دانلود تحقیق با موضوع فضایل اخلاقی

دانلود تحقیق با موضوع فضایل اخلاقی

دانلود پایان نامه

دید دارد کار، خبر بینا نَرَست  

(بیت 900، دفتر 2، ص 250)
پس سخاوتمندی از چشم حاصل می شود نه از دست، دیدن، سودمند است و کار از چشم ساخته است و هیچکس جز شخص بینا نجات نخواهد یافت.
آن سخا و رحم، هم تو دادی اش
کز سخاوت می فزودی شادی است
(بیت 3132، دفتر 6)
4-1-2-2- تحلیل (جود، بخشش، انفاق)
این صفت که از فضایل اخلاقی به شمار میرود مانند بذری است که هر خوشه از آن دارای یکصد دانه است و اینکه از اخلاق بزرگ الهی دانسته میشود و همچنین از اخلاق انبیا ستون ایمان نامیده میشود و آراستن انسان و برترین صفت برای انسان و پوشاندن عیوب با سخاو و پاک کردن گناهان و جزء حسن خلقها قرار گرفتن آنان در همه موارد؛ اما زیاده روی نکردن و برای نااهل و اندازه نگه داشتن آن وی خواهش بخشیدن را واقعی دانستن آن و برای نااهل انجام ندادن نیز از توصیههای آن حضرت میباشد که در همه موارد توصیه به انجام دان است و جز فضایل اخلاقی دائمی محسوب میشود.
اما مولانا بذل و بخشش را حتی تا جایی که مال ودارایی تمام شود جایز میشمارد زیرا معتقد است که کرم حق تعالی آن را پایمال نخواهد کرد و آن را ودیعهای از خداوند متعال میداند که موجب شادی و نشاط روحی خواهد شد و اگر از بهر خدا نان دهی، نانت دهد .آن را کاملا فصیلت می شمارد و در همه حال جایز میشمارد.
4-1-3- صبر و شکیبایی
زندگی انسان در دنیا،آمیخته با مشکلات عجیبی است که اگر در مقابل آن بایستد وشکیبایی و مقاومت به خرج دهد،به یقین پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبایی کند و دربرابر حوادث زانو زند، هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید.
منظور از«صبر»همان استقامت در برابر مشکلات و حوادث گوناگون است که نقطه مقابل آن «جزع »،بی تابی، از دست دادن مقاومت و تسلیم شدن در برابر مشکلات است.
علاوه بر زندگی مادی، در زندگی معنوی نیز این مساله وجود دارد.اگر انسان در برابرنفس سرکش و هوا و هوس ها و زرق و برق دنیا و جاذبه های گناه ایستادگی نکند و درطریق «معرفه الله »و اطاعت فرمان او با مشکلات نجنگد،هرگز به جایی نمی رسد.
از این رو،علمای علم اخلاق،صبر را به سه دسته تقسیم می کنند:
صبر بر اطاعت،یعنی شکیبایی در برابر مشکلاتی که در راه اطاعت وجود دارد.
صبر بر معصیت،یعنی ایستادگی در برابر انگیزه های نیرومند و محرک گناه.
صبر بر مصیبت،یعنی پایداری در برابر حوادث تلخ و ناگوار و عدم برخورد انفعالی وترک جزع و فزع.
«صبر» از مهمترین ارکان ایمان است،امیر مؤمنان علی علیه السلام موقعیت صبر را در برابر ایمان، همانند موقعیت سر نسبت به بدن می دانند در قرآن مجید نیز کمتر موضوعی را مانند صبر مورد تاکید قرار داده است.حدود هفتاد آیه،از صبر سخن به میان آمده که بیش از ده مورد آن به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله اختصاص دارد.
قرآن برای صابران،اجر فراوانی قائل شده، «انما یوفی الصابرون اجرهم بغیرحساب » (1) و کلید ورود بهشت،صبر و استقامت شمرده شده است،آنجا که می گوید:
«فرشتگان بر در بهشت به استقبال می آیند و به آنها می گویند:«سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان،چه نیکو است سر انجام آن سرای جاویدان » (2)
در حدیث معروف نبوی که در بحث های آینده به آن اشاره خواهد شد،صبر نیمی از ایمان شمرده شده است.
با این اشاره به سراغ آیات قرآن می رویم و تعبیرها و تاکیدهای قرآن را در مساله صبر،مورد توجه قرار می دهیم.
…انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب (سوره ص،آیه 44)
و جاءوا علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون (سوره یوسف،آیه 18)
و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین (سوره انبیاء،آیه 85)
قال انک لن تستطیع معی صبرا (سوره کهف،آیه 67)
…قال الذین یظنون انهم ملقوا الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین (سوره بقره،آیه 249)

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق ارتباطات عمومی

بستن منو