دانلود پایان نامه ارشد با موضوع موقعیت جغرافیایی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع موقعیت جغرافیایی

دانلود پایان نامه

مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،1390
شهر صفاشهر مرکز شهرستان خرمبید است. این شهر حد فاصل شهرهای آباده و قادرآباد قرار دارد و فاصله آن تا مرکز استان 190 کیلومتر است و به لحاظ جغرافیایی در طول شرقی 53 درجه و 26 دقیقه و عرض شمالی 30 درجه و 56 دقیقه قرار گرفته است. ارتفاع متوسط صفاشهر از سطح دریا 2300 متر میباشد. آنچه که امروزه به عنوان صفاشهر نامیده میشود در واقع اتصال میان دو منطقه شهری به نامهای (دهبید و خرمی) است که براساس اسناد و مدارک موجود منطقه شهری دهبید از قدمت و سابقه تاریخی بیشتری برخوردار است. این شهر علاوه بر دارا بودن یک محور اصلی که دارای نقش کلیدی است و در واقع همان محور ارتباطی استان فارس با مرکز و شمال کشور است، در محدوده و قلمرو خود چندین آبادی نیز در خود جای داده است.

 

تصویر شماره (3-4)- موقعیت نسبی شهر صفاشهر
4-2-2-جمعیت و تغییرات آن
جمعیت شهر صفاشهر طی سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده و جمعیت آن از 4709 نفر در سال 1345 به 26091 نفر در سال 1390 رسیده است. در جدول زیر جمعیت شهر صفاشهر و تغییرات صورت گرفته در آن مشاهده می‌شود.
جدول شماره (25-4)- تغییرات جمعیت شهر صفاشهر طی سالهای 1390-1345
سال جمعیت
1345 4709
1355 7175
1365 14070
1375 17576
1385 22936
1390 26091
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن

نمودار شماره (6-4)- تغییرات جمعیت شهر صفاشهر طی سالهای 1390-1345
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن
4-2-3-خصوصیات اقتصادی شهر صفاشهر
4-2-3-1- اوضاع کلی اقتصادی شهر
اوضاع اقتصادی شهر صفاشهر در ادامه به تفصیل بخشهای اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:
4-2-3-1-1-چشم انداز و روند کلی بخش کشاورزی
شهر صفاشهر به دلیل آب و هوای معتدل مدیترانهای و همچنین منابع آب کافی و اراضی نسبتاً هموار که در میان رشته کوههای زاگرس واقع گردیده همواره یکی از مناطق مهم کشاورزی استان فارس بوه است. منطقه شهری صفاشهر که عمدتاً متشکل از ناحیه مرکزی شهر و روستاهای اطراف میباشد، در اراضی کشاورزی اطراف شهر عمدتاً به کاشت سیب زمینی و گندم و باغداری اختصاص یافته است و اگر چه در طی دو دهه اخیر بدلیل رونق فعالیتهای صنعتی و معدنی و همچنین گسترش بخش خدمات از سهم کشاورزی در ترکیب شاغلین و همچنین پروسه اقتصادی به میزان قابل توجهی کاسته شده است، لیکن همچنان بخش قابل توجهی از نیروی شاغل شهر را به خود اختصاص داده است.
موقعیت جغرافیایی اکثر این اراضی از طرف شمال شرقی به طرف جنوب غربی امتداد دارد و عمدتاً به کاشت سیب زمینی، گندم و جو اختصاص دارد. بررسیهای آماری نشان میدهد که از مجموع جمعیت در سن فعالیت شهر(7732 نفر) 23 درصد( 1564نفر) در بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن اشتغال دارند. عمده محصولات زراعی صفاشهر عبارتند از: سیب زمینی،گندم، جو، گوجه فرنگی، چغندر قند، حبوبات و عمده محصولات باغی آن شامل انگور، بادام و سیب میباشد.
در شهر صفاشهر در مجموع 1564بهرهبردار وجود دارد که این تعداد 24 درصد از کل بهرهبرداران شهرستان را تشکیل میدهد. همه این بهره برداران از خانوارهای معمولی ساکن در شهر صفاشهر هستند و این موضوع بیش از هر چیز نشان دهنده اهمیت بخش کشاورزی در این شهر میباشد.
جدول شماره (26-4)- بهره برداران کشاورزی بر حسب نوع بهره بردار

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری

بستن منو