دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه

محدوده شهرستان خرم بید بدلیل واقع شدن در محور بسیار مهم ارتباطی جنوب و مرکز کشور و همچنین استقرار یکی از مهمترین کانونهای ییلاقی عشایر استان فارس هموار یکی از عمدهترین مراکز مبادله کالا و تجارت خصوصاً در زمینه عرضه محصولات کشاورزی و صنایع سنگهای تزئینی محسوب گردیده است، خصوصاً در طی سالهای اخیر با شکل گیری شهرستان خرم بید به مرکزیت صفاشهر میزان تجارت و مبادله کالارونق بیشتری یافته است و متناسب با آن بخش خدمات، خصوصاً خدمات اداری و خرده فروشی افزایش چشمگیری یافته است.  

بر اساس مطالعات صورت گرفته در برنامه آمایش استان فارس در سال 1389 میزان ضریب مرکزیت در زمینه خدمات آموزش عالی بر حسب تعداد دانشجو در استان در شهرستان خرم بید 4/1 میباشد که نشانگر عملکرد مناسب شهرستان در رابطه با خدمات دانشگاهی میباشد. همچنین این شاخص براساس تعداد مراکز درمانی برای این شهرستان 2/1 میباشد.
همچنین ضریب مرکزیت مکانی برای آموزش های فنی و حرفه ای برای هر شهرستان در این برنامه که با توجه به شاخص نفر در دوره محاسبه شده است، نشانگر ظرفیت کل رشتههای آموزشی فنی و حرفهای در شهرستان مربوطه میباشد. بر این اساس شهرستان خرم بید با ضریب 3/4 به همراه شهرستان آباده بالاترین میزان را در استان به خود اختصاص دادهاند.

نقشه شماره (9-4)- مراکز فنی و حرفه‌ای به تفکیک شهرستان
مأخذ: طرح آمایش استان فارس،1389
ایجاد و گسترش نمایندگی ادارات و دستگاهای دولتی در شهر صفاشهر، مهاجرت روستائیان اطراف به شهر صفاشهر که عمدتاً جذب بخش صنایع کانی غیرفلزی و خدمات میشوند و همچنین توسعه روزافزون صنایع همگی گویای توسعه بخش خدمات و تجارت در این شهر میباشد. در حال حاضر در شهر صفاشهر خدمات مختلف (عمده فروشی – خرده فروشی – خدماتی) مشغول فعالیت میباشند.
عوامل مؤثر بر توسعه بخش خدمات در شهر صفاشهر عبارتند از:
ایجاد راههای ارتباطی زمینی و راه آهن منتهی به منطقه که توسعه هر چه بیشتر بخش تجارت شهر را فراهم کرده و زمینه توسعه صادرات و واردات را بیشتر میسازد.
وجود پتانسیلهای معدنی در منطقه که امکان صادرات مواد معدنی مانند سنگهای تزئینی به سایر مناطق کشور و همچنین صادرات به سایر کشورها وجود دارد.
وجود سرمایههای بالای بخش خصوصی و بازدهی بالای بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر با توجه به گرایشات موجود.
نزدیکی به شهرها و روستاهای همجوار و امکان خدمات رسانی به آنها (برای مثال ارائه خدمات درمانی یا آموزش عالی به شهرهای همجوار و ارائه خدمات خرده فروشی و عمده فروشی به روستاها)
4-2-3-2-بررسی وضعیت و تحولات نیروی انسانی در شهر صفاشهر
برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این فصل از نتایج طرح هادی سال 1384، آمار سرشماری کارگاهها در سال 1382 و سایر منابع اطلاعاتی استفاده شده است. اطلاعاتی که در این فصل ارائه شده شامل تعداد جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی و ویژگیهای جمعیت شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی و … می باشد.
تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:
فعالیت اصلی محل کار افراد شاغل بر اساس طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی (ISIC,REV3-1990) طبقه بندی شده است و نتایج آن بر اساس تقسیم بندی زیر در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه شده است :
کشاورزی: شامل زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری.
صنعت: شامل استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تامین آب و برق و گاز.
خدمات: شامل عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، واسطهگریهای مالی، مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، سازمانها و هیئتهای برون مرزی، دفاتر و ادارات مرکزی، خانوارهای معمولی دارای مستخدم، اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی.
در ادامه نیروی انسانی موثر در ویژگیهای اقتصادی شهر صفاشهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4-2-3-2-1-وضع فعالیت در شهر
از آنجایی که صفاشهر دارای ترکیب جمعیتی جوان است، با توجه به جدول شماره مشخص میگردد که از مجموع کل جمعیت صفاشهر در سال 1384 (23000 نفر) جمعیت 10 ساله و بیشتر 16487 نفر میباشد که از این تعداد جمعیت فعال 12646 نفر است.
جدول شماره (30-4)- وضعیت نیروی انسانی و تحولات آن در شهر صفاشهر
سال 1384
شاخص کل سهم (درصد)
جمعیت 10 ساله و بیشتر 16487 68/71

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی

بستن منو