دانلود تحقیق با موضوع علی بن الحسین

دانلود تحقیق با موضوع علی بن الحسین

دانلود پایان نامه

آنچه از اشعار مولانا دریافت میگردد نسبی بودن امور دنیوی است حتی خیر و شر البته ما آنها را تقسیم بندی کردهایم چنانکه خداوند در آیه 27 سوره ص میفرماید ما آسمانها و زمین را و آنچه میان آن است بیهوده نیافریدهایم. پس آفرینش الهی خیر مطلق است چه انسان را از خاک آفریده و چه شیطان را که از جنس آتش و فرشته بود و شش هزار سال خداوند را عبادت کرده بود. چون به انسان سجده نکرد، آن را شر میدانیم ودر حالیکه آن فرشته هم آفرینش خداوند میباشد. هم انسان و هم شیطان از جایگاه خیر رانده شدند اما به آنها مهلت داده شد هم به شیطان تا روز قیامت و هم به انسان که در عالم عدم در برابر وجود به سوی اصل خود که همان وجود است باز گردند. پس در جهان بدمطلق نیست، بد نسبت به خوب، بد است البته «وجود» قطع نظر از نسبت ها و اعتبارات، خیر محض است. چگونه میتوان تصور کرد که خداوند در وجود انسان ها شر قرار داده است. درحالیکه میفرماید وَ نَفَختُ فیه من روحی: از روح خود بر آنها دمیدهام پس همه چیز در وجود آدمی خیراست و فقط ما نباید از برخی از آنها استفاده کنیم چون به مانند خوردن آن میوه ممنوعه خواهد شد و این نتیجه اختیار انسان است. آنچه او فرمود باید انجام دهیم و آنچه او نهی کرده ما نیز تسلیم شده وانجام ندهیم تا دوباره به جایگاه خود بازگردیم، البته حوزه اختیارات ما در اعمال و رفتار ماست نه در امور آفرینش.  

فصل چهارم
بررسی تطبیقی نهج البلاغه و مثنوی
4-1- فضایل اخلاقی
4-1-1- توبه
بسیاری از علمای اخلاق نخستین گام برای تهذیب اخلاق و سیر الی الله را «توبه » شمرده اند، توبه ای که صفحه قلب را از آلودگیها پاک کند و تیرگیها را مبدل به روشنایی سازد و پشت انسان را از بار سنگین گناه سبک کند، تا براحتی بتواند طریق به سوی خدا را بپیماید.
مرحوم «فیض کاشانی» در آغاز جلد هفتم «المحجه البیضاء» که در واقع آغاز گر بحثهای اخلاقی است چنین می گوید:
«توبه از گناه و بازگشت به سوی ستار العیوب و علام الغیوب آغاز راه سالکین و سرمایه پیروزمندان و نخستین گام مریدان و کلید علاقه مندان و مطلع برگزیدگان و برگزیده مقربان است »!
سپس اشاره به این حقیقت می کند که غالبا انسانها گرفتار لغزشهایی می شوند و با اشاره به لغزش آدم (که در واقع ترک اولی بود نه گناه) می گوید: چه اشکالی دارد که همه فرزندان آدم به هنگام ارتکاب خطاها به او اقتدا کنند، چرا که خیر محض، کار فرشتگان است، و آمادگی برای شر بدون جبران، خوی شیاطین است،و باز گشت به خیر بعد از شر، طبیعت آدمیان است; آن کس که به هنگام ارتکاب گناه و انجام شر به خیر باز گردد، حقیقتا انسان است!
در واقع توبه اساس دین را تشکیل می دهد، چرا که دین و مذهب انسان را به جدا شدن از بدیها و بازگشت به خیرات دعوت می کند; و با توجه به این حقیقت،لازم است توبه در صدر مباحث مربوط به اعمال و صفات نجاتبخش قرار گیرد.» (1)
به تعبیر دیگر، بسیار می شود که از انسان – مخصوصا در آغاز تربیت و سیر و سلوک الی الله لغزشهایی سر می زند،اگر درهای بازگشت به روی او بسته شود بکلی مایوس می گردد و برای همیشه از پیمودن این راه باز می ماند; به همین دلیل، در مکتب تربیتی اسلام، «توبه » به عنوان یک اصل مهم مطرح است و از تمام آلودگان به گناه دعوت می کند که برای اصلاح خویش و جبران گذشته از این باب رحمت الهی وارد شوند.
این حقیقت در سخنان امام علی بن الحسین علیهما السلام در مناجات تابئین با زیباترین صورتی بیان شده، « الهی انت الذی فتحت لعبدک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه; معبود من! تو کسی هستی که به روی بندگانت دری به سوی عفوت گشوده ای و نامش را توبه نهاده ای، و فرموده ای باز گردید به سوی خدا و توبه کنید، توبه خالص! حال که این در رحمت باز است، عذر کسانی که از آن غافل شوند چیست »؟ (2)
جالب این که خداوند علاقه فوق العاده ای به توبه بندگان دارد، چرا که آغاز تمام خوشبختیهای انسان است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیم: «ان الله تعالی اشد فرحا بتوبه عبده من رجل اضل راحلته و زاده فی لیله ظلماء فوجدها; خداوند از توبه بنده اش بسیار شاد می شود، بیش از کسی که مرکب و توشه خود را در بیابان (خطرناکی) در یک شب تاریک گم کرده و سپس آن را بیابد.» (3)
این تعبیر که با کنایات و لطف خاصی آمیخته است، نشان می دهد که در واقع توبه، هم مرکب است و هم توشه راه، تا انسان وادی ظلمانی عصیان را پشت سر بگذارد و به سر منزل نور و رحمت و صفات والای انسانیت برسد.
به هر حال، در بحث «توبه » مسائل زیادی مطرح است که اهم آنها،امور زیر است:
حقیقت توبه
وجوب توبه
عمومیت توبه
ارکان توبه
قبولی توبه عقلی است یا نقلی
تبعیض در توبه
دوام توبه
مراتب توبه
آثار و برکات توبه
4-1-1-1-حقیقت توبه
«توبه » در اصل به معنی بازگشت از گناه است (این در صورتی است که به شخص گنهکاری نسبت داده شود) ولی در قرآن و روایات اسلامی بارها به خدا نسبت داده شده است در این صورت به معنی بازگشت به رحمت است، همان رحمتی که به خاطر ارتکاب گناه از گنهکار سلب شده بود، پس از بازگشت او به خط عبادت و بندگی خدا، رحمت الهی به او باز می گردد و به همین دلیل یکی از نامهای خدا، «تواب » (یعنی بسیار بازگشت کننده به رحمت یا بسیار توبه پذیر) است.
در واقع واژه «توبه » مشترک لفظی یا معنوی است میان «خدا» و «بندگان » (ولی هنگامی که به بنده نسبت داده شود با کلمه «الی » متعدی می شود و هنگامی به خدا نسبت داده شود با کلمه «علی » (4)

مطلب مرتبط :   مقاله درباره قوانین قبل از انقلاب اسلامی

بستن منو