تحقیق درباره چگونه است

تحقیق درباره چگونه است

دانلود پایان نامه

 

کسی که تازه شما را دیده، ممکن است از شما انتقاد کند. ممکن است احساس کنید که آنها حق چنین اظهارنظر شخصی را ندارند و ای اصلاً به آن ها مربوط نیست. شما می توانید این مطلب را به آن ها بگویید.
در مورد خودتان «خوب» فکر کنید نه «بد». شک را به نفع خودتان فیصله دهید. به خودتان اجازه اشتباه کردن بدهید. دائماً عزت نفس خود را توسعه دهید. مدام کوشش کنید که ندای قضاوت درونی خود را ساکت کنید. توجه کنید که آیا دارید در مورد خودتان به شیوه ای محکوم کننده قضاوت می کنید و یا این که دارید صرفاً این مسأله را ارزیابی می کنید که تا کجاها گام برداشته اید و وضع فعلی شما چگونه است. همان طوری که قبلاً گفته شد اگر خود را به شیوه ای منفی ارزیابی کنید، در معرض این خطر قرار دارید که انتقاد دیگران را جدی تر از حد لازم تلقی کرده اید.
پرهیز از خود کم گیری
به یاد داشته باشید که وقتی از شما انتقاد می کنند، یک دفعه ناراحت نشوید و حتماً فکر نکنید که درباره شما صدق می کند. مجبور نیستید انتقاد را به خود نسبت دهید. این کار را خفیف کردن می گویند. با گفتن عباراتی که خود شما را تحقیر می کند، مثلاً فکر نمیکنم این کار، خیلی خوب شده باشد، نگاهی به آن بینداز» از انتقادهای بیشتر استقبال نکنید، چرا که باعث می شود دیگران نیز با این خود تحقیری شما موافقت نمایند.
جریحه دار شدن احساسات
یکی از بدیهی ترین هیجاناتی که در اثر انتقاد بروز می کند جریحه دار شدن احساسات است، خصوصاً اگر انتقاد زمانی رخ دهد که انتظار آن را نداشته باشید، یا این که کسی از شما انتقاد کند که فکر میکردید با او مسأله ای ندارید و یا زمانی باشد که درگیر کارهای دیگری هستید. البته این هیجان می تواند به شیوه انتقاد فرد بستگی داشته باشد. به یاد داشته باشد. که بسیاری از مردم بیشتر بر نکات منفی انگشت می گذارند تا نکات مثبت. بنابراین ممکن است نکته ای منفی را که در شما دیده اند بیان کنند ولی جنبه های مثبتی را که در شما وجود دارد و آن ها هم به آن توجه داشته اند بیان نکنند. در این صورت ممکن است احساس کنید در موردتان عادلانه رفتار نشده است.
برای برخورد با این احساس باید نکات مثبتی را در خود جستجو کنید و بر آن ها انگشت گذارید.
1- از نکات مثبتی که سازنده عزت نفس هستند استفاده کنید. به طور مرتب از آن ها استفاده کنید نه فقط زمانی که احساس می کنید شما را دست کم گرفته اند و یا فقط زمانی که از شما انتقال کرده اند.
2- به خودتان بگویید که ممکن است این انتقاد هیچ ربطی به شما نداشت هباشد.
3- سعی کنید فوراً واکنش نشان ندهید، به خودتان فرصت تفکر بدهید.
تمرین
1- زمانی را به یاد آورید که یکم نفر از شما انتقاد نا موجهی کرد، یعنی چیزی گفت که صحت نداشت.
2- اولین فکر شما چه بود؟
3- آیا آن فکر یا پیام برای خودتان توأم با حمایت بود؟
4- اگر نه، فکر کنید که به جای آن چه پیام حمایت آمیزی می توانستید به خودتان بدهید؟
به طور مثال اگر کسی از شما در مورد چیزی انتقاد کند که احتمالاً هیچ پایه و اساسی ندارد، آیا به طور خود به خودی فرض می کنید ممکن است حقیقت داشته باشد؟ احتمالاً بسیار مفیدتر است که توجه خود را به تجارب خود و اطلاعاتی که در مورد حقایق مربوط به خود دارید معطوف کنید.
غیر فردی برخورد کنید
به هنگام انتقاد، به رفتار برچسب بزنید نه به فرد؛ به طور مثال: به جای این که بگویید «تو واقعاً تنبلی» بگویید «وقتی سهمت را در کارهای خانه انجام نمی دهی واقعاً عصبانی می شوم». مورد اول جنبه دستوری دارد و اگر به این روش از مردم ایراد گرفته شود، آن ها حالت دفاعی به خود می گیرند و با شما حالت باز و صریحی نخواهند داشت.
مثبت باشید
انتقاد را با مقداریت حسین همراه کنید. به طور مثال بگویید «من همیشه شما را به خاطر این که حق تقدم دیگران را رعایت و همیشه به حرف های آن ها گوش می کنید تحسین می کنم، اما انتظار دارم که برای این کار وقت بیشتری را اختصاص دهید چون اگر همین طور پیش روید این کار را به موقع تمام نخواهید کرد».
این باعث می شوم که انتقاد شما به نحو بسیار متفاوتی توسط فرد انتقاد شونده ادراک شود. اغلب مردم به رد کردن خودشان نزدیک ترند تا به تحسین کردن خودشان.
سازنده باشید
در صورت امکان، پیشنهاد سازنده ای مطرح کنید تا طرف مقابل بتواند رفتراش را در آن راستا تغییر دهد. مثلاً نگویید «بیشتر ملاحظه مرا بکن». در عوض بگویید: «لطفاً هر وقت می خواهی برای شام دیر بیایی قبلاً به من خبر بده». البته این کار را فقط در صورتی بکنید که این رفتار فقط روی شخص شما تأثیر داشته و یا مسؤولیت حرفه ای این کار به عهده شما باشد، در غیر این صورت ممکن است این رفتار، حالت آمرانه و دیکتاتور مآبانه ای به شما دهد. مثلاً اگر تأخیر یک همکار در تمام کردن یک پروژه کاری، بر حجم کار شما تأثیر داشته باشد، می توانید به او پیشنهاد کنید که: «از این به بعد دوست دارم که هر کاری به فاصله دو روز بعد از اعلام وصول، انجام شده باشد».
مفید باشید
اگر به عنوان معلم یا سرپرست، از کار کسی انتقاد می کنید به جای این که بگویید: «این غلط است». کوشش کنید که بفهمید آن ها چه می خواسته اند بگویند و آنگاه به آن ها کمک کنید تا آن را درست بگویند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات

بستن منو