دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

کشور منابع درآمدی دولت محلی
استرالیا کمکهای مالی و پرداختهایی با هدف خاص یا عمومی به وسیله دولت فدرال و ایالتی 23 درصد از درآمد دولتهای محلی را شامل میشود. دیگر منابع شامل مالیات بر اموال غیرمنقول، بهای خدمات و جریمهها، سود سهام و شرکتهای تجاری.
بنگلادش مالیاتها، مالیاتهای محلی، بهای خدمات و عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، اجاره و سود حاصل از اموال و پولهای دریافت شده از طریق خدمات دولتهای محلی. کمکهای مالی دولت، بودجه پروژههای بین المللی و وامهای دریافت شده توسط نهادهای محلی منابع اضافی (فرعی) درآمد هستند. مالیات مهمترین منبع درآمد میباشد.
کامرون مالیات شورا، مالیات تجارت و کسب و کار و صدور مجوزها.
قبرس مالیات محلی، عوارض گمرکی و بهای خدمات.
جزایر فیجی درآمدهای حاصل از مالیات بر زمین (مالیات شهری) و سایر درآمدهای محلی مانند کمکهای مالی در محل، اجارهبها، عوارض ایستگاه اتوبوس و بازار، هزینههای صدور مجوز کسب و کار، بهای پارکینگ و ساخت و سازها. اکثر شوراها(انجمنهای شهری) نیز وامهایی را از بازار سرمایه محلی دریافت میکنند. کمکهای مالی از دولت مرکزی بسیار نادر است.
غنا مالیاتها، بهای خدمات و عوارض.
هند مالیات بردرآمد و اموال، مالیات خاص (octroi)، حرفه و وسایل نقلیه، درآمدهای غیر مالیاتی – صدور مجوز و بهای خدمات، کمکهای دولت مرکزی، وام های دولتی و استقراض.
کنیا حق الزحمهها و تعرفهها، هزینههای آب و فاضلاب، مالیات بر املاک محلی و مجوز کسب و کار.
نیوزلند مالیات بر املاک، بهای خدمات شهری، عوارض، مالیات بر سوخت و سود سرمایهگذاری و برخی از کمکهای مالی دولت مرکزی. مالیات محلی که شهرداری حق تعیین نرخ آن را دارد و بهای خدمات شهری در قانون سال 1988 به عنوان منبع مهمی از درآمد مالیاتهای محلی ارائه شده است.
مالزی مالیات محلی (مالیاتهای وضع شده محلی، اجاره و هزینههای خدمات، کمکهای مالی داده شده توسط دولت مرکزی، دریافت کمکهای مالی خاص و برخی مالیاتهای خاص. منابع دیگر عبارتند از اشکال گوناگون از تعرفهها و فروش خدمات.
پاکستان مالیات عمومی و مالیات خاص (60 درصد از درآمد دولتهای محلی را شامل میشود) و منابع غیر مالیاتی. مالیات املاک (مانند مالیاتهای محلی یا اجاره در تمام سرزمین ارزیابی به دو اجاره، درآمد حاصل از زمین و یا کاربری زمین). مالیات بر انتقال ملک و مالیات خاص (octroi) بزرگترین منابع درآمد دولت های محلی در این کشور است.
سریلانکا انواع مالیاتها، عوارض، حق الزحمهها، جرایم، تعرفه های دریافتی از خرید و فروش، اجاره و یا معاملات دیگر، درآمد حاصل از اموال دولت محلی و کمکهای مالی از سایر سطوح حکومتی.
