دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجمع البیان

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجمع البیان

دانلود پایان نامه

. محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص147؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص512؛ احمدبن محمدمقدس اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص309.  

.بقره،191،«و فتنه (و بت پرستى) از کشتار هم بدتر است.»
. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‏2، ص 2.
. محمد بن منصور ابن ادریس حلّى، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص 3.
. محمدبن مکی عاملی، شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج2، ص29.
. محمد حسن نجفى جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج21، ص8.
. ابوبکر بن مسعود کاشانی، بدایع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج7، ص97.
. موفق الدین عبدالله بن محمدقدامه مقدسی، الکافی فی فقه الامام احمد، ج4، ص116.
.بقره،216،« جهاد در راه خدا، بر شما مقرّر شد در حالى که برایتان ناخوشایند است.»
. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج2، ص549.
. محمد بن حسن طوسی، پیشین، ج2، ص2؛ محمد حسن نجفی، پیشین، ص9.
. سوره توبه، آیه5، « مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید.»
. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج5، ص12.
. محمد بن حسن طوسی، پیشین، ص2؛ حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء (جدید)، ج9، ص7.
. محمد حسن نجفی، پیشین، ص9.
. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج5، ص727؛ ابی حفص کلبی از امام صادق روایت می کند حضرت فرمود: خداوند عزوجل رسول خودش را با دین اسلام به سوی مردم فرستاد به مدت ده سال،‌مردم از پزیرش آن انکار کردند، پس حکم جنگ با آنها را صادر کرد، پس تمام نیکی ها در شمشیر وزیر سایه شمشیر است.
. محمد بن یحی عطار امامی ثقه هستند احمد بن محمد بن عیسی اشعری امامی ثقه، علی بن حکم امامی ثقه، در باره این سه نفر قبلاً بحث شده و عبارت علماء رجال در رابطه ثقه بودن این سه نفر ذکر شد. ابی حفص کلبی (عمربن ابان الکلبی) نجاشی گفت «عمربن ابان الکلبی ابوحفص مولی کوفی ثقه» رجال نجاشی، ص285.
. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج2، ص51. «جابربن یزید جعفی از امام باقر روایت می کند، حضرت فرمود: از امیرالمؤمنین از ایمان سؤال شد، حضرت فرمود: خداوند متعال ایمان را بر چهار پایه استوار کرد، بر صبر، یقین، عدل و جهاد.»
.محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمد بن عیسی اشعری و حسن بن محبوب اسراد، این سه نفر امام ثقه هستند و کلمات علمای رجال در توثیق این ها قبلا ذکر شد.
اما (یعقوب السراج) نجاشی می گوید «یعقوب السراج، کوفی، ثقه» رجال نجاشی، ص451، جابربن یزید الجعفی عضائری گفته «ان جابر یزید الجعفی الکوفی ثقه فی نفسه» علامه حلی خلاصه الاقوال، ص35؛ و شیخ مفید در رساله عدیده، او را در شماره کسانی آورده است که طعن و ذمی در باره آنها وجود ندارد آقای خویی می گوید: «ان الرجل لابد من عده من الثقات الاجلاء لشهاده … الشیخ مفید فی رسالته العددیه و شهاده ابن الغضائری » معجم الرجال، ج4، ص25.
. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج2، ص2.
. حمزه بن علی حلبی ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروغ، ص199.
. محمد حسن نجفی، پیشین، ص8.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان

Close Menu