دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

برنامه ریزی کلان شهری؛
تأسیسات زیر بنایی؛
برنامه ریزی و ساخت مسکن؛
حمل و نقل شهری؛
خدمات پاکیزی شهر؛
خدمات انتظام و امنیت شهری (پیشگیری از بلایای طبیعی، پلیس شهرداری، مدیریت بحران)؛
توسعه اقتصادی ( توسعه اقتصاد محلی، نظارت برقیمتها، ایجاد بازار…)؛
خدمات رفاهی و بهداشتی؛
خدمات فرهنگی و آموزشی؛
ذکر این نکته مهم ضروری است که صرف نظر از شهرداری استانبول، بر اساس قانون شهرداریهای ترکیه، شهرداریها در این کشور بر اساس وظایف و وضعیت درآمد به چهار گروه تقسیم میشوند. بدین ترتیب انجام بعضی وظایف که متضمن هزینه زیادی میباشند، تنها برای آن دسته از شهرداریها که درآمد زیاد دارند، اجباری شده و برای بقیه به صورت داوطالبانه درآمده است. طبق این قانون، یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمیتواند بودجهای برای وظایف دیگر تخصیص دهد. (کاظمیان و سعیدی رضوانی،1383)
استقلال مالی شهرداریها در این کشور شدیداً محدود شده است. ترکیه اقدامات قابل توجهی در سال 1984 برای افزایش درآمد شهرداریها صورت داده است. شهرداریها در این کشور از 3 منبع اصلی تأمین مالی میشوند: 9/42 درصد از درآمد خود را از مالیات مشترک بدست میآوردند، 8/6 درصد از مالیات بر خدمات عمومی، 5/35 درصد از منابع غیرمالیاتی و 10 درصد درآمد مالیات خودگردان است. بنابراین منبع اصلی درآمد دولت های محلی در این کشور مالیات می باشد.
درآمد دولت مرکزی عمدتاً از مالیات بر درآمد شخصی، سود و مالیات بر ارزش افزوده میباشد. 25/9 درصد از این درآمد به شهرداریها اختصاص داده میشود. در حالی که دولت استانی حدود 25/1 درصد از این درآمد را دریافت میکند. میزان درآمد تخصیص یافته به شهرداریها براساس میزان جمعیت می باشد.
درآمد حاصل از مالیات مستقل شهرداری به طور عمده از مالیات بر املاک و مستغلات (9/54 درصد از درآمد مالیات خودمختار) تشکیل شده است. با این حال، نرخ مالیات توسط دولت مرکزی تعیین میشود. علاوه بر این، شهرداری مسئول جمعآوری مالیات بر استفاده از برخی کالاها و خدمات مانند تبلیغات، سرگرمی، ارتباطات، گاز و مصرف برق، بیمه آتشسوزی و بهداشت محیط زیست می باشد. نرخ این مالیاتها نیز توسط دولت مرکزی تنظیم شده است.
3-2-2-7- تایلند
در تایلند که در زمره کشورهای در حال توسعه است، دولت محلی به صورت‌های مختلف سازمان‌یافته و به شکل یکسان در مناطق روستایی و شهری توزیع شده است. صورت‌های شهری دولت محلی عبارتند از: دستگاه اداری کلانشهر بانکوک، شهرداری که مراکز شهری استان‌ها را اداره می‌کند و نیز نوعی مدیریت خاص شهری. جمع‌آوری عواید توسط دولت محلی و براساس قوانین و مقررات پیش‌بینی شده براساس بخشنامه دولت محلی تصویب می‌شود.
وظایف شهرداریها در این کشور شامل حفاظت از نظم و قانون، ارائه حمل و نقل عمومی، ارائه خدمات بهداشتی (تامین آب، دفع زباله، فاضلاب و زهکشی)، پیشگیری و کنترل بیماریهای مسری، ایجاد و نگهداری کشتارگاهها، ارائه خدمات بهداشت عمومی، ارائه خدمات رفاهی مادران و کودکان، تهیه و نگهداری فضای تفریحی عمومی و تسهیلات و ارائه آموزش ابتدایی.
همه حکومتهای محلی در این کشور درآمد خود را از 4 منبع اصلی: مالیات، کمکهای مالی دولت مرکزی و موسسات و وام، کسب میکنند. این درآمدها به شرح زیر قابل طبقه بندی است: (همان منبع)
1- مالیاتهای دولت محلی در 3 دسته طبقه بندی میگردد:
مالیاتهایی که توسط دولتهای محلی جمعآوری میشود، که عبارتند از مالیات بر مسکن، مالیات بر زمین، مالیات بر تبلیغات و مالیات بر کشتار(سلاخی کردن).
افزودههایی بر مالیات دولت مرکزی. بر اساس قانون دولتهای محلی حق دارند یک درصد اضافه از مالیاتهایی که توسط دولت مرکزی جمع آوری شده را دریافت کنند. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد است که 1 درصد آن به دولتهای محلی تعلق میگیرد. دو دسته اصلی از این مالیاتها عبارتند از: 1- مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات که نرخ آن توسط دولت مرکزی تعیین می شود. 2- مالیات بر کسب و کار خاص که برای مثال شامل مالیات بر مشاغل بانکی و بیمه میشود.
مالیات بر راه و وسایل نقلیه که توسط وزارت حمل و نقل، بخش دولت مرکزی جمعآوری میشود. مقدار مالیات جمع آوری شده منهای 5 درصد هزینه سرویس به طور کامل به دولت های محلی اختصاص می یابد.
2- فروش خدمات، صدور پروانه، جریمهها.
3- درآمدها حاصل از اموال، خدمات عمومی و شرکتهای دولت محلی.
4- هدایا، کمکهای مالی، وام و یارانههای دولت مرکزی.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ویژگیهای شخصیت

جدول شماره (6-3)- منابع درآمد دولت های محلی در 12 کشور مشترک المنافع

بستن منو