دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

این سوره داراری 3 مقصد است.  

1- آیات 1 تا 7، خداوند با قسم به سواران پیکارکننده، بیان میکند که انسان ناسپاس و انکار کننده نعمتهای پروردگارش است و خداوند بر اعمال او شاهد است.
2- آیه 8، غریزه انسانی به گونه ایست که دوستدار جمع آوری مال و ثروت است.
3- آیات 9 تا 11، تشویق به اعمال خیر و صالح و تهدید به مجازات اعمال ناشایست در روز قیامت.
بهجت پور:
هشدار به انسانها در خصوص ناسپاسی پروردگار است.
جعفر شرف الدین:
امیال انسان به سوی شر و بدی در حرکت است و این سوره، نسبت به پایان امور انسان در روز قیامت، هشدار و اخطار میدهد.
محمد فاروق:
محور سوره بدین شرح است: شتابزدگی نفوس بد، به سوی فساد، تباهسازی و گمراهی از حق، هر زمان که انسان تسلیم شهواتش گردد، در آن هنگام خدانشناس و انکارکننده خواهد بود و از آخرت غافل میشود و هیچ چیز از دید الهی پنهان نمیماند.
جویباری:
ستایش از مقام آنچه که از حوزه حق دفاع مینماید و حق را برای توجه بیشتر مسلمین به آن ارزشمندتر جلوه میدهد، تا از این طریق، هر یک از مردم به موقع نیاز آماده برای دفاع از حق باشند. در ادامه علاقه شدید به مال و ثروت را نکوهش نموده و آن را از اخلاقیات فاسد می داند و بیان میکند که توجه، خضوع و شکر پروردگار و توجه نمودن به مردم و نیکی کردن به آن ها باعث ترفیع انسان میشود و خداوند جلّ و اعلی به اعمال آدمیان احاطه دارد و روز قیامت آن ها را محاسبه مینماید.
سعید حوّی:
طبیعت انسان به گونه ایست که نسبت به پروردگارش ناسپاس است اما دوستدار مصلحت و منفعت خویش است و راه علاج این ناسپاسی، یادآوری حساب و برانگیختهشدن است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
علامه طباطبایی، بهجتپور و سعید حوی در دیدگاه مشترکی به ناسپاسی انسان اشاره نمودهاند. جعفر شرف الدین، ابن عاشور و محمد فاروق به محورها و جویباری و زحیلی، به محتوای سوره به عنوان غرض آن، اشاره نمودهاند. به نظرمیرسد مقصود سوره با توجه به روند نزول آیات اینگونه باشد:
هشدار به انسانها، نسبت به ناسپاس بودن در برابر پروردگار عالمیان.
14-3- محتوای سوره
فضل الله:
آیات ابتدایی، همانند تصویری از انسان انکار کنندهی مشغول شده به مال دنیا است که توجه به آخرت را رها کرده و با آمدن قیامت اسرار مخفی او آشکار میشود و در آن هنگام، هیچ تغییری نمیتواند ایجاد نماید.
بهجت پور:
خداوند این سوره را با سوگند آغاز میکند و به دنبال آن به ناسپاسی انسان نسبت به پروردگارش اشاره میکند، سپس به عواقب این ناسپاسیها در قیامت هشدار میدهد.
مکارم شیرازی:
درآغازسوگندهاى بیدارکننده‏اى را بیان مى‏کند، بعد از آن، سخن از پاره‏اى از ضعفهاى نوع انسان، همچون؛ کفر، بخل و دنیاپرستى به میان مى‏آورد و سرانجام با اشاره کوتاه و گویایى به مساله معاد و احاطه علمى خداوند به بندگان، سوره را پایان مى‏دهد.
قرشی:
از این آیات معلوم مى‏شود که اسبان دونده‏اى که از نعل آنها آتش مى‏جهید و غبار برانگیخته بودند به قومى حمله کرده و در وسط آنها قرار گرفته‏اند، این حمله به وقت صبح بوده است. آنگاه بیان میکند که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است و خود بر این ناسپاسى گواه است و دوستى دنیا سبب این ناسپاسى است اما در آخرت نادم خواهد شد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع درمان دارویی

بستن منو