دانلود تحقیق با موضوع آیات و روایات

دانلود تحقیق با موضوع آیات و روایات

دانلود پایان نامه

 

علمای اخلاق، حرص را از رذایل اخلاقی و متعلق به قوه شهویه می دانند و در تعریف آن چنین می گویند: «حرص صفتی است نفسانی که انسان را به اندوختن بیش از احتیاج خود وامی دارد و از شعب حب دنیا و از صفات مهلکه و از اخلاق گمراه کننده است، حرص به بیابانی می ماند که کرانه های آن ناپیداست و همچون سرزمین وحشتناک بی انتهاست که هر قدر حریص در آن پیش می رود به آخر آن نمی رسد.
«حریص» به کسی می ماند که مبتلا به بیماری استسقاء شده است هرچه آب می آشامد تشنگی او فرو نمی نشیند.
«حریص» هیچ دلیل منطقی را نمی پذیرد، مثلا اگر به او گفته شود که هشتاد سال عمر کرده ای و چیزی از عمر تو باقی نمانده، این همه تلاش و ولع برای جمع آوری مال به خاطر چیست؟ ! در عین اینکه پاسخی برای این سؤال ندارد باز هم دست از کار خود نمی کشد، بلکه به عکس، گاهی انسان با افزایش سن و سال و نزدیک شدن به آخر خط، حریص تر می شود، چنانکه در حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «یشیب بن آدم و یشب فیه خصلتان: الحرص و طول الامل! ؛ انسان پیر می شود اما دو صفت در او جوان می گردد: حرص و آرزوهای طولانی»
در آیات و روایاتی که قبلا به طور مشروح آمد، آثار سوء حرص به خوبی تبیین شده بود و مطالعه آنها ما را از هرگونه شرح و تفسیر دیگر بی نیاز می سازد، از جمله اینکه:
حرص انسان را به رنج و زحمت ابدی گرفتار می سازد.
حریص هرگز سیر نمی شود و به همین دلیل اگر مالک تمام دنیا گردد باز فقیر است.
حریص همچون فقیران زندگی می کند و همچون فقیران می میرد، ولی همچون اغنیاء در قیامت محاسبه می شود.
حرص انسان را به هلاکت می افکند، زیرا شخص حریص به خاطر دلباختگی به دنیا خطراتی را که در اطراف او وجود دارد نمی بیند و با عجله و شتاب به پیش می تازد.
آدم حریص روز به روز خود را گرفتارتر می کند و سرانجام راه نجات را بر خود می بندد.
حرص آبروی انسان را می ریزد و ارزش او را در نظرها پایین می آورد، چرا که شخص حریص برای رسیدن به مقصود خود حتی ملاحظات اجتماعی را کنار می گذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکنده باشند به این سو و آن سو کشیده می شود.
حرص، انسان را آلوده به انواع گناهان: دروغ، خیانت، ظلم و غصب حقوق دیگران می کند، چرا که اگر بخواهد حلال و حرام خدا را رعایت کند به مقصودش نمی رسد.
حرص، انسان را از خدا دور می سازد، در نظر بندگان خدا کوچک می کند، آرامش را از او سلب می نماید و زندگی توام با ناراحتی و شکنجه برای او به بار می آورد.
حریص اموالی را می اندوزد که زحمت و مسؤولیتش از آن اوست و سود و استفاده اش از آن دیگران.
حرص نتیجه سوء ظن به خداست و محصولش تشدید این سوء ظن می باشد.
أزری بنفسهِ من استشعرَ الطّمع و رضِیَ بالذُّلِّ من کشفَ عن ضُرَّهِ و هانت علیه نفسهُ من أمَّرَ علیها لِسانهِ. (حکمت2، ص361شهیدی،ص1088فیض الا سلام، ص469صبحی صالح)
هر کس با طمع خوی گیرد، پست شود و هر کس از روزگار سخت و پریشان خود پرده بردارد، به خواری تن در دهد و هر کس زبانش بر او فرمان روایی کند، بی مقدار گردد.
یا ابن آدم لا تحمل همَّ یومکَ الذّی لم یأتکَ علی یومکَ الذّی قد أتاکَ فإنّهُ إن یکَ من عُمُرکَ یأتِ اللهُ برزقکَ. ( حکمت267،ص410شهیدی، ص 1216فیض الا سلام، ص522 صبحی صالح)
ای فرزند آدم ! امروز برای فردای نیامده اندوهگین مباش! زیرا اگر تو را فردایی باشد، خدا در آن روز روزی تو را برساند.
الطمعُ رقٌّ موَبّدٌ. (حکمت 180، ص392شهیدی، ص1170فیض الا سلام، ص501صبحی صالح)
آزمندی و طمعکاری بردگی جاودان است.
الطامعُ فی وِثاقِ الذّلِّ. (حکمت226،ص398شهیدی،ص1186فیض الاسلام، ص508صبحی صالح)
آزمند گرفتار بند خواری است.
کوزۀ چشم حریصان، پر نشد
تا صدف قانع نشد پر دُر نشد
(بیت 21، دفتر 1،ص63)
چشم آزمندان با همهی محدودیت هرگز سیر نمیشود و هر چه زر و سیم جمع کنند پریشان خاطرشان برطرف نمی شود و هر روز آتش آزمندی آنان شعلهورتر میگردد. (ر.ک. تنسوخ نامهی ایلخانی، ص 85 – 84 )
هرکه را جامه زعشقی چاک شد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خارج از کشور

بستن منو