دانلود پایان نامه ارشد درباره مسافر

دانلود پایان نامه ارشد درباره مسافر

دانلود پایان نامه

 

از بسکه شکسته، باز بستم توبه فریاد همی کند ز دستم توبه
دیروز به توبه‌ای شکستم ساغر امروز به ساغری شکستم توبه
-کسی که گرفتار عقل است هیچوقت آب خوش از گلویش پایین نمی‌رود.
بیچاره آدمی که گرفتار عقل شد شاد آن کسی که کره خر آمد الاغ رفت
-از این گذشته در روزگاری که ما جز خبرهای ناراحت‌کننده چیز دیگری نمی‌شنویم، چه بهتر از این که نتوانیم خبری بشنویم و به کلی از همه جا بی‌خبر باشیم.
عالم بیخبری طرفه بهشتی بوده است حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم
-مولوی می‌فرماید:
گفت معشوقی به عاشق کی فتی تو به غربت دیده‌ای بس شهرها
پس کدامین شهر از آنها خوشتر است گفت آن شهری که در وی دلبر است
هر شهری که معشوق آدم در آنجا باشد بهترین شهر است و امروز هم معشوق هیچکس چیزی غیر از پول نیست .
-همینکه مرا دید گل از گلش شکفته شد و گفت: «به به! ترا در آسمان می‌جستم و در زمین پیدا کردم
باور از بخت ندارم که تو در پیش منی چون به دست آمدی ،‌ای لقمه‌ی از حوصله بیش
نمی‌دانم غزل معروف کمال خجندی به یادت هست یا نه که می‌فرماید:
گفت یار از غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم وآنگهی دزدیده درما می‌نگر گفتم به چشم
گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد تشنگان را مژده‌ای از ما ببر گفتم به چشم
کارمندی هم که سر و کار من با او افتاده بود هر روز چیز تازه‌ای می‌خواست و من می‌گفتم به چشم و تهیه و تقدیم می‌کردم .
-هیتلر یکی از آنها بود که از هیچ چیز به همه چیز رسید و عاقبت هم روی بی‌مغزی همه چیز را از بین برد هم خودش را نابود کرد هم میلیونها مردم دنیا را هم کسانی را که برای روی کارآمدنش کمک کرده بودند. چنانکه فردوسی می‌گوید:
سرناسزایان برافراشتن وز ایشان امید بهی داشتن
سررشته‌ی خویش گم کردن است به جیب اندرون مار پروردن است
_ اگر خود اولیای امور نتوانستند این معما را حل کنند از حقیر فقیر، با عقل قاصری که دارد، چه کاری ساخته است.
آنجا که عقاب پر بریزد از پشه‌ی لاغری چه خیزد
_افراد جوانمرد و نوع پرست پولی ندارند تا به کسی کمک کنند. افراد پولدار هم این حرفها سرشان نمی‌شود و غصه‌ی کسی را نمی‌خورند.
اگر چراغ بمیرد، صبا چه غم دارد؟ وگر بسوزد کتان چه غم خورد مهتاب
_یکی از مسافران که برعکس راننده خیلی خونسرد بود، گفت: حالا چه عجله‌ای داری؟ فرض کن از اینجا رد شدی مگر بقیه‌ی راه باز است. سر چهارراه دیگر گیر می‌کنی!
ای مرغ گرفتم که ز دامی شدی آزاد نگشوده پر و بال به دام دگر افتی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد فرهنگ ایرانی

بستن منو