دانلود پایان نامه ارشد درباره زبان گفتاری

دانلود پایان نامه ارشد درباره زبان گفتاری

دانلود پایان نامه

تحصیل ـ اصرار ـ جماعت ـ شیطنت ـ سعادت ـ ترقی ـ آتیه و……….  

3ـ1ـ1ـ2ـ واژگان محاوره‌ای و عامیانه
همان طور که قبلاً هم گفته شد نثر حالت نثری مردمی است و استفاده از واژگان عامیانه ی رایج در میان اقشار مختلف مردم از ویژگی‌های آثار اوست. این نوع از واژگان به خصوص در داستان‌ها و یا مقالاتی که جنبه‌های طنز آن قوی‌تر و پررنگ‌تر است بیشتر به چشم می‌خورد. اما باید گفت در کل تعداد این نوع از واژگان در آثار مورد بحث چندان زیاد نیست ولی با این حال استفاده از این واژگان جذابیت و لطف خاصی به بعضی از قسمت ها به خصوص گفتگوهای میان شخصیت‌های مختلف داستان‌ها بخشیده است.
واژگان زیر برای مثال ذکر می‌شود:
شارلاتان ـ قلابی ـ آلونک ـ جربزه ـ قدغن ـ مفنگی ـ هالو ـ یارو ـ بنجل ـ پاپاسی ـ دِمُده ـ افاده ـ لنگ ـ شَل ـ فرز ـ مفت ـ چلاق ـ وراجی ـ مردک ـ لیچار ـ ناقلا ـ جوشی ـ آتشی ـ لیز ـ سُر ـ پَکَر ـ کلافه ـ یواش ـ قولتشن ـ جیغ ـ دمغ ـ قراضه ـ لَلِه ـ قماش ـ یخه ـ قشقرق ـ الم شنگه و……..
3ـ1ـ1ـ3ـ واژگان غیرفارسی
این نوع از واژگان بسیار کم در این آثار به کار رفته‌اند و همان طور که قبلاً هم گفته شد اغلب در زمان مؤلف معادل خاص فارسی نداشته‌اند و گاهی هم به عمد و برای خلق طنز به این صورت به کار رفته‌اند.
واژگان زیر را برای نمونه می‌توان ذکر کرد:
فورمالیته ـ سکرتر ـ دراگ استور ـ رُل (فرمان ماشین) ـ لوکس ـ پلتیک ـ آداپته-کافه ـ کلکسیون ـ پروپاگاند ـ گِریپ ـ دیکسیونر ـ التیماتوم ـ رپرتاژ ـ اِدیت ـ پریموس ـ ترانزیستوری ـ دراماتیک ـ رُل (نقش) ـ سندیکا و…….
3ـ1ـ2ـ ترکیبات
در بخش بررسی مباحث زبانی مبحث ترکیبات از مقوله‌ی واژگان بسیار پررنگ‌تر و متنوع‌تر است، به این معنا که ایجاد طنز در این آثار از طریق استفاده از ترکیبات بسیار بیشتر است؛و از دلایل این امر هم می‌تواند یکی ویژگی ترکیب‌پذیری بالا و گسترده‌ی زبان فارسی باشد و دیگر این که مؤلف در استفاده از ترکیبات قدرت و ابتکار عمل بیشتری دارد، به این صورت که مؤلف می‌تواند با استفاده از واژگان موجود در زبان ترکیبات نو و طنزآمیز بسیاری بسازد و یا ترکیبات موجود را با اندک تغییری با معنای جدیدتری ارائه کند. بدیهی است که این استفاده از ترکیبات و یا ایجاد تغییر در آنها باهدف خلق طنز انجام می‌گیرد.
با توجه به این موارد ترکیبات موجود در این آثار را می‌توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: الف ـ ترکیبات رسمی و رایج در زبان معیار فارسی ب ـ ترکیباتی که از زبان عامه گرفته شده است.
3ـ1ـ2ـ1ـ ترکیبات رسمی و نوشتاری
این نوع از ترکیبات که به طور طبیعی در سراسر این آثار بسیار زیاد است اغلب در مقالاتی که لحن و زبان جدی‌تری دارند بیشتر به کار رفته است. در کل باید گفت که استفاده از این ترکیبات را نمی‌توان ویژگی خاص زبانی در این آثار محسوب کرد.
از میان تعداد زیاد این نوع از ترکیبات نمونه‌های زیر برای مثال ذکر می‌شود:
تحصیل کرده ـ احوال پرسی ـ تمسخرآمیز ـ سفرنامه ـ علاقه‌مندو…….
3ـ1ـ2ـ2ـ ترکیبات عامیانه و محاوره‌ای
این نوع از ترکیبات چنان که قبلاً هم ذکر شد از زبان گفتاری و روزمره‌ی مردم گرفته شده است و هم در مقالات و هم در داستان‌ها قابل مشاهده است. استفاده از این ترکیبات را می‌توان از ویژگی‌های زبانی این آثار به شمار آورد که در اغلب موارد هم جنبه‌های طنز آثار را قوی‌تر و پررنگ‌تر کرده است. این ترکیبات شامل انواع ترکیبات عامیانه و محاوره‌ای است که تعداد آن ها هم تقریباً زیاد است. در میان این ترکیبات گاهی مواردی مشاهده می‌شود که ساخته‌ی خود مؤلف است و یا این که به ترکیبات رایج اندک تغییری داده شده است و این امر باعث طنزآمیزتر شدن ترکیبات شده است.
برای این نوع از ترکیبات مثال‌های زیر ارائه می‌شود:
وق وق سگ ـ عرعر خر ـ ونگ ونگ بچه‌ها ـ نیمچه بوق ـ هیس و هوس ـ بساز و بنداز ـ سفیل و سرگردان ـ ول معطل ـ کوره سواد ـ آمیرزا ـ پررویی ـ شسته رفته ـ لنگه به لنگه ـ سربزنگاه ـ فوت و فن ـ بی دست و پا ـ کله گُنده ـ یک تُک پا ـ هله هوله ـ خرخره ـ ینگه دنیا ـ ننه بابا ـ هم ولایتی ـ چای آب زیپو ـ آب بندی و قاب بندی ـ صد تا یک غاز ـ گردن کلفت ـ جل و پوست ـ تلوتلو خوران ـ تالاپ تالاپ ـ فضول باشی ـ زاق و زوق ـ نق و نوق ـ کنس گری ـ خمره خمره ـ خرت و پرت ـ سرهم بندی ـ لب و لوچه ـ چاله چوله ـ لفت و لیس ـ کور و کچل ـ مرده خوری ـ دوز و کلک ـ آقا و خانم بادخالی کن ـ آقا و خانم باد درررفته (اسامی ای که برای شخصیت‌های اصلی داستان با توجه به عملکرد این افراد در داستان در نظر گرفته) و ……….
3ـ1ـ3ـ افعال
افعال به کار رفته در این آثار اغلب افعال رسمی و رایج در زبان نوشتاری است، اما گاهی در میان داستان‌ها و یا مقالاتی که به لحن عامیانه نوشته شده است نوع لحن افعال هم مطابق متن، عامیانه و گفتاری است و این ویژگی به خصوص در میان افعال ساده بیشتر قابل مشاهده است و بعضی از افعال مرکب که علاوه بر لحن و ساختار، نوع استفاده از آنها هم برگرفته از زبان گفتاری در میان مردم است بیشتر معنای اصطلاحی و کنایی دارند و به همین علت هم به این نوع از افعال در بخش اصطلاحات زبانی پرداخته شده است.
بنابراین در بخش افعال تقسیم‌بندی رسمی ـ عامیانه انجام نشده است و به سه نوع فعل ساده، پیشوندی و مرکب و چگونگی استفاده از هر یک از این انواع در آثار مورد بحث پرداخته شده است.
3ـ1ـ3ـ1ـ افعال ساده
این نوع از افعال که در آثار گذشته و معاصر ادبیات همواره حضور داشته است و در اغلب موارد هم یا به همان شکل و صورت در زبان گفتار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا با اندک تغییراتی در مصوت‌های کوتاه یا بلند (آمدم ـ اومدم) در این آثار هم بسیار فراوان به کار رفته است و در اغلب موارد هم با همان شکل رایج و رسمی استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   پایگاه اقتصادی و اجتماعی

بستن منو