مأخذ: Sproats,2005
جدول شماره (7-3)- خلاصه وظایف و منابع درآمدی شهرداریها در کشورهای مختلف جهان
ردیف نام کشور حوزه وظایف و فعالیتهای شهرداریها منابع درآمدی و تأمین مالی شهرداریها
1 امریکا تأمین نور خیابانها، دفع زباله، جمعآوری فاضلاب، تأمین آب، نگهداری معابر و نظافت خیابانها، سنگفرش خیابانها، اطفاء حریق و آتش نشانی، تأمین نظم و امنیت توسط پلیس، تعیین نرخ برای نان و گوشت، ممنوعیت ورود احشام به جاده، امور آموزشی و فرهنگی (موزه تئاتر)، مدارس، کتابخانه، فضای سبز و حمل و نقل عمومی. عمده درآمد شهرداریها در آمریکا از طریق مالیات بر دارایی و هزینههای ثابت، مبادلات مالی بیندولتی (بین حکومتی)، مالیات بر فروش و درآمد بدست میآید.
کمکهای میان حکومتی حدود 30 درصد از درآمد شهرداریها را به خود اختصاص میدهند.
2 کانادا بهداشت عمومی، برنامهریزی، امور فراغت، پارک و فضای سبز، خانهسازی، تعیین ضوابط شهرسازی‌، توسعه و عمران، آتش‌نشانی، تفریحات سالم. تأمین مالی شهرداریها در این کشور از سه روش عمده مالیاتها، بهای خدمات و کمکهای دولتی میباشد که مالیاتها بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری را تشکیل میدهند.
3 انگلیس ایجاد مکان هایی از قبیل سالن های تئاتر، کتابخانه، موزه، بیمارستان، خانه سالمندان و همچنین وضع مالیات و عوارض به منظور تأمین رفاه اجتماعی، حفظ محیط زیست آتش نشانی. اعانات دولتى به میزان 40 درصد؛
عوارض و مالیاتهاى محلى به میزان 30 درصد؛
مبالغ اجارهاى که از محل واحدهاى مسکونى استیجارى که متعلق به حکومت هاى محلى است، وصول مىشود؛
مالیاتهایی که توسط دولت ملى دریافت شده و به دولتهاى محلى منتقل میشود، شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و نیز حق تمبر میباشد.
4 فرانسه اداره خدمات شهری و زیربنایی، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت ترافیک شهری، حفاظت محیط زیست، رسیدگی به امور فرهنگی، جوانان و ورزش، رسیدگی به امور رفاهی و خدمات اجتماعی- امور اقتصادی (بازارهای محلی، بورس‌های کاریابی، تاسیس دفاتر کاریابی و جهانگردی، انجام کلیه امور عمران شهری. در فرانسه چهار منبع درآمد براى شهردارىها وجود دارد که شامل مالیات مستقیم محلى، مالیاتهاى غیرمستقیم، کمکهاى بلاعوض دولت به هزینههاى جارى و سرمایهگذارى و همچنین درآمدهاى برآمده از اموال و انجام خدمات عمومى مىباشد.
5 سوئد تصمیم گیری در مسایل شهری، وضع مالیاتهای محلی، ارائه خدمات درمانی و پزشکی، مراقبت از عقب ماندگان ذهنی، دایر نمودن مراکز بهداشت کودکان، تاسیس واحدهای تصفیه آب و فاضلاب، تأمین آب، برق، گاز، رسیدگی به امور مدرسهها شامل تمامی مرحلههای آموزش پائین تر از دانشگاه، توسعه صنعت و تجارت، آموزش بیکاران، خدمات پستی. منابع درآمدی شهرداریها در این کشور شامل مالیات (60 درصد)، کمکهای مالی کلی یا عمومی (14درصد)، کمکهای مالی خاص، بهای خدمات و عوارض (23درصد) می باشد.
6 ژاپن اداره امور فرهنگی، رسیدگی به امور بهداشتی، مدیریت بیمارستانهای شهر، حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از آلودگی، برنامه‌ریزی شهری، تأمین مسکن شهروندان، حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو، تأمین آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، اداره پلیس، آموزش و پرورش عمومی دبستانها، دبیرستانها، کودکستانها، نظارت و کنترل ساختمانی. روش هاى مختلف تأمین مالى دولتهاى محلى در ژاپن شامل مالیات محلى، مالیات تخصیصی به دولت های محلی، کمکهاى بلاعوض و فروش اوراق قرضه مىباشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد انعقاد قرارداد

بستن منو