دانلود پایان نامه ارشد درباره معاملات ملکی

دانلود پایان نامه ارشد درباره معاملات ملکی

دانلود پایان نامه

همان طور که در بعضی از بخش های گذشته هم اشاره کردیم مسأله ی گرانی و بالا بودن هزینه های زندگی به عنوان پر رنگ ترین مسأله ی جامعه ی آن روزگار مطرح است. این گرانی و بالا بودن نرخ شامل نرخ ویزیت پزشکان هم می شود و چنان که از سخنان بیان شده در این مقالات بر می آید نرخ ویزیت پزشکان روز به روز بالا رفته و باعث ایجاد مشکلات فراوان برای افراد و بیماران مراجعه کننده می شده است. علت اصلی این امر که در مقالات و داستان ها هم به آن اشاره هایی شده است ، بی شک عدم نظارت صحیح دولت در این بخش و ضعف دولت در تعیین نرخ های ثابت و مطابق با درآمد افراد جامعه بوده است.  

ـ خانمی می گفت: برای معالجه ی جوش های صورتم پیش یک دکتر پوست رفتم که مبلغ هنگفتی حق ویزیت گرفت و آخر هم نتوانست معالجه ام کند. شوهرش گفت: این دکتر پوست لابد فقط متخصص پوست کندن بوده است.
ـ مادری می گفت: بچه ی پنج ساله ای دارم که از وقتی به دنیا آمده تا کنون همیشه او را پیش یک دکتر برده ام که متخصص اطفال است. سال اول حق ویزیت او ده تومان بود، حالا پنجاه تومان شده یعنی درظرف پنج سال چهار صد درصد حق ویزیت خود را بالا برده. آخر کدام یک از مایحتاج زندگی در این مدت چهار صد درصد بالا رفته که ویزیت دکتر بالا برود ؟
ـ وقتی روزنامه را آوردند و دیدم مقاله ای، شاید برای هزارمین بار، راجع به گرانی نرخ ویزیت پزشکان در آن درج شده، هر کس در این خصوص چیزی گفت….. یکی گفت: من بیمار شدم و پیش دکتر رفتم . با این که صریحاً اقرار کرد که از مرض من ابداً سر در نمی آورد، معذلک شصت تومان به قول خودش «حق المعالجه» گرفت .
ـ …. این تفاوت نرخ که برای عمل فک یک بچه ، دکتری پنج هزار تومان بخواهد به اضافه ی مخارج بیمارستان و دکتر دیگر نصف آن را بگیرد بدون هیچ هزینه ی دیگر، درست در موقعی است که نوید تعیین خدمات درمانی به مردم داده می شود آیا مبارزه با گرانی فقط برای سبزی فروش و بقال است ؟
4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 بی مسئولیتی پزشکان در برابربیمار
یکی دیگر از مشکلاتی که بیماران با آن مواجه بوده و از نقص های بزرگ سازمان درمانی کشور به شمار می رود، مسأله ی عدم توجه شایان پزشکان به بیمار بوده است که این امر هم دلایلی داشته، یکی از این دلایل را می توان مسأله ی عام و نسبتا فراگیر دو یا چند شغله بودن پزشکان دانست، اغلب پزشکان به کسب ها و مشاغل آزاد پردرآمدی مثل خرید و فروش زمین یا ساخت و ساز مسکن مشغول بوده اند که نتیجه ی این امر طبیعتاً بی توجهی پزشک به بیمار می شده است. یکی دیگر از دلایل این امر کمبود پزشک در جامعه بوده است و البته کم سوادی و نداشتن اطلاعات کافی بعضی از پزشکان هم از دلایل این امر به شمار می رود.
