دانلود تحقیق با موضوع فرد و جامعه

دانلود تحقیق با موضوع فرد و جامعه

دانلود پایان نامه

 

در حدیثی از پیغمبر اکرم می خوانیم: «اخوف ما اخاف علیکم الریا والشهوه الخفیه؛ خطرناکترین چیزی که از آن بر شما می ترسم ریاکاری و شهوت پنهانی است.
ظاهرا منظور از شهوت پنهانی همان انگیزه های مخفی ریاکاری است.
در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «ادنی الریاء شرک؛ کمترین ریا شرک به خداست.
باز از همان حضرت آمده است که فرمود: «لایقبل الله عملا فیه مقدار ذره من ریاء؛ خداوند عملی را که ذره ای از ریا در آن باشد قبول نمی کند.
در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده است «ان الم-رائی ی-نادی ع-لیه ی-وم القیامه یا فاجر یا غادر یامرائی ضل عملک و حبط اجرک اذهب فخذ اجرک ممن کنت تعمل له؛ روز قیامت شخص ریا کار را صدا می کنند و می گویند ای فاجر! ای حیله گر پیمان شکن! و ای ریاکار! اعمال تو گم شد و اجر تو نابود گشت برو و پاداش خود را از کسی که برای او عمل کردی بگیر.
یکی از اصحاب می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله را گریان دیدم، عرض کردم: چرا گریه می کنید؟ فرمود: «انی تخوفت علی امتی الشرک، اما انهم لایعبدون صنما و لا شمسا و لا قمرا و لا حجرا، و لکنهم یرائون باعمالهم؛ من بر امتم از شرک و چند گانه پرستی بیمناکم! بدانید آنها بت نخواهند پرستید و نه خورشید و ماه و قطعات سنگ را، ولی در اعمالشان ریا می کنند (و از این طریق وارد وادی شرک می شوند.
در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به فاذا صعد بحسناته یقول الله عزوجل اجعلوها فی سجین انه لیس ایای اراد بها؛ فرشته عمل بنده ای را با شادی به آسمان می برد هنگامی که حسنات او را به بالا می برد خداوند عزوجل می فرماید آن را در جهنم قرار دهید، او عمل خود را به نیت من انجام نداده است.
باز در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله می خوانیم: «یقول الله سبحانه انی اغنی الشرکاء فمن عمل عملا ثم اشرک فیه غیری فانا منه بری ء و هو للذی اشرک به دونی؛ خداوند سبحان می فرماید: من بی نیازترین شریکانم، هرکس عملی بجا آورد و غیر مرا در آن شریک کند من از او بیزارم، و این عمل از آن کسی است که شریک قرار داده نه از آن من.
این هفت حدیث پر معنی و تکان دهنده که همه از پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است بخوبی نشان می دهد گناه ریا به قدری عظیم است که چیزی با آن برابری نمی کند و این به خاطر آثار بسیار بدی است که ریا در فرد و جامعه و در جسم و روح انسان ایجاد می کند.
از امامان معصوم علیهم السلام احادیث تکاندهنده ای دیده می شود، از جمله:
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که از جدش نقل می کند: «سیاتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم، طمعا فی الدنیا لایریدون ما به عند ربهم یکون دینهم ریاء، لایخالطهم خوف یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلایستجیب لهم؛ زمانی بر مردم فرا می رسد که باطن آنها آلوده و ظاهرشان زیبا است، و این به خاطر طمع در دنیا می باشد، هرگز آنچه را نزد پروردگارشان است اراده نمی کنند، دین آنها ریا است، و خوف خدا در قلبشان نیست، خداوند مجازاتی فراگیر بر آنها می فرستد و آنها همچون فرد غریق او را می خوانند ولی دعای آنان را اجابت نمی کند
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه للناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله؛ هر ریائی شرک است، هر کس برای مردم عمل کند پاداش او بر مردم است، و هر کس برای خدا عمل کند ثوابش بر خداست.
در حدیثی از امام امیرالمؤمنین علیه السلام می خوانیم: «المرائی ظاهره جمیل و باطنه علیل … ؛ ریا کار ظاهر عملش زیبا و باطنش زشت و بیمار است
و نیز فرمود: «ما اقبح بالانسان باطنا علیلا و ظاهرا جمیلا؛ چه زشت است که باطن انسان خراب و بیمار و ظاهرش زیبا باشد.
در این زمینه روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه هدی بسیار فراوان است.
اخشوه خشیتً لیست بتعذیرٍ و اعملو فی غیر ریاءٍ و لا سُمعتٍ فإِ نهُ من یعمل لغیر الله یکلۀُ الله لمن عمل لۀُ. (خطبۀ23، ص23 شهیدی، صص84-83فیض الا سلام،صص65-64صبحی صالح)
از او بترسید، ترسی که نیازی به عذر خواهی نداشته باشید ! کار شایسته کنید،بدون آنکه به ریا و خود نمایی گرفتار آیید! زیرا هرکس کاری برای غیر خدا به جای آورد، خدا وی را به همان کس وا می گذارد.
ظاهرِ الفاظشان،توحید و شرع
باطن آن، همچودَرنان تخمِ صرع
(بیت 2150، دفتر اول ).
بر زبان نامِ حق و، در جانِ او
گَندها از فکرِ بی ایمان ِاو
(بیت 269، دفتر 2 )
پس بدان که صورت خوب و نکو
باخِصالِ بَد نیرزد یک تَسو
(بیت 1018، دفتر 2).
پس ریای شیخ به ز اخلاص ما

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد جمهوری آذربایجان

بستن منو