دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

– آیات 38 تا 48، مسئولیت داشتن انسان را در قبال کارهای که انجام می‌دهد و بشارت دادن به مؤمنان و عذاب کافران و تصویری از گفتگوی آنها را بیان مینماید.
– آیات 49 تا 56، دوری کردن مشرکین از وعظ و تذکر و ایمان.
مکارم شیرازی:
محتوای این سوره به هفت دسته آیات تقسیم می‌شود؛ دعوت پیامبر اکرم 9 به قیام و انذار و ابلاغ آشکار و صبر و استقامت در این طریق و تحصیل آمادگی‌های لازم براى این کار. اشاره به رستاخیز، صفات دوزخیان، همان‌ها که به مقابله با قرآن برخاسته و به استهزاى حق پرداختند. قسمتى از ویژگی‌های دوزخ توأم با انذار کافران، تاکید بر امر رستاخیز از طریق سوگندهاى مکرر، ارتباط سرنوشت هر انسانى با اعمال او و نفى هرگونه افکار غیر منطقى در این زمینه، قسمتى از ویژگی‌های بهشتیان و دوزخیان و سرنوشت هر کدام از آنها، چگونگى فرار افراد جاهل و بی‌خبر و مغرور و خود خواه از حق.
شحاته:
دستور داشتن پیامبر9 به دعوت مردم به ایمان، بیان سختی قیامت برای اهل کفر و گناه، تهدید ولید بن مغیره و کیفیت استهزاء پیامبر اکرم 9 و نسبت دادن سحر به ایشان، انذار به سقر و بیان آتش جهنم و عذاب اهل جهنم، توصیف ابرار و مجرمین و صفات آنها، برکت تقوی و حفاظت خداوند از بندگان خود را بیان می‌کند.
جعفر شرف‌الدین:
ـ خداوند به پیامبر 9دستور میدهد، مردم را به سوی ایمان دعوت نماید و دشواریهای روز قیامت را برای کافران و عصیانگران بیان نماید.
ـ در ادامه ولید بن مغیره را که خداوند به او نعمتهای فراوانی بخشش نموده است به عذاب جهنم تهدید مینماید.
ـ توصیف وضعیت مجرمان و نیکان.
ـ توضیح علل جهنمی شدن مجرمان.
ـ فرار مشرکان از شنیدن پند و اندرزهای قرآن.
ـ بندگان باید تقوای الهی داشته باشند، زیرا خداوند اهل تقوی و مغفرت است.
قرشی:
در این سوره ابتدا به رسول9 وحى مى‏شود که انذار نماید، آنگاه پس از اشاره به معاد کسى که قرآن را سحر و ساخته بشر دانسته است، به سختى تهدید مى‏شود، سپس اشاره مى‏شود که اهل جهنم در جواب سؤال اهل بهشت خواهند گفت، کفر و گناهان، ما را به این روز سیاه انداخت.
بهجت پور:
در ابتدا به رسول اکرم 9دستور می‌دهد تا مردم را انذار کند و در کنار آن، آداب و شرایط مناسب این وظیفه‌ی هشداری را رعایت نماید.
خداوند در ضمن امر به پیامبر 9به شکیبایی، از توطئه ولید بن مغیره که حضرت را ساحر و آیات قرآن را کلامی بشری معرفی کرد، پرده برداشته، او را به عذاب جهنم تهدید می‌کند و به بیان تعداد موکلان جهنم می‌پردازد و حکمت بیان تعداد آن‌ها را توضیح می‌دهد.
در ادامهی سوره، فرجام بد مجرمان و فرجام خوش اصحاب یمین بیان می‌شود و به مذاکراتی که در قیامت میان آنها واقع می‌شود، اشاره شده است و علت جهنمی شدن مجرمان توضیح داده می‌شود.
خداوند در بخش پایانی سوره به فرار مشرکان از پند و اندرزهای قرآن اشاره و انگیزه‌ی این تنفر را تحلیل می‌کند و سپس انسان را مختار در متذکر شدن یا باقی ماندن بر غفلت دانسته، رابطه‌ی اراده‌ی انسان با اراده‌ی خدا را بیان می‌دارد.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
تقسیمات متفاوتی ازسوی مفسران برای محتوای این سوره بیان شده است. درحالی که برخی چون علامه طباطبایی، قرشی و دروزه در گزارش خود به همهی موضوعات و پیامهای سوره اشاره نکردهاند و یا مرز آیات و موضوعات را تبیین ننمودهاند. دیگر مفسرین نیز گرچه به محورها و موضوعات توجه دارند اما ارتباط منطقی و یکپارچه بین موضوعات و بخشها را به خوبی نشان نمیدهند. در حالی که تفسیر همگام با وحی، به خوبی همه موضوعات را در چهارچوب آیات آن نشان داده و حلقه ارتباط و پیوند برقرار نموده است.
4-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
زحیلی و مراغی:
ارتباط این سوره با سورهی مزمل به یک یا دو روش، از این سه روش است:
هر دو سوره با نداء به رسول الله9 شروع می‌شود.

مطلب مرتبط :   مطالعه

بستن منو