تحقیق درباره مقام معظم رهبری

تحقیق درباره مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه

معلوم است کسى که تفکر و تدبر در معانى قرآن کرد، در قلب آن اثر کند و کم‏کم به مقام متقین رسد. و اگر توفیق الهى شامل حالش شود، از آن مقام نیز بگذرد و هر یک از اعضا و جوارح و قواى آن آیه‏اى از آیات الهیه شود. و شاید جذوات و جذبات خطابات الهیه او را از خود بیخود کند و حقیقت‏ اقرأ و اصعد را در همین عالم دریابد تا آنکه کلام را بى‏واسطه از متکلمش بشنود، و آنچه در وهم تو و من ناید، آن شود. .»( خمینی،1388 ب، ص500)  

ایشان اندرزهایی اخلاقی وعرفانی در باب تدبر در قرآن را در نامه ای به خانم فاطمه طباطبایى بیان می دارند که بسیار قابل توجه است؛به طور مثال در آنجا که فرموده اند:
«نخستین سوره قرآن‏ را اگر با تدبّر و چشمى غیر از این چشم‏انداز حیوانى بنگریم و بى‏حجابهاى ظلمانى و نورانى به او برسیم، چشمه‏هاى معارف به قلب سرازیر شود، ولى افسوس که از افتتاح آن نیز بى‏خبریم. آن را که خبر شد ،خبرش بازنیامد.
من قائل بى‏خبر و بى‏عمل به دخترم مى‏گویم در قرآن‏ کریم این سرچشمه فیض الهى تدبر کن هر چند صِرف خواندن آن ؛که نامه محبوب است به شنونده محجوب ،آثارى دلپذیر دارد،لکن تدبر در آن انسان را به مقامات بالاتر و والاتر هدایت مى‏کند أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها و تا این قفل و بندها بازنگردد و به هم نریزد، از تدبر هم آنچه نتیجه است ،حاصل نگردد.
خداوند متعال پس از قَسَم عظیم مى‏فرماید: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ و سر حلقه آنها آنان هستند که آیه تطهیر در شأنشان نازل گردیده.
تو نیز مأیوس نباش، که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر میسور در رفع حُجُب و شکستن اقفال براى رسیدن به آب زلال و سرچشمه نور کوشش کن. تا جوانى در دست‏تو است کوشش کن در عمل و در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع حُجُب، که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیکترند، موفق مى‏شوند و یک پیر موفق نمى‏شود.
قید و بندها و اقفال شیطانى، اگر در جوانى ،غفلت از آنها شود، هر روز که از عمر بگذرد ریشه‏دارتر و قویتر شوند.»(خمینی ،بی تا، ج‏18، ص 447)
بنابر این امام نیز خود سازی وطهارت باطنی را سبب تاثیر ونفوذ آیات قرآن بر قلب می دانند ،وبر این نکته که رفع حجب قلب در جوانی آسانتر است تاکید نموده ؛توصیه می کنند که از فرصت جوانی برای تهذیب قلب وشکستن اقفال و رفع حجب استفاده باید نمود.
امام خمینی (ره)برای هدایت وسلوک به سوی خداوند مراتبی را بیان می دارند،مرتبه اول را هدایت فطری و مرتبه دوم را هدایت به نور قرآن می دانند؛ بنابر سخنان امام خمینی(ره)تدبر یکی از آداب مهم انس با قرآن است ودارای اهمیت فراوانی می باشد به نحوی که بهره مندی از نور این کتاب مقدس به تدبر در آن بستگی فراوانی دارد.(خمینی،1388 الف،ص 290)
مقام معظم رهبری(مد ظله)در اهمیت تدبر می فرمایند:
«عزیزان من! قراء قرآن! جوانان پاکدل انقلابی ما! این رابطه را روز به روز با قرآن بیشتر کنید؛ در خانواده‌ها عطر قرآن را در فضا منتشر کنید؛ قرآن را بخوانید و بخوانید؛ در قرآن تدبّر کنید.سعی کنید در روز مقداری قرآن تلاوت کنید. هیچ روزی بر شما نگذرد که مقداری قرآن ـ ولو چند آیه ـ با تدبّر تلاوت نکنید.» (خامنه ای، پیشین ، 02/06/1376)
ایشان در اهمیت ارتباط وتدبر مستمر با قرآن می فرمایند:«قرآن را بایستی از خودمان جدا نکنیم. دائم باید با قرآن مرتبط و مأنوس باشیم… قرآن را باز کنید، بنشینید، با حضور قلب، ده آیه، بیست آیه، پنجاه آیه، صد آیه بخوانید. قرآن را برای تدبر کردن و فهمیدن و استفاده کردن بخوانید. »(خامنه ای،پیشین، 22/6/1386)
مقام معظم رهبری(مدظله)در مورد اهمیت تدبر در تلاوت می فرمایند:
«تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر می‌بخشد. تلاوت عجله‌یی که همین‌طور انسان بخواند و برود و معانی را هم نفهمد و یا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نیست؛ نه این‌که بی‌فایده باشد ـ بالاخره انسان همین که توجه دارد این کلام خداست، نفس این یک تعلق و یک رشته ارتباطی است و خود همین هم مغتنم است و نباید کسی را از این‌طور قرآن خواندن منع کرد. لیکن تلاوت قرآنی که مطلوب و مرغوب و مأموربه است، نیست.همین که قرآن را در جیبمان بگذاریم، کافی است؟ این که در هنگام سفر، از زیر قرآن رد بشویم، کافی است؟ این که ما در جلسه‌ی تلاوت قرآن شرکت کنیم، کافی است؟ این که حتی قرآن را با صدای خوش تلاوت کنیم، یا آن تلاوت را بشنویم و از آن لذت ببریم، کافی است؟ نه. یک چیز دیگری لازم دارد. آن چیست؟ آن تدبر در قرآن است. باید در قرآن، تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما می‌خواهد که ما تدبر کنیم.»(خامنه ای، پیشین ،14/10/1373)
پس از اینکه اهمیت وجایگاه تدبر آشکار گشت،ذکر این نکته ضروری است که تدبر پیش نیازهایی دارد که مقدمه تدبر وعامل تحقق آن می باشند.دراین بخش به توضیح وتفصیل این موارد می پردازیم.
3-4-1-1-پیش نیازهای تدبر:
الف-قرائت مکرر متدبرانه:
قرائت مکرر متدبرانه از اهمیت بسیار زیادی در تدبر سوره برخوردار است،چون حقیقت معنای تدبر پشت سر هم دیدن آیات وتوجه به ارتباط آنهاست وهمین عمل است که انسان را به نظم سوره آگاه کرده وموضوعات اصلی وغرض را برای او روشن می کند،بنابراین متدبر به هنگام طی مراحل تدبر از قرائت مکرر سوره بی نیاز نیست.
مقام معظم رهبری(مدظله)نیز با اشاره به این مفهوم می فرمایند:
«انس با قرآن یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن.(خامنه ای، پیشین،10/01/1369)
ب-استفاده از ترجمه:
اشاره به این نکته در سخنان متعددی مورد تاکید بزرگان دین بوده است:« فارسی زبانها می‌توانند از ترجمه قرآن استفاده کنند و کلمات قرآنی را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات قرآن را دریابند و در آنها فکر و تأمل کنند.» (همان)

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

Close Menu