دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

12- تفسیر نمونه تألیف آیه الله مکارم شیرازی، محتوای سوره را بیان میکند.  

13- عمرو خالد در کتاب خواطر القرآنیه نظرات فی اهداف سور القرآن، به محور و موضوعات توجه مینماید.
14- بهجت پور، در تفسیر همگام با وحی در مقدمه هر سوره محتوای آن را بیان میدارد.
در این میان عدهای از مفسرین بین موضوع و مقصود سور خلط نمودهاند از جمله:
ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر، مراغی در تفسیر المراغی و فیروزآبادی در بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز ذیل عنوان اغراض مطالبی را آوردهاند که گویا محتوای سوره هستند.
فصل دوّم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری (بررسی اغراض ، محتوا و تناسب 30 سوره آغاز نزول قرآن )
نوشتار اوّل: سورهی علق
1-1- شناسهی سوره
سورهی علق با نام‌هایی چون، (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ)، «سوره العلق»، (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَق)، «قراء»، «التعلیم»، نام گذاری شده است. این نام‌ها به مناسبت تعبیرهایی است که در آیات ابتدایی سوره وارد شده است.
این سوره به اتفاق همه دانشمندان علوم قرآنی، در مکّه مکرمه نازل شده است.
سورهی علق در ترتیب نزول، اولین سوره و در مصحف رسمی در جزء سی‌ام قرآن در ردیف نود و ششم بعد از سورهی تین و قبل از سورهی قدر قرار گرفته و نوزده آیه دارد.
1-2- مقصود سوره
علامه طباطبایی:
غرض این سوره، دستور به پیامبر اکرم9 برای دریافت وحی است.
شحاته:
این سوره دارای سه مقصد و هدف است؛ بیان حکمت خداوند در خلقت انسان، اکرام کردن انسان با نعمت‌هایی که در اختیار او قرار داده و بیان غفلت انسان و علت آن است.
زحیلی:
این سوره برای سه مطلب بیان شده است؛ بیان حکمت خداوند در خلقت انسان، خبر از طغیان انسان و علت آن، بیان نمونه طغیان و وعده عذاب به او و توجه دادن پیامبر اکرم9 بر عدم اطاعت از آن‌ها.
مراغی:
سه مقصد برای این سوره قابل ذکر است؛ حکمت خداوند در خلقت انسان، تکریم انسان، بیان طغیان انسان و علت آن.
جعفر شرف‌الدین:
غرض این سوره، بیان اعلام رسالت پیامبر9 است.
ابن عاشور:
دریافت وحی و دستور به تلاوت، اشاره به علمی که خداوند به انسان داده است، اشاره به رسیدن امت به شناخت، توجه دادن به خلقت انسان، تهدید تکذیبکنندگان، توجه دادن پیامبر9 به این که او را یاری خواهد کرد، تثبیت قلب پیامبر9 و دستور به تکیه کردن به قدرت پروردگار.
بهجت پور:
غرض سوره، اعلام آغاز رسالت پیامبر اکرم9 به همراه تبیین اولین برنامه دعوت، یعنی ایجاد احساس نیاز به پروردگار در مردم و آماده ساختن آن حضرت برای وقایع پیش روی ایشان است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد دوره‌های آموزش کارآفرینی

بستن منو