دانلود تحقیق در مورد چگونه است

دانلود تحقیق در مورد چگونه است

دانلود پایان نامه

در بخش دیگرى از این سوره، بعد از اشاره به این معنى که هدایت بندگان بر خدا است، همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار مى‏کند.  

و در آخرین بخش، کسانى را که در این آتش مى‏سوزند و گروهى را که از آن نجات مى‏یابند با ذکر اوصاف معرفى مى‏کند.
قرشی:
این سوره در زمینه انفاق در راه خدا و کمک رسانى به خلق خدا، بخل و امساک است و روشن مى‏کند که خدا انفاقگر را توفیق مى‏دهد تا عمل خود را به آسانى و با رغبت انجام دهد و بر او سنگینى نداشته باشد و در آخرت اهل بهشت مى‏شود، امّا انسان مکذب و بخیل در حالتى قرار میگیرد که کار نیک بر او ثقیل و سنگین است و از مالى که اندوخته نمیتواند کسب آبرو کند و در آخرت اهل عذاب مى‏شود.
جعفر شرف الدین، شحاته و مراغی:
1- مردم در دنیا دو دسته اند؛ گروهی که خداوند، راه آنها را برای رسیدن به آسانی هموار مینماید و آنها کسانی هستند که اموالشان را بخشش میکنند و … گروهی دیگر که خداوند، راه سختی را برایشان فراهم میسازد و ایشان کسانی هستند که نسبت به اموالشان بخل ورزیدند و احساس بینیازی نمودند.
2- جزای آخرت، از جنس خود عمل است. سهم گمراهان جهنم است و پاداش پرهیزگاران بهشت است.
بهجت پور:
این سوره با سوگند به چند پدیدهی گوناگون آغاز میشود و به تلاش های مختلف انسانها و تأثیر این تلاشها در توجه عنایت و خذلان پروردگار اشاره دارد.
خداوند در بخش دوم سوره به انذار بشر پرداخته و آنان را از آتش جهنمی که شقیترینها به آن گرفتار میشوند، بیم داده و عامل این بدفرجامی را گوشزد میکند و به دنبال آن متقیترین انسانها را معرفی کرده و راه نجات از شقاوت را بیان میدارد.
حبنکه:
1- قسم به بعضی از پدیدههای خلقت، که دلالت بر قدرت، علم و حکمت الهی دارند و تلاش و کوشش انسانها متفاوت است (آیات 1 تا 4).
2- راه و روش انسانها نسبت به اموالشان مختلف است، عدهای بخشش میکنند و عدهای دیگر بخل میورزند (آیات 5 تا 11).
3- در این قسمت به چهار سوال پاسخ داده میشود:
سوال اول:
مردم چگونه هر آنچه که در آزمایشهای دنیا، مورد نیاز آنهاست، باید بشناسند تا بتوانند راه و روشی را برگزینند، که در قیامت رستگار شوند؟
پاسخ: (إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَى) .
سوال دوم:
چه چیزی باعث میشود تا باور کنیم پس از این جهان، حیات اخروی، نیز وجود خواهد داشت؟
پاسخ:(وَ إِنَّ لَنَا لَلاَْخِرَهَ وَ الْأُولی).
سوال سوم:
عذاب آخرت برای کافران چگونه است؟
پاسخ:(فَأَنذَرْتُکمُ‏ْ نَارًا تَلَظَّى*لَا یَصْلَئهَا إِلَّا الْأَشْقَى*الَّذِى کَذَّبَ وَ تَوَلى) ‏.
سوال چهارم :
پاداش اخروی مؤمنان چگونه است؟
پاسخ:(وَ سَیُجَنَّبهَُا الْأَتْقَى*الَّذِى یُؤْتىِ مَالَهُ یَتزََکىَ‏*وَ مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَهٍ تجُْزَى*إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىَ‏*وَ لَسَوْفَ یَرْضىَ‏).

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع مدیریت پیکربندی

بستن منو