دانلود تحقیق با موضوع از دیدگاه کوین دسوزا و روبرتو اواریستو

دانلود تحقیق با موضوع از دیدگاه کوین دسوزا و روبرتو اواریستو

دانلود پایان نامه

2-2-4-1- کارکردهای PMO از دیدگاه کوین دسوزا و روبرتو اواریستو  

کوین دسوزا و روبرتو اواریستو در سال 2006، وظایف دفاتر مدیریت پروژه را هر ترکیبی از موارد ذیل معرفی نموده‌اند:
مدیریت دانش پروژه‌ها: اعمال دانش در قالب تجارب برتر حاصله از مدیریت پروژه‌هایی که توسط سازمان مدیریت می‌شوند و نیز دروس آموخته از اجرای پروژه‌ها. این دانش به وسیله سایر بخش‌های سازمان از قبیل مهندسی، تحقیق و توسعه و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و سبب بهبود محصولات و خدمات‌رسانی می‌گردد؛
رویه‌ها و فرآیندهای پروژه: تعریف متدلوژی مدیریت پروژه‌ی سازمان و شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌ها بر اساس موفقیت‌ها (یا شکست‌ها). پیامد چنین امری، کسب توانایی جهت شناخت و استفاده مجدد از چارچوب مدیریت پروژه است تا بواسطه‌ی آن چگونگی انجام کار در سازمان مشخص شود؛
آموزش تیم‌های پروژه: مدیریت نیازمندی‌های آموزشی مدیران پروژه برای اطمینان از آن که برای مواجهه با پیچیدگی‌های پروژه، مدیریت انتظارات مشتری و مشارکت دادن تیم پروژه به‌خوبی آماده و مجهز شده‌اند؛
منابع پروژه: مدیریت پرسنل، تجهیزات، فضای محل کار و سایر منابع به منظور دستیابی به بهینه‌ترین استفاده از منابع سازمانی؛
مدیریت سبد پروژه‌: مدیریت و هماهنگ کردن پروژه‌های چندگانه که در سازمان به صورت هم‌زمان در جریان هستند. به عنوان مثال، بررسی پروژه‌های جاری از نظر ویژگی‌های آن‌ها، به خصوص ریسک و مقایسه‌ی آن‌ها با تلاش‌های پیشین جهت انجام برنامه‌ریزی مناسب؛
مدیریت مالی پروژه: اطمینان از آن که پروژه به لحاظ مالی وضعیت مناسبی دارد؛ چرا که پروژه‌ها وابسته به بودجه بوده و این موضوع در ارزش تجاری کل سازمان سهیم می‌باشد. کانون توجه در اینجا بر روی شناسایی پروژه‌هایی که به نظر خارج از کنترل می‌آیند یا هزینه‌های اضافی که ارزش کافی برای توجیه تلاش‌های انجام شده را ندارند، معطوف است.
آن‌ها همچنین وظایف دفاتر مدیریت پروژه را در سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی مورد مطالعه قرار داده‌اند. سپس نتیجه‌گیری کرده‌اند که مدیریت دانش یکی از وظایف اصلی PMO در کلیه‌ی سطوح آن می‌باشد.
(Desouza, K.C., Evaristo, J.R., 2006)
2-2-4-1-1- کارکردهای سطح استراتژیک
در سطح استراتژیک، وظیفه‌ی PMO اطمینان از این است که پروژه‌ها با موارد ذیل هم راستا هستند:
اهداف استراتژیک سازمان: به منظور آنکه پروژه‌های متقبل شده با اهداف بلندمدت کسب و کار در یک راستا باشند، آن‌ها اطمینان می‌دهند که اعضای تیم و پروژه پیوند مستقیمی با برنامه‌های عملیاتی استراتژیک سازمان دارند و با فرآیند، انتخاب، اولویت و اجرای پروژه هم راستا هستند؛
رشد استراتژیک سازمان: برای آنکه پروژه‌های متعهد شده سهم مثبتی در رشد کسب و کار داشته باشند و پشتیبانی تصمیم پروژه از استراتژی توسعه‌ی کسب و کار مداوم باشد؛
مدیریت دانش اثربخش و کارآمد: به منظور بهبود خط مشی‌ها، شیوه‌ها و متدلوژی‌های مدیریت پروژه از طریق بکارگیری مکانیسم‌های کسب دانش کارآمد، تسهیم دانش، انتقال دانش و استفاده مجدد از دانش.
2-2-4-1-2- کارکردهای سطح تاکتیکی
در سطح تاکتیکی، وظایف PMO اطمینان از موارد ذیل است:
پیوستگی نزدیک بین ابتکارات پروژه: به منظور ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های مختلفی که از سوی سازمان تقبل شده‌اند. این امر مستلزم پیگیری نزدیک هر پروژه به منظور تحویل نتایج مورد نظر در زمان و بودجه مقرر است؛
ثبات در کیفیت محصولات و خدماتی که توسط پروژه‌ها حاصل می‌شود: با نظارت بر پروژه‌ها به منظور پیروی سفت و سخت از استانداردها و روش‌های معین؛
تسهیم دانش میان اعضای پروژه‌ها به منظور اطمینان از ارتباطات شفاف بین تیم‌های پروژه.
2-2-4-1-3- کارکردهای سطح عملیاتی
در سطح عملیاتی، PMO در قبال موارد زیر پاسخگوست:
انجام ارزیابی پروژه‌ها: با ایجاد فرآیند بررسی عملیاتی، تایید درخواست افزایش بودجه و یا منابع و اطمینان از انجام پروژه‌ها به روشی کارآمد؛
یکپارچگی دانش حاصل از پروژه‌ها: با حصول اطمینان از این‌که اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیری در فرآیندهای اجرایی خاص به آسانی در دسترس هستند؛

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره عدالت و انصاف

بستن منو