تحقیق درباره مقام معظم رهبری

تحقیق درباره مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه

قرآن را وقتى که یاد گرفتیم و با آن آشنا شدیم، نمى‌توانند ما را به این طرف و آن طرف بکشانند؛ چون خط روشن قرآن ما را هدایت مى‌کند. و آن‌گاه، پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگى است.» (خامنه ای،پیشین، 26/06/1383)  

2-2-اهداف اجتماعی:
2-2-1-حرکت معنوى و اصلاح اجتماع در پرتو قرآن
می توان گفت کلی ترین هدف انس با قرآن برای جامعه اسلامی ،تربیت جامعه بر اساس تعالیم قرآن است. البته دست یابی به این هدف اجتماعی در پی تربیت قرآنی افراد اجتماع اجتناب ناپذیر است؛بنابر این اگردر ابعاد فردی به این هدف برسیم در بعد اجتماعی نیز بالتبع این هدف تحقق خواهد یافت.
همانگونه که امام خمینی(ره)می فرمایند:«ما باید کتابمان قرآن‏ باشد. معنایش نه این است که فقط بگوییم کتاب ما قرآن‏ است، بلکه باید با او حرکتهاى معنوى بکنیم، به تربیت انسانى برسیم، با او اجتماع خودمان را اصلاح کنیم.» (خمینی ،بی تا،ج10، ص530)
2-2-2-افتتاح راه استفاده از قرآن برای مردم
یکی از مهم ترین وظایف مفسران وعلمای علوم اسلامی در مورد قرآن در قبال جامعه اسلامی،این است که باید در جهت انس با قرآن وترویج آن تلاش نمایند.برای این هدف زیر مجموعه هایی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
2-2-2-1- تدوین تفاسیر بر اساس اهداف زیر توسط مفسران :
الف-فهماندن مقصد نزول آیات .
ب- تعلیم شئون الهیّه به مردم .
ج-فهماندن جهت‏اهتداء به عالم غیب و راه نمایى به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیّت .
د-تفسیر آیات متضمن نکات عرفانى- اخلاقى و مبیّن جهات عرفانى و اخلاقى و دیگر جهات دعوت به سعادت.(خمینی، 1388الف، اقتباس ازصص192-194 )   
2-2-2-2-قرآن آموزی به مردم در سه مقطع شامل موارد زیر:
الف-مقطع روخوانی قرآنی. (خامنه ای،پیشین، 27/10/1379)
ب- مقطع روان‌خوانی قرآن.(خامنه ای،پیشین،19/01/1369) ،(خامنه ای،پیشین، 27/10/1379)
ج- مقطع فهم مفاهیم قرآن. (خامنه ای،پیشین، 27/10/1379)
2-2-2-3-ترویج قرآن در فضای عمومی جامعه
رهبر فرزانه انقلاب به صراحت توصیه می فرمایند:«هدفتان، انس عمومی مردم با قرآن به معنای صحیح و حقیقی کلمه باشد و ببینید این مهم چگونه حاصل می‌شود.»(خامنه ای،پیشین ،14/09/1373)
ایشان مقصود از انس با قرآن را از کار در زمینه قرآن ویا به عنوان شغل فعالیت کردن در این زمینه ،ندانسته وآن را اینگونه تبیین می کنند:« آن کاری که در سطح عموم می‌خواهید بکنید، باید این باشد که دل‌ها با قرآن چفت شوند؛ دل‌ها با قرآن بیگانه نباشند. فرض بفرمائید عموم مردم باید طوری باشند که وقتی حوادث زندگی پیش می‌آید، بتوانند آیه ‌قرآن را شاهد بیاورند. مثلاً ده سال دیگر اینگونه شود. ده سال دیگر، وقتی بین دو جوان در مدرسه راجع به مسئله‌ای صحبت می‌شود، از قرآن مثال بیاورند. یعنی کاری کنید که مفاهیم قرآنی در ذهن‌های مردم سرریز شود. مسابقات را همینگونه سازمان دهید و در هر کار قرآنی، هدف عالی این باشد.»( خامنه ای،پیشین، 14/09/1373)
اهمیت انس عمومی با قرآن از آن جهت است که آن‌وقتى که انس عمومى با قرآن باشد، فهم قرآن ممکن و آسان است. (خامنه ای ،پیشین،19 /01/1369)
انس عمومی به طور کلی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله)دارای دو مرحله کلی است:
الف-آشنایی گوش مردم با آیات قرآن

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه شهید بهشتی

بستن منو