دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

دانلود پایان نامه

مفسرین و علماء علوم قرآنی برای این سوره فقط نام «مدثر» را ذکر کرده‌اند و علت نام گذاری را استفاده از کلمات ابتدایی سوره دانسته‌اند.  

این سوره به گواهی تمام جدول‌های ترتیب نزول و دانشمندان علوم قرآن در مکه نازل شده است، هرچند برخی در مکی بودن تمام سوره تردید کرده‌اند، اما محتوای آیات به خوبی نشان می‌دهد که این سوره در مکه نازل شده است.
این سوره در تمام جدول‌های مسند و غیر مسند و ترکیبی چهارمین سوره‌ای است که بر پیامبر اکرم9 نازل شده است و تنها در جدولی که منسوب به امیر مؤمنان: است این سوره مقدم بر سوره‌ی مزمل آمده است که توضیح آن در سورهی مزمل گذشت. در برخی دیگر از روایات اهل سنت سورهی مدثر را اولین سوره مکی دانسته‌اند، باید گفت این ادعا با محتوا و مضمون سوره منافات دارد، همچنین با شأن نزول سوره که به توطئه ولید و مشرکان در مورد آیات قرآن اشاره دارد، تناسب ندارد.
سورهی مدثر در ترتیب مصحف رسمی در جزء بیست و نهم قرآن در ردیف هفتاد و چهارم بعد از سورهی مزمل و قبل از سورهی قیامت قرار گرفته و پنجاه و شش آیه دارد.
4-2- مقصود سوره
زحیلی:
– ارشاداتی به پیامبر اکرم 9 در ابتدای دعوت و تهدیداتی برای یکی از بزرگان شرک.
– بیان اوصاف جهنم.
جعفر شرف‌الدین:
بر انگیخته شدن پیامبر 9برای دعوت مردم و ملزم نمودن ایشان به انذار مشرکان.
حبنکه:
موضوع این سوره دستوراتی به پیامبر اکرم 9است:
فرمانهای خداوند به بیان و انذار از عذاب به کسانی که روز قیامت را تکذیب می‌کنند و رعایت کردن مسایلی که ایشان و هر کس که از ایشان تبعیت می‌کند، باید انجام دهند.
درمان‌هایی برای تکذیب کنندگان رسالت.
شحاته:
پیامبر 9مأمور به دعوت مردم به سوی ایمان است و بایستی دشواریهای قیامت را برای کسانی که کفر ورزیدند و عصیان نمودند بیان نماید و آنها را انذار دهد.
مراغی:
پیامبر 9 مأمور به انذار، پاکی نفس خویش و صبر در برابر آزار مشرکان است.
بهجت پور:
مقصود سوره، انذار عمومی مردم به واسطه پیامبر اکرم 9 و ارائه راهکارهای لازم در این خصوص به ایشان است.
فضل الله:
غرض سوره انذار مشرکان، با نشانههای مادی و معنوی است.
قرشی:
غرض سوره، انذار بسیار شدید است.
جویباری:
غرض سوره، انذار کافران و تکذیب کنندگان روز جزاست.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره علامه طباطبائی

بستن منو