمان به روز معاد و رستاخیز و میزان و حساب و بهشت و دوزخ
ایمان به ملائکه و أنبیا همچنان که در قرآن آمده است
ایمان به قرآن کریم همچنان که بر سول خدا نازل شده است
ایمان به خیر بودن أمت هم عصر رسول خدا که نص صریح قرآن است (کنتم خیر أمۀ أخرجت للناس)
ایمان به ارتباط محکم و روشن اهل بیت با صحابه رسول خدا
ایمان به مرجعیت علمی و عرفانی و اجتماعی اهل بیت و وجوب احترام و تکریم ایشان در بین مسلمانان
احترام خلفای إسلام و اصحاب رسول خدا
لازم است علمای مسلمان با تمسک به این مشترکات و دوری از هر گونه نفاق و ایجاد حساسیت های سیاسی و مذهبی، فضای سالم تری را در لبنان برای مسلمانان به ارمغان آورند.
فصل پنجم: اهانت و توهین به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی
اهانت و توهین در ادیان الهی جایگاهی ندارند و عقل نیز بر قبح این مسأله حکم می کند. إسلام که خاتم ادیان الهی و مؤید عقل می باشد به شدت با این مسأله مبارزه و مقابله کرده است. خداوند فرمود: کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنان از روی دشمنی و بدون علم خداوند را دشنام دهند. این نهی قرآن شامل هرگونه فعلی است که عکس العمل آن فعل دامن مقدسات إسلام و قرآن را می گیرد. بدین معنی که نهی قرآن از دشنام کفار به این جهت نبود که ایشان مستحق دشنام نیستند و اساسا قرآن در صدد بیان استحقاق یا عدم استحقاق کفار نیست بلکه نهی قرآن بر این جهت است که کفار از روی ناآگاهی به مقام ربوبی مقابله به مثل می کنند. می توان این استدلال را در باره مقدسات دیگران و سایر اهانت ها جاری ساخت، بدین معنی که در صورتی که شخصی به مقدسات دیگری لعن می کند، چه بسا او نیز مقابله به مثل نماید و مقدسات لاعن اول را لعن کند. بحث بر سر این نیست که آیا طرف مقابل من استحقاق لعن و دشنام و اهانت را دارد یا خیر؛ بلکه بحث این است که لعن و دشنام من موجب مقابله به مثل شخص مخاطب نشود که در این صورت کیفر این کار بر عهده لاعن و دشنام دهنده اولی است.
مسلمانان لبنان کمتر از مسلمانان کشورهای إسلامی، مرتکب این آسیب اجتماعی می باشند و در مساجد و حسینیه های شیعیان لبنان، به نام دینداری و مراسمات مذهبی به مقدسات هیچ مذهب و دینی بی احترامی نمی شود و اگر چنان که شخصی شیعی یا سنی، به مقدسات و ارزشهای دینی و مقدسات مذهبی دیگری اسائه ادب کند، این عمل وی به دین و مذهب خاصی منتسب نمی شود و چنین اعمالی به حساب غیرمتعهد بودن شخص شناخته می شود.
ولی به هر حال باید این فرهنگ عمومی در بین مسلمانان که پیروان دین خاتم هستند، نهادینه شود که توهین و دشنام به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی جایگاهی در شریعت و عقلانیت ندارد و بر مسلمانان واجب است از این گونه اعمال خلاف شرع و عقل دوری کنند.
فصل ششم: دشواری مسائل کلامی و ناآگاهی اتباع مذاهب از آموزه های مذهب مقابل؛
انسان به جهت عدم فهم درست از موضوعی چه بسا در صدد انکار یا دشمنی با آن بر می آید. در روایت آمده است که مردم دشمن نادانسته های خویشند.
اگر ما فهم درستی از طرف مقابل داشته باشیم، در قضاوت کردن در مورد وی و اعتقادات و گفتار وی دچار لغزش نمی شویم. مثلا در برخی کتب فرقه نویسی که بر مصادر و مراجع هم استناد شده است، مسائلی یافت می شود که صاحبان مذاهب از آن بی خبرند و تمام آرا نقل شده در برخی کتب فرقه نویسی از عقائد همان فرقه و مذهب نیست یعنی چه بسا فرقه نویس به رأی و اعتقاد خاص و نادری از مذهب اشاره کرده است که خود مذهب از آن بیگانه است. پس شایسته است که اعتقادات مذهب از علمای مذهب أخذ شود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره سازمان بین المللی دریانوردی

بستن منو