تحقیق درباره قدرت تشخیص

تحقیق درباره قدرت تشخیص

دانلود پایان نامه

سرانجام، به شیوه متفاوتی رفتار کنید. یک راهش این است که طرف مقابل را از مزیت شک بهره مند سازید. مثلاً اگر فکر می کنید کسی به شما توهین میکند، احتمالاعصبانی خواهید شد. اگر در عوض فرض کنید که فرد بی فکری است، با احتمال بیشتری آن را در ذهن خود پاک یا آن را فراموش میکنید.  

بسیاری از ما احساس می کنیم که مبارزه کردن جزء لازم زندگی در این دنیا است و چون عادت داریم به خودمان سخت بگیریم، معمولا روی چیزهای منفی متمرکز می شویم و آن ها را فراموش نمیکنیم. در این موارد فکر کنید از خودتان چه میخواهید و از خودتان سؤال کنید که آیا واقعا میخواهید ناراحت و عصبانی شوید؟ توجه کنید ببینید چه امور دیگری اتفاق میافتد و بر چه چیز دیگری می توانید تمرکز کنید.
مثلا سارا از دست یکی از همکارانش در محل کار که نسبت به او گستاخی کرده بود عصبانی شد. او در آنجا تازه وارد بود و احساس قدرت نمیکرد تا به آن خانم بگوید چه احساسی دارد. او عصبانیت خود را به منزل آورد. آن روز صبح او دو بسته پستی دریافت داشت که خوشحالش کرده بودم. یکی از آن ها کارت پستال یکی از دوستانش بود که برای گذراندن تعطیلات به یونان رفته بود، چون از این که دوستش به یادش بوده خوشحال شد و دیگری نامه ای بود که او را برای تعطیل آخر هفته به روستایی دعوت کرده بود. هنگام ظهر مشغول خرید بود و آنچه را برای تولد دوستش می خواست پیدا کرده و خوشحال بود. حال که عصبانیت تمام فکرش را به خود مشغول کرده بود همه این ها را به فراموشی سپرد.
سارا تصمیم گرفت مسؤولانه کاری در این رابطه انجام دهد. «آیا من می خواهم این احساس را داشته باشم احساس عصبانیت و ناآرامی را؟» پاسخ منفی بود. «در این خصوص چه کاری می توانم بکنم؟»
نخست، به دوستی تلفن زد و موضوع همکارش را با او در میان نهاد. دوستش به حرف های او گوش داد و در مورد آنها به اظهار نظر پرداخت تا سارا تسکین یافت. بعد نشست و رویدادهای آن روز را بررسی کرد و به یاد نامهها و خرید ظهر افتاد. او آگاهانه تمرکز بر خشم خود را متوقف کرد و در عوض بر احساسات خوش و قدرشناسی ها تمرکز نمود. آنگاه، آرامش بیشتری یافت. بچهها کاری که سارا انجام داد خیلی به او کمک کرد.
واقعیت برای شما به وسیله آنچه فکر می کنید واقعی است و به وسیله پیام هایی که به خود می دهید تعیین می شود. شما می توانید به جای «بزرگ» جلوه دادن یک موقعیت به آن بخندید.
تمرین
برای بررسی خشم خود جملات زیر را تکمیل کنید.
وقتی کسی خشم خود را به من ابراز کند من………………………..
اگر خشم خود را ابراز کنم……………………
اگر خشم خود را واپس زنم………………….
جلسه ششم
آموزشگر بعد از بحث در مورد موضوع جلسه قبل و جمعآوری تمرینها بحث خود را آغاز میکند.
درخواست کردن- گفتن «بله» و «نه»
درخواست کردن
وقتی تقاضایی می کنیم، به شخص مقابل فرصت میدهیم که آنچه را درخواست کردهایم به ما بدهد. متأسفانه بسیاری از ما درخواست کردن را دشوار می یابیم، با وجود این، میتوانیم یاد بگیریم چگونه آنچه را میخواهیم، با ابرزا وجود درخواست کنیم. چرا درخواست کردن دشوار است؟ پاسخ به این سؤال به گذشته و تجارب فعلی ما بر می گردد.
گذشتۀ ما
در کودکی به طور ناخودآگاه هر موقع چیزی را میخواستیم تقاضا میکردیم. ما نیاز داشتیم والدینمان «نه» بگویند تا محیط امنی برایمان فراهم شود. ما تجربه های مکرری درباره رد شدن درخواست هایمان داشتیم. چنان که یاد گرفتیم مرتب درخواست کردن روش آسانی برای آزردن و برانگیختن والدینمان بود. این نپذیرفتن اغلب بار هیجانی پیدا می کرد و نیز نیاز داشتیم که والدینمان برای تشویق و ترغیبمان هرجا مناسب است «بله» بگویند، اما همه ما به اندازه لازم از این تجارب مثبت برخوردار نمی شدیم.
وقتی بزرگ شدیم اکثر ما کم و بیش یاد گرفتیم درخواستهایی بکنیم که منطقی و مناسب باشند. به موازات درخواست هایی که از همسالان خود و دیگران داشتیم، قدرت تشخیص ما نسبت به این که چه وقت، چگونه و از چه کس تقاضا کنیم بیشتر شد. اگر درباره خود نظر خوبی داشتیم، برایمان آسان تر بود که تقاضا کنیم. اگر درباره خود نظر خوبی نداشتیم حتی منطقی ترین تقاضا، فشارزا و دشوار می بود. اگر درخواست ما پذیرفته نمی شد خود را فردی طرد شده می دیدیم و شاید احساس می کردیم که «من بی ارزش هستم»، «من مستحق آن نیستم». از این رو عزت نفس ما کاهش می یافت. هیچ کس نیست که در همه چیز کاملاً با جرأت باشد اما می توانیم فنون ابراز وجود را که به ما بهترین فرصت را می دهد تا آنچه را می خواهیم به دست آوریم، بیاموزیم. البته ممکن است در این موفق شویم یا نشویم ولی با کوشش می توانیم عزت نفس خود را افزایش دهیم.
تجزیه زمان حال
بچهها بگذارید زمان حال خود را در نظر بگیریم. مثلا «دوست داریم از دیگران چیزهایی را درخواست کنیم، اما نمیتوانیم! چرا نمی توانیم؟»
دلایل آن ممکن است از این قرار باشند:
1- ممکن است «نه» بگویند: ممکن است در به دست آوردن آنچه می خواهیم با شکست مواجه شوم.
2- ممکن است «بله» بگویند: ولی آیا واقعاً آن را می خواهم؟
2- اگر تقاضای مرا رد کنند ممکن است احساس طرد شدگی به من دست بدهد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع در حقوق ایران

بستن منو