دانلود تحقیق با موضوع امام علی (ع)

دانلود تحقیق با موضوع امام علی (ع)

دانلود پایان نامه

 

هرکه حلوا خورد، واپس تر شود
(بیت،1602، دفتر 1 ص 443).
هر کسی شکیبا باشد، برفراز آسمان می رود و مقام بلند آسمانی پیدا میکند، ولی آنکه حلوا خورد یعنی به لذایذ جسمانی و هواهای نفسانی گراید پست تر و خوارتر میگردد. (صبر، سلوک راه حق، مستلزم صبر بر شداید و سختی های راه است؛ در قرآن کریم، آیات بسیاری است که مومنان را به صبر و شکیبایی دعوت می کند آیه 200 سورهی آل عمران : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ « ای مومنان صبر پیشه کنید و همدیگر را به صبر خوانید» گفته اند که صبر، تحمل نفس است بر دشواریها و چشیدن تلخی ها و این آخر مقامهای مریدان است. (آداب المریدین ص 75) و گفته اند: صبر، بیرون آمدن است به اختیار از مفلوظ نفری به کوشش و رنج و اختیار این از برای تربیت نفسی است و فرو مردن میل های او تا که مستقیم شود به راه پسندیده و از آن منحرف نشود و غرض از این آن است که دل، صافی شود از کدورات نفس، صبر از اهم مقامات سالکان است. (ر.ک. الاصول العشریه، ص 71).
صبر کن کالصبرُ مفتاحُ الفرَج
تا نیفتی چون فَرَج در صد حَرَج
(بیت320، دفتر6)
هر که را بینی یکی جامه درست
دان که او آن را به صبر و کسب جُست
(بیت1411،دفتر6)
صبر با نااهل، اهلان را جلاست
صبر، صافی می کند هر جا دلی است
(بیت2041، دفتر6)
صبر را سُلَّم کنم سوی دَرَج
تا برآیم، صبرُ مفتاحُ الفرج
(بیت4913، دفتر6)
4-1-3-2- تحلیل صبر و شکیبایی
با توجه به اینکه امیر مؤمنان علی (ع) صبر را از مهمترین ارکان ایمان می داند و اینکه حدود70 آیه از قرآن کریم به بحث صبر می پردازد و کلید ورود به بهشت را ، صبر و استقامت می شمارد .از (ایوب، یوسف،خضر،اسماعیل، ادریس و پیامبر خدا به عنوان صابران یاد می شود و فرشتگان در قیامت به صابران سلام می دهند ، به جهت صبر . وحدود 900 حدیث از پیامبر اکرم(ص) در این باره روایت شده است. صبر را نسبت به ایمان مانند سر به بدن می دانند. از سوی امام علی (ع) ، و صبور مطلقاً پیروز خواهد بود. و تشبیه ان بهمرکبی که هرگز زمین نمی خورد و به عقل نزدیکتر است. و خردمندانه دانستن آن و وسیلۀ سروری بودن آن ، همه از دلایل مطلق بودن آن است که امیر مؤمنان علی (ع) به آن اشاره دارند.
اما مولانا نیز صبر را بر شتاب ترجیح می دهد و آن را مانند دارویی می داند که پرده های تاریک و ظلمانی را کنار خواهد زد و سبب مقام بلند آسمانی شدن . و ان را کلید نجات دانستن و سبب سلامت تن شدن. وصبر بر جفای نااهلان کلید گشایش بودن آن و پیروزی حتمی صابران ، آن را در زمرۀ فضایل مطلق قرار می دهد.
4-1-4- قناعت
کفی با لقناعتِ مُلکاً و بحُسن الخُلقِ نعیماً (و سءلَ (ع) عن قولهِ تعالی فلنُحیینّهُ حیاتً طیِّبهً فقال: هی القناعهُ)( حکمت 229،ص399شهیدی، ص1188فیض الا سلام، صص509-508صبحی صالح)
آدمی را ملک قناعت و نعمت خوشخویی کافی است.
از وی (ع) معنای این کلام خدای تعالی پرسیدند:« بندۀ صا لح را به زندگی پاکیزه زنده داریم.» آن زندگی پاکیزه قناعت است.
القناعهُ مالٌ لا ینفدُ.( حکمت475، ص445شهیدی، ص1303فیض الا سلام، ص559صبحی صالح)
قناعت، مالی است پایان ناپذیر.
طوبی لمن ذکرَ المعادَ و عملَ للحسابِ و قنع َ با لکفافِ و رضیَ عنِ اللهِ.( حکمت44، ص362 شهیدی، ص1108فیض الاسلام، ص477صبحی صالح)
خوشا کسی که با یاد معاد روزگار بگذراند و برای روز شمار کار
کلُّ مُقتصرٍ علیهِ کافٍ.(حکمت 395، ص432شهیدی،ص1273فیض الا سلام، ص545صبحی صالح)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مهارت های اجتماعی، ویژگی های شخصیت، آسیب پذیری، ویژگی های شخصیتی

بستن منو