دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

 

محمد فاروق:
محور سوره، بیان فشرده ای از اصول اساسی قرآن برای دعوت مردم است.
مدرسی:
موضوع اساسى در سوره پرداختن رسول اللَّه9 به بر انداختن مراکز نیروهاى جاهلیت است، ولى در آن قضایاى مهم دیگرى نیز مورد بحث واقع مى‏شود، ثروت، قدرت و دیگر نعمتهاى خدا براى آزمایش محض است و دلیلى بر خرسندى خدا از دارندگان آنها نیست، آدمى در گرو کوشش خویش است و بر وى لازم است که براى دست یافتن به هدایت تلاش کند و این امرى نیست که به زور بر او تحمیل شود.
ابن عاشور محتوای سوره را به چهارده قسمت می‌کند و برای هر کدام غرضی را متصور می‌شود.
فؤاد زیدان:
هدف سوره، آغاز دعوت پیامبر 9 و بیان آیات الهی به منظور بزرگداشت قدر و منزلت خداوند در زمین است.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
فؤاد زیدان به آغاز دعوت حضرت رسول9 اشاره نموده است در حالی که دانستیم در ترتیب نزول، اعلان آغاز دعوت پیامبر9 در سورهی علق بیان شده است. مفسرانی همچون زحیلی، ابن عاشور، حبنکه و مدرسی موضوعاتی گوناگون، برای سوره بیان نمودهاند و در حقیقت به قسمتهایی از محتوای سوره اشاره کردهاند و از مقصود اصلی که باعث گردآمدن آیات در قالب این سوره شده است، غافل ماندهاند. جعفر شرف‌الدین، شحاته، مراغی، بهجتپور، فضل الله، قرشی و جویباری دیدگاه یکسانی نسبت به سوره دارند و به ذکر مقصود واحد سوره همت گماشته اند.
حال با توجه به یکپارچگی و ارتباطی که در محتوای سوره وجود دارد، با توجه به نظر بسیاری از مفسران میتوان دریافت که مقصود واحد سوره، بدین صورت است: حضرت محمّد 9 مأمور به انذار انسانهاست و خداوند در این راستا راهکارهای لازم را به ایشان ارائه مینماید.
4-3- محتوای سوره
طباطبایی:
این سوره مشتمل بر مطالب زیر است:
1- خدا به پیامبر اکرم9 امر به انذار مینماید و این انذار در سیاقی است که معلوم می‌شود، از دستورهای اوائل بعثت پیامبر اکرم 9است.
2- در ادامه به عظمت قرآن و جلالت قدر آن اشاره میشود.
3- کسانی که قرآن را انکار می‌کنند و به آن نسبت سحر می‌دهد، تهدید مینماید و رویگردانان از دعوت قرآن را سرزنش می‌کند.
سعید حوّی:
این سوره، شامل یک مقدمه و دو بخش است. 10 آیه ابتدایی، مقدمه است، بخش اول از آیه 11 تا 31 و بخش دوم از آِیه 32 تا 56 است.
دروزه:
اولین امر صریح به پیامبر اکرم 9دعوت و انذار است، در این سوره مسیری که باید در دعوت و انذار طی شود روشن شده است و کسانی که پیامبر 9 را مورد اعتراض و انکار قرار دادند، سرزنش می‌کند و مسئول بودن انسان را تبین می‌نماید و از ملائکه و اهل کتاب برای اولین بار نام می‌آورد.
زحیلی:
– آیات 1 تا 7، شروع سوره امر به پیامبر اکرم 9 به دعوت به سوی پروردگار و انذار کفار و صبر بر فجار است.
– آیات 8 تا 10، بیان توصیف قیامت.
– آیات 11 تا 26، تهدید ولید بن مغیره، که به پیامبر نسبت سحر می‌دهد.
– آیات 27 تا 31، تعداد موکلان جهنم را بیان می‌کند و دلیل این مطلب را بیان مینماید.
– آیات 32 تا 37، به بیان قسم‌های خداوند بر عظمت و خطرناک بودن جهنم می‌پردازد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع پیامبراکرم (ص)

بستن منو