ـ دکتری را می شناسم که او هم گویا خیال می کند همیشه ف یعنی فرحزاد. چون به مریض مهلت نمی دهد که حرفش را بزند و بیچاره همین که حرف سین از دهنش در آمد او خیال می کند منظور سردرد است. ابداً فکر نمی کند که شاید مقصود از سین، سردرد نباشد و سرسام یا سرگیجه باشد، یا سینه درد، سرماخوردگی، سینه پهلو، سل و هزار مرض دیگر باشد که با سین شروع می شود بدین جهت بلافاصله قلم بر می دارد و نسخه می نویسد ….
ـ برخی از دندان پزشکان، وقتی همه ی دندان های کسی را می کشند دو ردیف دندان مصنوعی برایش می سازند که ابداً در دهانش جانمی افتد و بیچاره همیشه از این یک جفت نعل پاره که در دهنش لق لق می خورد عذاب می کشد و ناچار است که همیشه هم برای اصلاح آنها به دندان پزشک مراجعه کند. بدین ترتیب مشتری همیشگی او خواهد شد.
ـ … از مطب دکتر بیرون آمدم و به خیابان که رسیدم متوجه شدم که هشتاد تومان داده و نسخه ای هم نگرفته ام که عینک جدیدی بخرم و حالا باز باید در به در بگردم و از این و آن سراغ یک چشم پزشک دیگر را بگیرم. می ترسم آخر هم چشمم یا چپ شود یا کور !
ـ برخی از پزشکان بدین جهت داروی زیاد به بیمار می دهند که گاهی برای یک مرض چند علت حدس می زنند. بدین جهت چند نوع دارو برای او می نویسند که اگر یکی اثر نکرد دیگری موثر واقع گردد .
ـ دیگری گفت: من گوشم درد می کرد و به یکی از درمانگاه ها ی بیمه رفتم. دکتر گوشم را که خوب نکرد هیچ، کاری کرد که سر درد هم به گوش درد اضافه شد. چرا که این دکتر اصلا حواسش پی کارهای دیگرا ست. فقط می خواهد به درد خودش برسد نه به درد ما. پریروز رفتم آنجا و دیدم که آقای دکتر یک ساعت همه را معطل گذاشته و در اتاق خودش با یک ملاک و یک دلال معاملات ملکی مشغول چک و چانه زدن و قولنامه دادن و قولنامه گرفتن است .
ـ البته پزشکان با مروت زیادند. دکتر الکی و پولکی هم کم نیست.
4 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ناکارآمدی سازمان های بیمه
یکی از مسائل و نقص های نظام درمانی که البته به نحوی با مسائل اداری و مدیریتی دولت هم ارتباط نزدیک و مستقیم دارد، مسأله ی ناکارآمدی سازمان های خدمات درمانی و بیمه، و عدم سرویس دهی مطلوب از سوی این سازمان ها به مردم بوده است. چنان که ازمطالب ذکر شده در این آثار بر می آید سازمان های مختلف بیمه علیرغم دریافت هزینه های هنگفت از افراد، به هیچ وجه به وعده های خود عمل نمی کرده اند و از طرف دیگر پزشکان و مراکز درمانی هم با بیماران بیمه شده رفتار مناسب و صحیحی نداشته اند، و قراردادهای منعقد شده بین افراد و بیمه گران مطلقاً سود دو طرفه نداشته و سود این قراردادها فقط شامل سازمان های بیمه می شده است و همین امر باعث شکایت و نارضایتی های فراوان مردم بوده است. در این آثار قسمتی ازاین نقص ها با زبان طنز منعکس شده است.
ـ بعد با ترس و لرز دفترچه ی بیمه ی خود را از جیب در آوردم و روی میزش گذاشتم. نگاهی که به آن انداخت درست مثل نگاه کسی بود که به ورقه ی جلب خود می نگرد . با خنده گفتم : آقای دکتر، اگر دندان عقل خود را نکشیده بودم جرأت نمی کردم از دفتر چه بیمه استفاده کنم . چون برخی از پزشکان برای بیماران بیمه تره هم خرد نمی کنند.
