دانلود تحقیق در مورد ظلم و ستم

دانلود تحقیق در مورد ظلم و ستم

دانلود پایان نامه

 

حبنکه:
1- اثبات یاری و دوستی خداوند از پیامبر9 با دفاع از ایشان.
2- یادآوری نعمت های الهی قبل از رسالت ایشان.
3- مکلف بودن رسول خدا9 به شکرگزاری نعمتها، ظلم و ستم نکردن به یتیم و رد نکردن درخواستکننده.
مکارم شیرازی:
این سوره با دو سوگند آغاز مى‏شود، سپس به پیامبر9 بشارت مى‏دهد که خدا هرگز تو را رها نساخته است در ادامه، به او نوید مى‏دهد که خداوند به اندازهای به او عطا مى‏کند که خشنود شود. در آخرین مرحله، گذشته زندگانى پیامبر9 را در نظر او مجسم مى‏سازد که خداوند چگونه او را همیشه مشمول انواع رحمت خود قرار داده و در سخت‏ترین لحظات زندگى حمایتش نموده است و لذا در آخرین آیات به او دستور مى‏دهد که (به شکرانه این نعمتهاى بزرگ الهى) با یتیمان و مستمندان مهربانى کند و نعمت خدا را بازگو نماید.
قرشی:
در این آیات، ابتدا نور آفتاب و ظلمت شب، مورد قسم واقع مى‏شود که یعنى جهان همه‏اش فراز و نشیب و احوال مختلف است، راه توحید از این میان مى‏گذرد، یتیم، ضال، عائل، سائل همه نمونه‏هایى از ظلمت و نشیب است. پناه دادن، هدایت نمودن و غنىکردن از نمونه‏هاى فراز و نور است و نباید تصورشود که گرفتارى، نمونه قهر خداست. ‏
سپس به پاداش فعالیت در این فراز و نشیب اشاره شده است. آن گاه فشارهاى گذشته آن حضرت9 را تذکر داده و فرمان مى‏دهد حال که با چشم خود آن گرفتاریها را دیده‏اى بر یتیم قهر نکن، سائل را با خشونت مران و نعمت خدایت را بازگو کن.
جعفر شرف الدین:
1- خداوند با سوگند به روشنایى روز و شب بیان میکند که پیامبرش9 را رها نکرده و با او دشمنی ندارد.
2- وعده به بهبودی وضعیت در آینده.
3- یادآوری نعمتهای گذشته.
4- امر به شکرگزاری نعمتهای الهی.
فؤاد زیدان:
– قسم به روشنایی روز و ابتدای شب، در این دو زمان جان آدمی در نهایت لطافت و نرمی است.
– بیان نعمتهای دنیوی و اخروی پیامبر9.
– خداوند پیامبر9 را رها نکرده و با او دشمن نیست و نعمتهایی از قبیل هدایت، بینیازی و پناه دادن را یادآوری مینماید.
– بیان سه سفارش به پیامبر9 در قبال نعمتهایی که به او ارزانی داشته، از جمله؛ نیکی به یتیمان، رد نکردن درخواست کننده و شکرگزاری نعمتهای الهی.
بررسی و جمع بندی محتوای سوره
تفسیر همگام با وحی، نمونه و معارج التفکر و دقائق التدبر، تقسیم بندیهای متفاوتی انجام دادهاند اما به بیان حلقهی ارتباطی و پیوند میان موضوعات، توجه نمودهاند و دیگر مفسران در تقسیم بخشها، به این موضوع همت ننهادهاند. با توجه به تقسیمات مفسران، به نظر میرسد محتوای سوره، این چنین باشد:
1- آیات 1 تا 8، خداوند با آوردن قسمهایی بیان میکند که پیامبرش9 را رها نکرده، با او دشمنی ندارد و همواره مورد عنایت و الطاف اوست.
2- آیات 9 تا 11، پیامبر9 را از برخی رفتارهای ناشایست نهی و به برخی رفتارهای مناسب، مأمور مینماید.
11-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف
طبرسی و زحیلی:
خداوند سبحان سورهی لیل را اینگونه پایان داد که، پرهیزگاران را آن قدر ثواب میدهد تا راضى شوند و این سوره را با بیان خوشنودی پیامبر9، نسبت به آن چه به او در روز قیامت از کرامت و مقام، عطا میشود، آغاز نمود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره همایندی وسواس فکری و عملی و افسردگی

بستن منو