دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سرمایههای انسانی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سرمایههای انسانی

دانلود پایان نامه

 

سهم اندک شاغلین بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها
مهمترین محصولات زراعی در شهر صفاشهر گندم و از مهمترین محصول باغی در این شهر سیب، انگور و بادام میباشد.
4-2-3-1-1-2-اهم منابع و امکانات بخش کشاورزی شهر صفاشهر
وجود سرمایههای انسانی و مالی به منظور جهت دهی به تولیدات و ایجاد صنایع تبدیلی پشتیبان کشاورزی
امکان افزایش محصولات زراعی در صورت تامین آب مورد نیاز و استفاده از روشهای نوین در کشاورزی
وجود اقلیم نسبتاً مناسب برای پرورش محصولات ویژه مناطق سرد و خشک
گسترده بودن دامنه کشت و مناسب بودن خاک برای کشت محصولات متنوع
4-2-3-1-1-3-تنگناها و مشکلات بخش کشاورزی شهر صفاشهر
کمبود منابع آب برای توسعه بخش کشاورزی
عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بویژه در فعالیتهای آب و خاک بدلیل پایین بودن نرخ بازده سرمایه در مقایسه با بخشهای دیگر مانند صنعت و معدن
تبدیل فزاینده اراضی مزروعی به مناطق شهری و صنعتی
پایین بودن درآمد سرانه شاغلین بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی
4-2-3-1-2-چشم انداز و روند کلی بخش صنعت در صفاشهر
شهرستانهای استان فارس از نظر وضعیت تراکم واحدهای صنعتی به 5 گروه قابل تقسیم میباشند، که شهرستان خرم بید همراه با 8 شهرستان دیگر که بین 50 تا 101 واحد صنعتی در آنها استقرار یافته اند در گروه میانی قرار دارد. شهرستان خرم بید با دارا بودن 18 معدن فعال حدود 8 درصد از معادن فعال استان فارس را به خود اختصاص داده است.

نقشه شماره (8-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستانهای استان فارس
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس،1389
ساختار اقتصادی شهر صفاشهر بدلیل شرایط اقلیمی خاص و در طی سالهای متمادی مبتنی و متکی بر کشاورزی و دامداری بوده است و صنایع چندانی در آن شکل نگرفته است. لیکن در طی دهه (75-1365) این شهر به عنوان مرکز شهرستان خرم بید بتدریج جایگاه واقعی خود را با توجه به استعدادها و پتانسیلهای بالقوه غنی پیدا نموده است. در طی سالهای 75-1365 شناسایی کانسارهای بسیار قوی در اطراف این شهر خصوصاً معادن سنگ و منگنز و خاک نسوز چشم انداز بسیار روشنی را برای این شهر ترسیم نموده است. به طور کلی صفاشهر دارای یکی از غنیترین معادن کشور است. مجتمع معادن سنگ این شهر به تنهایی قطب اقتصادی برای منطقه شمال فارس محسوب میگردد.
مطالعات و بررسیهای اولیه نشان میدهد که ذخایر مجتمع سنگ معدن مرمریت صفاشهر در حدود 35 میلیون تن برآورد شده است. همچنین بررسیهای مقدماتی وجود ذخایر نسبتاً عظیم سنگ، گچ و آهک، خاک نسوز و منگنز در منطقه است، بر همین اساس طی سالهای اخیر با شکلگیری شهرستان خرم بید(1375) گسترش صنایع خصوصاً آن دسته صنایع که مواد اولیه آنها در منطقه وجود دارد بسیار چشمگیر بوده است، به نحوی که تا سال 1384 در حدود 120 کارخانه صنایع سنگ، کارخانه گچ شمال، ایجاد کارخانه تولید صنایع پشم و شیشه و بیش از یکصد موافقت اصولی جهت ایجاد صنایع در محدوده صفاشهر صادر گردیده است.
مهمترین صنایع موجود در صفاشهر علاوه بر صنعت سنگ عبارتند از:
کارخانه کاغذ سازی
کارخانه تولید گچ ساختمانی
دو کارخانه تولید مواد لبنی
کارخانه تولید شن و ماس
کارگاه تولیدی ملامین
4-2-3-1-3-اهم منابع و امکانات بخش خدمات

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع تصمیم گیری مدیران

بستن منو