تحقیق رایگان درباره سازمان های غیر دولتی

تحقیق رایگان درباره سازمان های غیر دولتی

دانلود پایان نامه

 

سازمان یونیسف در راهنمای کاربردی خود برای توسعه فضاهای دوستدار کودک می گوید :
انتخاب سایت یکی از مهمترین تصمیماتی است که برای راه اندازی فضاهای دوستدار کودک”CFS” باید اتخاذ شود. اگر فضای دوستدار کودک، سازه ای واقعی، در انجمن یا اردوگاه ( هنگام اضطرار ) باشد باید در یک محل در دسترس برپا شود. انتخاب محل باید متناسب با برنامه ی روزانه ی خانواده ها و کودکان باشد. حضور بچه ها در فضای دوستدار کودک، داوطلبانه است و بیشتر توسط مراقبان تصمیم گرفته می شود، بنابر این دسترسی و راحتی باید متغیر های کلیدی در انتخاب سایت باشند. نکته ی قابل توجه دیگر در انتخاب سایت خدماتی مانند حمل و نقل، برق، آب و فاضلاب است که باید به راحتی در دسترس باشند. برای یافتن سایت مناسب، باید مکان های مختلف را با اعضای انجمن و شرکا بازدید و از منطقه نقشه برداری کرد. ملاقات با متخصصان مربوطه در شهرداری نیز لازم و ضروری است (Practical Guide: 53).
این راهنما در ادامه بیان می کند که عناصر کلیدی که برای انتخاب سایت باید در نظر گرفت عبارتند از :
آیا مواد خطرناک و سمی در منطقه / فضا وجود دارد؟
آیا شرایط هوایی خوبی دارد؟
آیا فضایی است که از خطرات طبیعی مانند سیل و زلزله در امان است؟
آیا فضا از درگیری های مسلحانه یا خطر های ناشی از استثمار (بهره کشی) در امان است؟
آیا فضا برای کودکان و خانواده هایشان در دسترس است؟
آیا می توان فضای اصلی را به راحتی ( مثلاً با یک نرده یا مانع) از خطرات ( مانند غریبه ها) در امان قرار داد؟
آیا دسترسی به آب و توالت وجود دارد؟
آیا محل برای خدمات دهندگان و سازمان های غیر دولتی دیگر که در فعالیت ها شرکت می کنند مناسب و در دسترس است؟
آیا اندازه اش برای تعداد افرادی که انتظار می رود از آن استفاده کنند کافی است؟
انجمن با فضای دوستدار کودک و محل انتخابی موافقت کرده است؟
آیا فضاهایی برای فعالیت های دیگر اختصاص داده شده است؟ ( اگر چنین است، مفاهیم را در برنامه، استفاده از سایت و غیره در نظر بگیرید.)
آیا برای استفاده از فضا با مالک / صاحب آن به توافق رسیده اید؟ (یعنی مالکیت قانونی است؟ (Practical Guide: 54).
7-4-معیارهای مکان یابی نهایی طرح مورد نظر
لذا بر اساس موارد ذکر شده و جمع بندی دو معیار مذکور، می توان 11 معیار را برای مکان یابی طرح مورد نظر مطرح کرد :
1- ابعاد و وسعت زمین با توجه به عملکرد پروژه
2- تناسب کاربری پیشنهادی در طرح تفصیلی با کاربری پروژه
3- تناسب کاربری های اطراف با کاربری پروژه
4- دسترسی مناسب و راحت برای ساکنین و خدمات دهندگان پهنه ی مورد نظر
5- دارا بودن بستر اجتماعی متناسب با پروژه
6- داشتن پتانسیل طبیعی
7- قابلیت توسعه
8- دسترسی مناسب خدمات شهری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد امپراتوری عثمانی

بستن منو