دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

شحاته:
بیان اخلاق زیبای پیامبر 9، زشتی اخلاق کفار، بیان عذاب مانعین زکات و مثال زدن آن‌ها به قصه اصحاب باغ، توبیخ مجرمین و بیان دلیل بر آن‌ها، امر به رسول الله 9 به صبر و توجه دادن ایشان به سرگذشت حضرت یونس و در انتها بیان قصد کفار در ضربه زدن با چشم است.
بهجت پور:
این سوره برای دلداری پیامبر 9 و راهنمایی ایشان نسبت به برخورد مناسب، با چالش پیش آمده میان وی و صاحبان ثروت و قدرت مکه است.
زحیلی:
این سوره، شامل اصول اعتقادی از جمله اثبات نبوت، رسالت، برانگیخته شدن و بیان بازگشت مسلمانان و مجرمان در قیامت است.
ابن عاشور :
در این سوره، اولین بار است که یکی از حروف مقطعه آورده شده است و در واقع نخستین تحدّی با معاندان قرآن است.
این سوره با خطاب به پیامبر 9 آغاز شده و برای آرامش دادن پیامبر9 نسبت به آزار مشرکان است.
باطل کردن ناسزاهای مشرکین نسبت به پیامبر 9.
اثبات کمالات پیامبر 9 در دنیا و آخرت، هدایت و تثبیت ایشان و گمراهی مخالفان حضرت.
این قسم‌ها از مظاهر حکمت الهی در تعلیم انسان هستند از جمله کتابت و علم که وسیلهای برای حفظ کردن هستند.
سرزنش سخنان باطل مشرکین مثل ابی جهل و ولید بن مغیره و وعده به عذاب آخرت و بلا در دنیا و در مقابل خداوند متقین را بوسیله اسلام برگزیده است.
سنت استدراج و املا، جزای حیله و نیرنگ مشرکین است.
دستور به صبر و به ستوه نیامدن.
جعفر شرف‌الدین:
این سوره به بیان تثبیت پیامبر 9 و انذار کافران به عذاب توجه دارد.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
در میان مفسران بالا، علامه طباطبایی، بهجتپور، دروزه و جعفر شرف‌الدین به مقصود یکسانی اشاره نمودهاند. شحاته و ابنعاشور، چندین غرض برای سوره بیان نمودهاند و بقیه مفسران، به جای توضیح مقصود، به محتوا یا محور اصلی سوره توجه کردهاند. بنابراین؛ باتوجه به سیاق و روند سوره و مراحل نزول قرآن و رسالت پیامبر 9، دانستیم که در ابتدا، ایشان مأمور به شناساندن ویژگیهای پروردگار شد و در این راه مخالفتها و تنشهایی آشکار گردید. اکنون در این مرحله از رسالت پیامبر 9، این سوره آمده، تا پیامبر اکرم 9 را دلداری و تسلی خاطر دهد و ایشان را نسبت به برخورد مناسب، با چالش‌های پیش روی میان ایشان و صاحبان ثروت و قدرت مکه، راهنمایی نماید.
2-3- محتوای سوره
مراغی:
آیات 1 تا 4، محاسن اخلاق پیامبر 9. آیات 5 تا 16، بدی اخلاق برخی کفار و عذاب آنها. آیات 17 تا 33، بیان ضرب‌المثل اصحاب باغ. آیات 33 تا 43، توبیخ آنها و اتمام حجت کردن بر آن‌ها. آیات 44 تا 48، تهدید مشرکین و مکذبین قرآن، آیات 49 تا 52، دستور به صبر به پیامبر 9 و این که مانند صاحب حوت رفتار ننماید.
مکارم شیرازی:
محتوای این سوره، هفت قسمت است؛ بیان صفات ویژه رسول خدا 9، صفات دشمنان، داستان اصحاب باغ برای هشدار به مشرکان، مطالبی نسبت به قیامت و عذاب کفار، انذارها و تهدیدها به مشرکان، دستور صبر به پیامبر 9، عظمت قرآن و توطئه‌های دشمنان علیه پیامبر اکرم 9.
حبنکه:
آیات 1 تا 16، تربیت رسول الله 9 در مقابل ژستی که کفار در مقابل پیامبر 9 گرفته بودند. آیات 17 تا 33، بیان این که مَثَل کفار مکه، مَثَل اصحاب باغ است. آیات 34 تا 47، قانون الهی در جزاء روز قیامت و هشدار دادن نسبت به عذابی که به سرعت به سوی آنها می‌آید. آیات 48 تا 50، درسی که مخاطب آن رسول الله 9 است و دستور به صبر به پیامبر اکرم 9 است آیات 51 و 52، ترس مکذبین از قرآن و حسد آنها نسبت به پیامبر 9 و بیان اینکه قرآن ذکری است که برای تمامی جهانیان وضع شده است.

مطلب مرتبط :   قانون آیین دادرسی مدنی

بستن منو