دانلود تحقیق در مورد زمان پیامبر

دانلود تحقیق در مورد زمان پیامبر

دانلود پایان نامه

به باور و اعتقاد ما و بر اساس مستندات صریح قرآنى و روایى و عمل صحابه ومسلمانان، ازدواج موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه تنها اشکال و خدشه‏اى به اصل شرعى بودن آن نمى‏توان وارد کرد؛ بلکه باید آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دینى درجهت رفع پاره‏اى از مشکلات جنسى جوامع و جلوگیرى از فحشا و بى‏بندبارى جنسى تلقّى کرد. در قرآن در این زمینه، آیه روشن و صریح وجود دارد که بر مشروع بودن آن دلالتِ کامل دارد. روایات فراوانى هم از شیعه و سنى درباره حلیّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام درزمان پیامبر و خلیفه بعدى نقل شده است.  

علاوه بر مستندات روشن قرآنى و روایت های متعدد، درتأیید و تشریح ازدواج موقّت، مى‏توان دلایل عقلى و تجربىِ فراوانى نیز بر صحّت و درستى آن، بیان کرد وجایز بودن آن را شاهدى بر ماندگارى، جامع‏نگرى و واقع‏نگرى آیین دین عزیز اسلام و پاسخ‏گویى واضح و دقت آن به‏ مشکلات مختلف انسان‏ها دانست.
عمل اصحاب پیامبر و اذعان برخى از دانشمندان اهل سنّت، بر شرعى بودن آن و نیز تحریم شخصى آن، از سوى خلیفه دوّم آن و حلال بودنِ، خود دلیلی روشن و قاطع بر مشروعیت آن است.
4-3- تعریف متعه:
باتوجه به مطالب مطروحه وتبیین بحث متعه و جایگاه ویژه آن جهت آشنایی بیشتر مخاطبان و دانش پژوهان تعریف مختصری از متعه ارائه دهیم :
درلغت به معنای «برخورداری، لذت بردن، بهره مند شدن، تمتع، طناب چاه و دلو به کار می رود.»(ولوجردی،1371، 6)
ودر معنای اصطلاحی عبارت است از: «نکاح وازدواج موقتی که برای مدت معین و با مهر معلوم واقع شده باشد.»(راغب اصفهانی، بی تا، 471)
«درکتب فقهی از متعه زنان و متعه طلاق و متعه حج یاد شده است. و در بسیاری جاها در کتب دربحث متعه زنان از منقطع و موقت یاد شده است که در دو به یک معنا تعبیر شده اند. همان طور که ازمعنای منقطع مشخص می شود یعنی قطع شده، تکه شده، چیزی به صورت موقتی، که ازدواج موقت در بین علما به همین علت به ازدواج منقطع رایج و معروف می باشد.
کسانی که لفظ متعه را به کار برده اند، نظر به هدف آن داشته اند، که نوعا در این نوع ازدواج و نکاح بهره برداری جنسی است و از این رو به آن متعه گفته اند.»(ولوجردی،1371،6)
وکسان دیگر هم کلمه منقطع یعنی قطع شده و موقت را به کار برده اند. آوردن قید و شرط مدت در این صورت ذکر این کلمات شرط صحیح و درستی عقد و ازدواج مذبور است از این رو آن را ازدواج، ازدواج موقت نامیده اند.
پس ازدواج موقت، همان ازدواج متعه است و آن این است که زنى خود را به ازدواج مردى درآورد، با مهر معیّنى و براى مدّت معلومى و با عقد نکاحى که تمام شرایط صحّت عقد را دارا باشدو صیغه‏اش را پس از توافق و رضایت بر سر مهر و مدّت مى‏خوانند. در این عقد مانند سایر عقود وکیل گرفتن با تمام شروط عقد جایز است و بدین سان زن و مرد، همسر شرعى یکدیگر مى‏شوند تا وقتى که مدّت تعیین شده به پایان برسد.
4 -4- چرا عمر بن الخطاب متعه را در اسلام برداشت؟
درجواب یکی از مهمترین سوالات مطرح شده بایستی گفت اصل اینکه حکم متعه تا بخشی از خلافت خلیفه دوم بین مسلمین رواج داشته است در روایات شیعه و اهل سنت متواتراً ذکر شده که در جاهای متفاوت به آن اشاره شده است و نهی از متعه توسط عمر صورت گرفته است اما اینکه علت این کار چه بوده است درتحقیقات میدانی و بررسی های منابع اعم از کتب معروف اهل سنت و شیعه بعضی از روایات معروف به آن اشاره شده است که به شرح ذیل به آنها اشاره می کنیم:
1. «عمرو بن حریث صیغه ازدواج موقت را با کنیزی خواند و آن کنیز حامله گردید و بعد از اعتراف به وقوع ازدواج موقت عمر از آن نهی کرد.
2. فردی از شام در زمان خلافت عمر وارد مدینه شد و مانند سابق با زنی ازدواج موقت کرد و خبر به عمر رسید و دستور داد به جدا شدن تا ازدواج از زنا شناخته شود.
3. سلمه بن امیه با سلمی کنیز حکیم بن امیه ازدواج موقت کرده و سلمی باردار شد ولکن سلمه انتساب فرزند را به خودش منکر شد و به دنبال آن عمر آن را منع کرد.»(امینی ، 1388، 209 – 205)
به نظر بنده می توان مصادیق زیادی برای بدعت های خلیفه دوم با استناد به روایات و کتب اهل سنت نقل کنیم، و جالب آنکه هر سه محذور آن چیزی است که در ذهن بعضی به عنوان مانع جلوه می‌کند، لکن پرواضح است که به جهت اتفاق افتادن مشکلاتی به صورت نادر، منطقی نیست قانون کلی را حذف کرد چرا که همه این روایات اعتراف دارند که تا بخشی از زمان عمر ازدواج موقت صورت می‌گرفته و به دنبال هر یک از این سه مورد عمر از آن نهی کرده است .
4-4-1- ایرادها و پاسخ ها:
1. اشکال کرده اندکه اساس ازدواج باید بر دوام باشد و مقید نمودن آن به زمان معینی: با فلسفه ازدواج و قداست کانون خانواده منافات دارد.
«شکی نیست که غریزه جنسی باشد در جهت ازدواج دائم و ایجاد کانون خانوادگی هدایت شود، و اشکال فوق هنگامی وارد است که مقصود مقنن و شارع مقدس از تاسیس و تشریع نهاد حقوقی و اجتماعی فوق این باشد که ازدواج موقت به عنوان یک نهاد جایگزین واصلی در مقابل ازدواج دائم مطرح گردد، وحال آنکه هدف شارع مقدس و مقنن از تشریع و تاسیس نهاد مزبور چیزی غیر از این بوده است. ازدواج موقت از آن جهت تشریع گردیده است، که ازدواج دائم نمی تواند در همه شرایط و اوضاع و احوال پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. انحصار ازدواج ، به ازدواج دائم، همان طوری که به تفصیل ذکر گردید پیامدهای هم چون کنکوبیناژ -رابطه جنسی آزاد، صیغه فرنگی-،اطفال طبیعی- اطفال نامشروع و حرام زاده- و فساد وفحشاء و جنایت و… را در پی دارد». (ولوجردی،1371، 89-88)
2- چه فرقی میان نکاح متعه وزنا وجود دارد؟ مگر نه این است که زنا بر رضایت واقع می شود؟ ومتعه نیز چیزی جز این نیست؟
« درست است که زنا– زنا بغیر عنف و متعه هر دو با رضایت طرفین واقع می شوند. ولی تراضی در متعه برخلاف رضایت در زنا مورد حمایت قانون و شرع بوده، و به همان شکلی که قانون و شرع مقرر نموده یعنی لزوم اجراء صیغه عقد، ثبت آن در دفاتر ازدواج تعیین شروط ضمن عقد و میزان مهر و… صورت گرفته است در حالی که رضایت طرفین در زنا نه تنها مورد حمایت قانون و شرع نبوده بلکه این نحو از رضایت را، قانون مورد عتاب وسرزنش قرار داده وکیفر و مجازات هایی برای آن در نظر داشته است.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

بستن منو