دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

تبدیل فزاینده اراضی مزروعی به مناطق شهری و صنعتی
فقدان مکانیزمهای لازم برای استفاده کشاورزان از تسهیلات فنی و اعتباری  

عدم استفاده از روشهای کشاورزی مدرن و متناسب با دانش روز دنیا
عدم وجود هماهنگی لازم بین سیاستهای تولیدی بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و کمبود صنایع تبدیلی و نگهداری در شرایط کنونی
پایین بودن درآمد سرانه شاغلین بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی
نامناسب بودن شرایط جذب و اشتغال نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی
مشکلات و تنگناهای بازاریابی و عرضه محصولات کشاورزی
عدم استفاده از ظرفیتهای صادراتی موجود در برخی از محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی نظیر انار
4-1-3-1-2- چشم انداز و روند کلی بخش صنعت در ارسنجان
شهرستانهای استان فارس از نظر وضعیت تراکم واحدهای صنعتی به 5 گروه قابل تقسیم میباشند، که شهرستان ارسنجان همراه با شهرستانهای اقلید، مهر و استهبان با تعداد بین 13 تا 38 واحد صنعتی در گروه چهارم قرار میگیرد که این گروه بواسطه کوچکی، کم جمعیتی، شرایط طبیعی و انزوای جغرافیائی از رشد صنعتی بی بهره بودهاند.

نقشه شماره (3-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستانهای استان فارس
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس،1389
بخش صنعت در شهر ارسنجان شامل دو نوع فعالیت میشود یکی صنایع دستی و خانگی که عمدتاً شامل بافت قالی، قالیچه و گلیم است و دیگر صنایع مدرن که به تولیدات کارگاهی شهرت دارد. در سال 1384 شهرستان ارسنجان دارای 11 واحد صنعتی و 116 شاغل بوده است. همچنین این شهر دارای 9 واحد معدنی با 82 نفر شاغل میباشد.
جدول شماره(7-4)- تعداد واحدهای صنعتی و معدنی موجود در شهر ارسنجان
عنوان سال 1379 سال 1383 سال 1384
تعداد واحدهای صنعتی 8 11 11
تعداد واحدهای معدنی 4 11 9
مأخذ: سازمان صنایع و معادن استان فارس
براساس نتایج سرشماری عمومی و کارگاهی در سال 1382 شهر ارسنجان دارای 110 کارگاه بوده است. جمعاً 478 نفر کارگر در این 110 کارگاه مشغول به کار میباشند. تعداد 462 نفر از کارگران در کارگاههای زیر 10 نفر کارکن و 16 نفر دیگر در کارگاههای 10 نفر و بالاتر کارکن به فعالیت مشغولند.
جدول شماره (8-4)- تعداد شاغلین کارگاههای صنعتی شهر ارسنجان
شهر تعداد کارگاه تعداد شاغلان تعداد شاغلان کارگاههای زیر 10 نفر کارکن تعداد شاغلان کارگاههای 10 نفر و بالاتر کارکن
ارسنجان 110 478 462 16
مأخذ: سالنامه آماری سال 1382
از کل کارگاههای صنعتی موجود در شهر ارسنجان، 27 واحد صنعتی فعال وجود دارد. این واحدهای صنعتی شامل 7 واحد تیرچه بلوک، 5 واحد سنگ بری، 4 واحد ذرت خشک کنی، 4 واحد تراش فلزات، 2 واحد شن و ماسه، 1 واحد کوره آهک پزی، 1 واحد کوره آجرپزی فشاری، 1 واحد تولیدی نایلون، 1 واحد تولید رب انار و 1 واحد پنیرسازی میباشد.
4-1-3-1-3- اهم منابع و امکانات بخش خدمات

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع تسهیلات اعتباری

بستن منو