دانلود پایان نامه ارشد درباره
امام حسین، امام صادق، درجه حرارت، دانش آموزان

دانلود پایان نامه ارشد درباره امام حسین، امام صادق، درجه حرارت، دانش آموزان

دانلود پایان نامه

یاری رسانی.
حفظ رابطه با دوستان خوب
در سفارش های لقمان حکیم به فرزند خود به برقراری رابطه با دوستان خوب تاکید شده، که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:
لقمان به فرزندش گفت:
« یا بنی الصاحب الصالح خیر من الوحده »۱۷۴
فرزندم ! دوست خوب بهتر از تنهایی وگوشه نشینی است .
و همچنین فرمود :
« … یا بنی کن عبداللاخیار و لاتکن ولدا للاشرار »۱۷۵
فرزندم ! بنده خوبان باش نه فرزند اشرار.
لقمان فرمود:
« یا بنی ! اتخذ الف صدیق و الف قلیل و لا تتخذ عدوا و احدا و الواحد کثیر.
فقال امیرالمومنین (ع):
تکثیر من الاخوان اسطعت منهم عمادا اذا ما استتنجدوا و ظهور
و لیس کثیرا الف خل و صاحب و ان عدوا و واحدالکثیر »۱۷۶
فرزندم! هزار دوست برای خود انتخاب کن و بدان که هزار دوست کم است و احدی را دشمن خود مساز، زیرا یک دشمن هم زیاد است. همچنین امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود:
تا میتوانی دوستانت را زیاد کن دوستان به هنگام یاری جستن تکیه گاه و پشتیبان آدمی هستند . بدان که هزار دوست و همدم زیاد نیست اما یک دشمن برای تو بسیار زیاد است.»۱۷۷
پرهیز از دوستان ناباب
در روایات به همان اندازه که به دوستی و معاشرت با افراد خوب و متعهد سفارش کرده اند، نسبت به پرهیز از دوستی با افراد ناصالح و ناباب هشدار داده اند. به برخی از روایات اشاره می کنیم :
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
« قال لی ابی یا بنی من یصحب صاحب السوء لایسلم »۱۷۸
پدرم به من فرمود: فرزندم هرکه با مرد پلید رفیق وهمنشین باشد ایمنی و آرامش پیدا نمی کند.
لقمان به فرزندش فرمود:
« یا بنی الوحده خیر من صاحب السوء »۱۷۹
فرزندم تنهایی بهتر از دوست و همنشین بد است.
لقمان فرمود:
« یا بنی نقل الحجاره و الحدید خیر من قرین السوء، یا بنی انی نقلت الحجاره فلم اجد شیا اثقل من قرین السوء »۱۸۰
فرزندم جابجا کردن سنگ و آهن برای من بهتر از یک دوست پلید است .فرزندم! من سنگ ها را جابجا کردم و چیزی سنگین تر از دوست پلید نیافتم.
۳-۲-۱۰ – نقش و تاثیر مدرسه در تربیت کودک
در دوران اولیه تحصیل ، خانه و مدرسه نقش ویژه ای دارند. کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند روابط در خانه فردی تر و عاطفی تر و در مدرسه جمعی تر و منطقی تر است. از این رو این دو محیط خانه و مدرسه از لحاظ فراهم آوردن زمینه های لازم برای رشد و تربیت کودک مکمل یکدیگرند و باید با همدیگر همکاری کنند لذا همکاری پدر و مادر با معلمان و اولیای مدرسه اهمیت ویژه ای دارد اما در این میان نباید نقش آموزشی و تربیتی مدرسه را نادیده گرفت چرا که دوران تحصیل از جهت تعلیم و تربیت بهترین ومهم ترین دوران است.
«بعضی از مورخین درباره علل سقوط یا انحطاط جامعه ای، مربیان و معلمان آن جامعه را مقصر می دانند. به طور مثال علت سقوط مسلمین در آندلس را، تربیت کودکان به دست مربیان مسیحی و معلمان مسلمان نمای آن جامعه و تحصیل کودکان در مدارس مسیحی می دانند. با توجه به روش کار معلم ، نحوه برخورد با شاگردان، قدرت جاذبه و دافعه او ، طرز تلقی شاگردان از او، تشویق ها و تنبه ها و…
کودک از معلم و مربی خود تاثیر می پذیرد.»۱۸۱
«شخصیت و تعادل روانی معلم بیش از سایرین مورد توجه کودک است و لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا معلم به عنوان الگو می تواند در دانش آموزان واکنش های مثبت و سازنده و منفی ایجاد کند. تماس نزدیک معلم با دانش آموزان ونفوذی که بر آنان دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی ایشان ایفاء می کند. این نفوذ ممکن است به صورت های گوناگون مانند تقلید، الگوسازی و گاهی اوقات همانند سازی بروز کند.»۱۸۲