ـ دکتر همین که فهمید بچه جزو بیماران بیمه است، چنان با خشم دندانش را کشید که لثه اش جرخورد و من بچه را با چشم گریان و دهان خونین و مالین از آنجا بیرون بردم. بعد به توصیه ی دوستان از دست دکتر به نظام پزشکی شکایت کردم. سه هفته پس از این ماجرا، یعنی هنگامی که دیگر به کلی دندان بچه خوب شده بود، در جواب شکایت من نامه ای رسید که نوشته بود با مدارکی که در دست دارید در این اداره حضور به هم رسانید تا به شکایت شما رسیدگی شود. من هم در پاسخ نوشتم :از حسن توجه شما متشکرم. مدارکی که در دست بود مشمول مرور زمان شد و از دست رفت چون آنقدر دوا رویش گذاشتم که دیگر اثری از آن بر جانیست !
ـ طبیعتاً مادر ناراحت شد و درخواست کرد که بچه را معالجه کنند. ولی آقای دکتر گفت: خون این بچه باید عوض شود و پولی که بیمه از بابت این کار به من می دهد چهار صد تومان بیشتر نیست؛ آن ها خیال می کنند این کار به آسانی آب حوض کشی است. به هر حال من سه هزار تومان کمتر نمی گیرم! این پول را هم باید خودتان بپردازید. .
ـ … خلاصه این زن و شوهر جوان که هنوز بابت هزینه ی عروسی خود مقروضند برای یک زایمان آن هم زایمان طبیعی، قریب هفت هزار تومان پرداختند. در صورتی که هر دو بیمه هستند و خانم وقتی برای وضع حمل می رفت دلش خوش بود که فقط ده درصد هزینه را خواهد پرداخت.
4 ـ 1 ـ 3 ـ 4 مسائل و مشکلات مربوط به مراکز درمانی
از دیگر مسائل و معضلات مربوط به نظام درمانی مسأله ی وضعیت بیمارستان ها در کشور بوده است. کمبود بیمارستان به طورکلی و کمبود امکانات ضروری در بیمارستان ها، همچنین کمبود پرستار و عدم رسیدگی مناسب و توجه کافی به بیماران در بیمارستان ها از اصلی ترین نقائص مربوط به این بخش است.
همچنین در این بخش می توان به نقائص و کمبودهای داروخانه هاومشکلات خاص مربوط به دارو در کشور اشاره کرد. در این بخش باید به مشکلاتی مانندکمبود و گرانی دارو، ساخت داروهای ایرانی با کیفیت بسیار پایین و کاملا بی اثر و همچنین مصرف خود سرانه ی دارو توسط افرادبه عنوان مهم ترین معضلات اشاره کرد.
وضعیت نا مطلوب داروخانه ها و عدم رسیدگی صحیح و با دقت به افراد مراجعه کننده از مهم ترین این نقائص محسوب می شود، عرضه ی اجناس مختلف و متفاوت در داروخانه ها که منجر به شلوغی بیش از حد فضای داروخانه و در نتیجه مراجعه ی افراد مختلف ـ غیر از بیماران ـ با نیازهای غیر ضروری به داروخانه ها می شده نمونه ی بارزی از این وضعیت نامطلوب است که بارها دستمایه ی خلق طنز در این آثار شده است.
ـ پریروز به عیادت بیماری رفته بودم. وقتی از پیشش بیرون آمدم، دم در یکی پرسید، : آقا این جا وزرات دارایی است؟ با تعجب جواب دادم: این جا بیمارستان است. از کجا خیال کردید که وزارت دارایی است؟ جواب داد: آخر دیدم مرتب ازهمه پول می گیرند !
ـ بعضی از خانم ها تا مدتی پر خوری می کنند . بعد که خیلی چاق و خیکی شدند به فکر رژیم لاغری می افتند و اول تا مدتی جای غذا فقط قرص ویتامین می خورند. بعد که از بی غذایی اعصابشان ضعیف شد به جای ویتامین قرص اعصاب می خورند !

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری

بستن منو