دانلود تحقیق در مورد تهذیب نفس

دانلود تحقیق در مورد تهذیب نفس

دانلود پایان نامه

 

طباطبایی:
در این آیات به توحید خداى تعالى امر شده، توحیدى که لایق به ساحت مقدس او باشد و نیز به تنزیه ذات متعالیه‏اش، از این جهت که نام مقدسش با نامى دیگر ذکر شود و یا چیزى که باید به او مستند شود به غیر او نسبت دهند. به رسول خدا 9 وعده تایید به وسیله علم و محافظت از آن حضرت و نیز وعده اینکه او را از آسان‏ترین طریق و مناسب‏ترین راه موفق به تبلیغ و دعوت بفرماید.
مدرسی:
محور سوره عبارت است از؛ خدای متعال، به وسیله قرآنى که فرستاده‏اش مى‏خواند و حرفى از آن را، که براى پند دادن به مردم است، فراموش نمى‏کند، انسان را به رستگارى هدایت مى‏کند، و آن کس که از خدا بترسد از قرآن پند مى‏گیرد، ولى آن کس که دریچه‏هاى قلب خود را مى‏بندد تا پند دهندگی قرآن در آن اثر نکند، آن بدبختى است که به آتش بزرگ در مى‏آید که در آن نه مى‏میرد و نه زنده مى‏شود.
چون آدمى بتواند دل از دنیا برکند و در افق آخرتى که نیکوتر و ماندنى‏تر است پرواز کند، گامهاى نخستین را براى رسیدن به رستگارى برداشته است، گام دوم ترس است و پند پذیرفتن و بعد از آنها، پاکیزه شدن گام سومى است که براى نماز خواندن و به خداوند توانا نزدیک شدن برداشته مى‏شود.
فؤاد زیدان:
سوره دارای 4 محور است.
1- بیان صفات الهی و دلایل قدرت و وحدانیت او.
2- دریافت وحی و قرآن و آسان نمودن حفظ آن برای پیامبر 9.
3- با پند و اندرز، قلوب زنده و اهل ایمان سود برده و به سعادت می‌رسند.
4- دنیا پایان یافتنی است و آخرت باقی ماندنی است.
بهجت پور:
رفع دغدغه های پیامبر 9 از طریق تسبیح پروردگار و راهنمایی آن حضرت، به انتخاب شرایط مناسب و مفید برای مردم.
زحیلی:
سخن از توحید، قدرت الهی، قرآن و آسان نمودن حفظ آن و اخلاق کریمهای که با تهذیب نفس حاصل میشود.
جویباری:
آگاه نمودن پیامبر9، به آنچه که به او وحی خواهد شد و خداوند مسیر تذکر و پند و اندرز را برای او هموار مینماید و مردم در مقابل دعوت پیامبر دو دسته می‌شوند؛ عده ای از پند و اندرز او سود برده و رستگار میشوند و عدهای هم بدبخت و نگونسار میگردند.
حبنکه:
این سوره، شامل چهار درس است که دست در گردن یکدیگر دارند و مجموعهای با موضوع واحد را تشکیل میدهند و ریشه این موضوع، بیان دین است.
محمد فاروق:
محور سوره، رستگاری دنیوی و اخروی، به پاکی قلب، قول و عمل بدون ریا، بستگی دارد.
ابن عاشور:
سوره شامل اغراض زیر است:
1- تنزیه الهی، اشاره به وحدانیت در خلق انسان و هر آن چه در زمین است، تایید پیامبر 9و یاری او در رساندن وحی الهی.
2- اعطای شریعت آسان به پیامبر 9، تا به وسیله آن مردم را پند و اندرز دهد و نفوس آن‌ها تزکیه یابد.
3- قرآن مؤید و مصدّق کتب آسمانی پیشین است.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره عزت نفس، روابط اجتماعی، فعالیت اجتماعی، رضایت از زندگی

بستن منو