جای بسی تاسف است که جامعه ما ، «معمولا ارتباط والدین با مدرسه بسیار ضعیف و غالبا محدود به جنبه های خدماتی و مالی است و براساس آمار رسمی به طور متوسط تنها حدود ۱.۵ درصد از هزینه خانوار شهری، صرف امر آموزش وتفریح می شود. حال آن که این رقم برای دخانیات بیش از ۲ درصد است و این تفاوت در روستاها چشمگیرتر است.»۱۸۳
مدرسه به عنوان دومین نهاد تربیتی در جریان رشد و تحول افراد نقش اساسی برعهده دارد. شاگرد اولین تجارب آموزشی – اجتماعی خود را در محیط مدرسه کلاس درس ، همسالان کسب می کند ( برندت ،۱۹۹۹ ). بنابراین نقاط قوت وضعف مدرسه می تواند آثار مثبت و منفی بر شاگردان داشته باشد.
روانشناسان انسان گرا، براین باورند که عواملی چون نگرش نسبت به خود، آموزشگاه و دیگران، میزان همدلی، احترام بی قید و شرط، صداقت و در نظر گرفتن تفاوت های فردی می توانند عامل های مهمی در سازگاری، سلامت جسمانی، میزان توجه وحتی تغییر در میزان بهره ی هوشی و رشد شناختی باشد. از دیدگاه انسان گرایانه، یادگیری می بایست در محیطی با روابط خوب انسانی تحقق یابد. بنابراین باید هم مسائل آموزشی و هم مسائل عاطفی به موازات هم در آموزشگاه مورد توجه قرار گیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استفاده از نظریه ی خود تعیینی ، ایجاد شرایط حمایتی و استقلال و مشارکت، ایجاد ساختاری مناسب برای یاری رساندن به یکدیگر در مسائل شناختی و عاطفی در مدرسه سبب پیشرفت آنان می گردد ( زیمر، گمبک و دیگران ، ۲۰۰۶ ) از طرف دیگر احساس ارزشمندی بالای تحصیلی با نتایج شناختی هیجانی وانگیزش ارتباط دارد ( اسچانگ و میلر ، ۲۰۰۲ ) وچنین احساسی با صمیمیت بیشتر، کاهش استرس، افزایش احساس خود ارزشمندی و خوشبختی وهمبستکی نشان می دهد.
«زمانی که شاگردان احساس بهتری نسبت به خود پیدا می کنند قادر می شوند اعتماد ومراقبت بیشتری برای دوستانشان از خود نشان دهند.»۱۸۴
فصل چهارم
حقوق کودک و مبانی فقهی آن
۴-۱ – حقوق کودک پس از تولد تا روز هفتم
۴-۱-۱- استحباب اذان واقامه
فرزندان امانت الهی، نعمت و نشانه های خدا هستند و والدین درباره سلامت رشد، تعلیم و تربیت آنان مسئولند در برابر تربیت خوب پاداش و در برابر تربیت بد کیفر خواهند دید.
از عوامل پیشگیری معنوی برای فرزندان، اذان گفتن در گوش راست کودک واقامه در گوش چپ اوست پس از تولد کودک، مستحب است در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ او اقامه بگویند در این زمینه رسول خدا (ص) می فرمایند:
« من ولدله مولود، فلیؤذن فی اذنه الیمنی باذن الصلاه ولیقم فی اذنه الیسری،فانّها،عصمه من الشیطان الرجیم»۱۸۵
یعنی کسی که صاحب کودکی می گردد ، پس از ولادت کودک، مستحب است در گوش راست او اذان و در گوش چپ اقامه بگویند، که این امر باعث حفاظت و حراست او از شیطان خواهد بود.
ابن قیم جوزی ، در کتاب تحفه المولود می گوید: « سر اذان و اقامه در گوش راست وچپ نوزاد این است که اولین آهنگی که به گوش انسان می رسد کلماتی باشد که متضمن عظمت و کبریایی خداوند و شهادتین باشد. انسان به هنگام تولد ، با شعار اسلام آشنا می شود و به هنگام مرگ با کلمه توحید، دنیا را وداع می کند و قطعا آنچه می شنود و آنچه زبان او را زمزمه میکند در اعماق دل و جانش اثر می بخشد »۱۸۶
شکی نیست که گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد در ایجاد روحیه مذهبی و تعلیماتی که بعدا باید اخذ کند بسیار مؤثر است. از این ها گذشته ، شیطان از شنیدن آهنگ اذان متنفر و گریزان است. و در همین زمینه امیرالمؤمنین (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که:
« من ولدله مولود ، فلیؤذن فی اذنه الیمنی باذن الصلاه و لیقم فی الیسری … و انه (صلی الله علیه و آله) امر، ان یفعل ذالک بالحسن و الحسین علیهما السلام، و ان یقرأ مع الاذان فی اذنهما فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و آخر سوره الحشر والاخلاص والمعوذتین »۱۸۷
هر کس که صاحب بچه ای شد، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید و به حضرت علی (علیه السلام) سفارش کردند که این کار را نسبت به امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) انجام دهند. به علاوه سوره فاتحه الکتاب و آیه الکرسی وآخر سوره حشر و سوره اخلاص ومعوذتین را نیز درگوش آنها بخواند.
«ممکن است بگوییم که ظاهرا کودک از این اذان و اقامه چیزی درک نمیکند ولی امروزه علم روان شناسی، اثرات غیرقابل انکار این قبیل مسائل را در تربیت کودک ثابت نموده و بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمده جنبه یادگیری طفل به فراگیری برخی از مسائل خیلی زودتر از زمانی است که عامه مردم تصور می کنند و بعضی آزمایشات نشان داده اند که طفل از هفته سوم تولد (از ۱۵ روزگی) شروع به فراگیری می کند.»۱۸۸
۴-۱-۲ – کام برداشتن (تحنیک)
« تحنیک عبارت است از جویدن و نرم کردن خرما و گذاشتن مقدار کمی از آن با انگشت در سقف دهان (کام) نوزاد ، بهتر است انسان صالحی فورا بعد از تولد عهده دار این عمل باشد.
حکمت و فلسفه تحنیک یکی است که نوزادان وکودکان به ویژه آنان که تازه به دنیا می آیند به علت دو امر زیر در معرض مرگ قرار می گیرند:
الف ) در اثر گرسنگی مقدار قند خون آن کاهش می یابد.
ب ) هرگاه درجه حرارت بدنشان به واسطه قرار گرفتن آنان در محیط سرد پایین می آید تحنیک مقدار قند خون کاهش یافته را جبران نموده و درجه حرارت بدن را تنظیم می کند و حکمت دیگر تحنیک، تقویت عظلات دهان طفل می باشد، تا فک بالا و پایین دهانش تقویت شود و برای شیر خوردن ومکیدن پستان آمادگی پیدا کند. »۱۸۹
در این زمینه امام علی ( علیه السلام ) فرمودند:
« حنکّوا اولادکم بالتمر ، فکذا فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) بالحسن والحسین علیهما السلام »۱۹۰
کام طفل خود را با خرما بردارید، این کاری بود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مورد امام حسن و امام حسین (علیه السلام) انجام داد.
در جایی دیگر امام صادق (علیهالسلام) فرمودند:
« حنکّوا اولادکم بماء الفرات و بتربه الحسین (علیه السلام) فان لم یکن قبماءِ السماءِ»۱۹۱
کام طفل خود را با آب فرات و تربت امام حسین (علیه السلام) بردارید و اگر آب فرات نباشد با آب باران بردارید.
در حدیث دیگر امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
« ما اطنّ احداً یحنّک بماءِ الفرات الا اجبّنا اهل البیت»۱۹۲
گمان نمی کنم کسی با آب فرات تحنیک شود، مگر اینکه ما اهل بیت را دوست می دارد.
همچنین گفته شده است که مستحب است تحنیک کننده از افراد صالح و با تقوا باشد ونیز مستحب است که تحنیک به تربت امام حسین (علیه السلام) باشد.
«روان شناسان مذهبی در این مورد، چنین اظهار نظر کرده اند که مراسم تحنیک دارای رمز مقدسی است و آن این است که نوزاد از اول زندگی در سرشتش درس وفاداری و استقامت و سایر عواطف عالیه را که جزء مکتب و برنامه امام حسین (علیه السلام) است فرا می گیرد و این خاک مقدس که آغشته به خون های مردان راه خداست و هنوز نسیم وفاوصمیمیت و جانبازی در راه و مرام مقدس حق وعدالت بر او می وزد، در سراسر وجود این

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد در هر یک از

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو