تحقیق درباره سبک زندگی اسلامی

تحقیق درباره سبک زندگی اسلامی

دانلود پایان نامه

کسانى که کتاب [آسمانى‏] به آنان داده‏ایم، [و] آن را چنان که باید مى‏خوانند، ایشانند که بدان ایمان دارند.»  

علامه طباطبایی(ره) در تفسیر «حق تلاوت»در این آیه می فرمایند:«اگر مراد از جمله اول را مؤمنین به پیامبر اسلام، و مراد از کتاب را قرآن بگیریم، آن وقت معناى آیه چنین مى‏شود: کسانى که قرآن را بایشان دادیم و ایشان بحق آن را تلاوت می کنند، همانها هستند که به قرآن ایمان دارند، نه این پیروان هوى.»(طباطبایی،پیشین،ج 1،ص 402)
امام خمینی(ره)در کتاب ارزشمند آداب الصلاه به اهمیت عمل به قرآن تاکید کرده،علت استفاده بسیار کم ما از این کتاب بزرگ را این می دانند که به آن نظر تعلیم و تعلم نداریم ؛وفقط در این حد متوقف گشته ایم که برای ثواب به قرائت آن بپردازیم.یک اشکال دیگر از نظر ایشان این است که اگر با نظر تعلیم و تعلّم هم به سراغ آیات رفته می شود، به جای توجه به مقصد آیات تنها به مباحثی چون نکات بدیعیّه و بیانیّه و وجوه اعجاز آن، و قدرى بالاتر، جهات تاریخى و سبب نزول آیات، و اوقات نزول، و مکّى و مدنى بودن آیات و سور، و اختلاف قرائات و اختلافات مفسرین از عامّه و خاصه و…پرداخته می شود.در صورتی که این امور خارج از مقصد و توقف در آنها بدون توجه به مقصد آیات، موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذکر الهى است. (خمینی،1388الف، اقتباس ازص192)
امام خمینی(ره)در سخنان خود در مباحث وکتب مختلفشان مقصدنزول را مواردی چون:هدایت به سبل سلامت(همان،ص 203) ؛تهذیب نفس(همان، ص 186) ؛معرفت خداوند متعال(خمینی، بی تا، ج 19،ص 225) ؛اقامه عدالت اجتماعی(همان،ج 18،ص 422)می دانند.
با دقت در این مقاصد معلوم می گردد که می توان آنها را در دو گروه اهداف فردی واهداف اجتماعی دسته بندی نمود؛بنابر آنچه در مورد قرآن کریم از سخن بزرگان دین دریافتیم ،این کتاب بزرگ الهی مستجمع جمیع شئون زندگی فردی واجتماعی انسان است.بنابراین در مقایسه با همه مراحلی که برای انس با قرآن بیان شد،مرحله عمل به آن،بالاترین مرحله است؛زیرا غایت نزول قرآن هم عمل به احکام ودستوراتش می باشد.
3-5-1-جنبه ی فردی:
انس در مرحله عمل به قرآن،یعنی تنظیم همه امور بر اساس تعالیم ودستورات قرآن کریم؛واین یعنی تربیت یافتن به وسیله قرآن کریم!امام خمینی (ره)به نتیجه چنین تربیتی اشاره می فرمایند:اگر ما تربیت بشویم به تربیتهاى قرآنى، بالاترین موجود در کمال خواهیم شد. پیغمبر خدا که افضل موجودات است براى این است که آن طور که هست، فهمیده است، و آن طور که هست، عمل کرده. هر کس قرآن را آن طور که هست بفهمد و آن طور که هست عمل کند، آن طور که دستور داده است، عمل بکند، این از تمام موجودات افضل مى‏شود. لکن نه آن طورى که پیغمبر مى‏فهمد کس دیگر مى‏تواند. نه آن عملى که او مى‏کند کس دیگر مى‏تواند. و لهذا او افضل است… و اگر چنانچه یک علف خودرو باشد، تربیت در او نباشد، آن طور نیست که مثل یک درختى باشد که فاسد مى‏شود، فقط درختهایى که خودرو هستند و تربیت نشدند، خودشان بدقواره مى‏شوند، خودشان فاسد مى‏شوند، اما دیگر درختان را فاسد نمى‏کنند. در حیوانات هم این طورى است، که یک حیوان اگر چنانچه بداخلاق باشد، بد عمل باشد، چموش باشد، این همان خودش است. و این طور نیست که دیگران را هم وادار کند به آن نقیصه‏اى که خودش دارد. انسان این طور نیست؛ انسانِ بد، یک بدش، یک امّت را بد مى‏کند، و یک خوبش، یک امّت را خوب مى‏کند.
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکید دارند که :«قرآن را که کتاب ماست و کتاب شماست، کوشش کنید که بحقیقت، کتاب باشد. کتاب ما بحقیقت باشد، نه فقط لفظاً بگوییم.»ایشان در ادامه عمل نکردن به قرآن را نشاندهنده این می دانند که :«قرآن را ادعا داریم که کتاب ما است، به حسب واقع کتاب ما نیست. »ودرنهایت توصیه می فرمایند:«کوشش کنید که در عمل، کتاب شما قرآن باشد .»( همان، ج‏10، اقتباس از صص 533-531)
ایشان در توصیه به زنان که نقش بی بدیلی در تربیت نسلهای آینده انقلاب دارند؛آنها را به رسیدن به تربیت قرآنی وتربیت فرزندانشان بر اساس قرآن ،تشویق نموده وراه رسیدن به سعادت را عمل به قرآن می دانند. (همان، ص534)
در جای دیگر با اشاره به مهجوریت قرآن ،راه بیرون رفتن قرآن از مهجوریت را حضور آن در تمام شئون زندگى انسان می دانند.(همان، ج‏16،ص38)اهمیت این مسئله تا آنجاست که ایشان بر اینکه جمهوری اسلامی نیز باید از همه شئون اسلامی باشد ،تاکید می کنند وبا اشاره به تاریخ حاکمان جامعه اسلامی در دورانهای مختلف تاریخی،مشکل اساسی آنها را تهی کردن اسلام وقرآن از محتوا وکفایت به اسلام در حد الفاظ می دانند.(خمینی،همان، ج‏8 ، اقتباس ازصص 12-11 )   
3-5-2-جنبه اجتماعی:
بجز جنبه فردی آموزه های قرآن،جنبه ی اجتماعی آن است که به جامعه اسلامی مربوط می گردد وباید مورد عمل مسلمین قرار بگیرد.امام خمینی(ره)در سخنانشان بارها به رفع مهجوریت قرآن مخصوصا در اجتماع مسلمانان با هدف تحقق احکام قرآن وعمل به جنبه های اجتماعی وسیاسی آن اشاره وتاکید نموده اندکه خودشان نیز با این هدف مقدس قیام نمودند؛لذا فرموده اند:« ما نهضت‏ را براى‏ آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن و قوانین قرآن در کشور ما حکومت کند. و هیچ قانونى در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند.» (همان،ج 9 ،ص 166)
رهبر فرزانه انقلاب نیز در اهمیت عمل به قرآن می فرمایند:«برادران من! این خواندن و تلاوت قرآن قدم اول است، قدم آخر نیست. اول آشنایی و انس با قرآن لازم است. بعد، مفاهیم قرآنی را به صورت سطور قطعی و مجسم برنامه زندگی در مقابل چشم نگه داشتن.»(خامنه ای، پیشین ،26 /06/1383)
اهمیت این مسئله تا آنجاست که امام خمینی (ره) با انتقاد از تفکر اشتباه رایج در بین برخی اقشار مذهبی جامعه،نتیجه مشاهده نمودن قرآن را بر اساس تدبیر واندیشه ،پی بردن به این نکته می دانند که مسئله مهمی که قرآن به آن دعوت می نماید مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکت دارى، و در عین حال که همه اینها عبادات است، عبادات جداى از سیاست و مصالح اجتماعى نبوده است. در اسلام تمام کارهایى که دعوت به آن شده است جنبه عبادى دارد. (خمینی،پیشین،ج‏18، ص422)
امام خمینی(ره) با تشویق مسلمانان به خیزش وحرکت دوباره برای اعاده ی عظمت جامعه اسلامی، خطاب به مسلمانان جهان ،تنها راه پیروزی آنها در این مسیر را برخاستن آنها ودر دست گرفتن قرآن وگردن نهادن به دستوراتش می دانند. (همان ،ج‏10 ، ص339)
ایشان با بیان مهجوریت قرآن علت آن را دو مسئله عنوان می دارند:«مهجوریت قرآن و مهجوریت اسلام به این است که مسائل‏ مهم‏ قرآنى‏ و مسائل مهم اسلامى یا بکلى مهجور است و یا بر خلاف آنها بسیارى از دولتهاى اسلامى قیام کردند. » ایشان در ادامه به عنوان مثال به یکی ازموارد عدم اجرای دستورات اسلام در جامعه اسلامی اشاره می فرمایند:
«از مسائل مهم سیاسى قرآن دعوت به وحدت و منع از اختلاف است- با تعبیرهاى مختلفى که در قرآن کریم هست- منع تنازع بین مسلمین و سران مسلمین است که نکته‏اش را هم فرموده است که‏ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ‏ما بررسى کنیم به اینکه آیا این دو اصل مهمى که دو اصل سیاسى مهم اسلامى است، در بین مسلمین چه وضعى دارد. آیا مسلمین اعتنایى کرده‏اند به این دو اصل؟ و آیا تبعیتى کرده‏اند از این دو اصل مهمى که اگر اطاعت از آن بکنند، تمام مشکلات مسلمین حل مى‏شود و اگر اطاعت نکنند فشل مى‏شوند و رنگ و بویشان از بین مى‏رود؟»( همان،ج‏16 ،ص 34 )
به دلیل اهمیتی که اتحاد مسلمانان بر اساس آیات قرآن دارد ،امام خمینی (ره)در عبارات زیبایی به ملتهای مسلمان می فرمایند:«هان اى قطره‏هاى جدا از اقیانوس‏ قرآن و اسلام، به خود آیید و به این اقیانوس‏ الهى متصل شوید، و به این نور مطلق استناره کنید تا چشم طمع جهانخواران از شما ببُرد، و دست تطاول و تجاوز آنان قطع شود، و به زندگانى شرافتمندانه و ارزشهاى انسانى برسید .»( همان،ج‏16، ص 516)
مسئله عمل به قرآن دارای اهمیت بسیاری است ،به همین دلیل امام خمینی(ره)برای تاکید وهشداردر مورد اهمیت این مسئله به آثار اخروی عدم توجه به آن ،اشاره نموده ومی فرمایند:
«باید دانست که اگر احیاء احکام و معارف قرآن را به عمل به آن و تحقّق به حقیقت آن نکنیم، در آن روز جواب رسول خدا را نتوانیم داد. کدام اهانت بالاتر از آن است که پشت پا به مقاصد و دعوتهاى آن زده شود؟ اکرام قرآن و اهل آن، که اهل بیت عصمت است، فقط به بوسیدن جلد آن و ضریح مطهّر این‏ها نیست، این یک مرتبه ضعیفه از احترام و اکرام است، که اگر به دستورات آن و فرمایشات اینان عمل کردیم مقبول است، و الاّ شبیه به استهزاء و بازیچه است. و در احادیث شریفه تحذیر سخت شده است از قارى قرآن که عامل به آن نباشد.»(خمینی ،1388 الف ،ص211)
مقام معظم رهبری (مدظله)که اکنون هدایت ملت مسلمان ایران و مسلمین جهان را به عهده دارند،هدف مهم جامعه اسلامی را «قرآنی شدن به معنای حقیقی کلمه»دانسته وآن را «آمیخته شدن ملت با قرآن ،عمل به آن ودستیابی به معرفت قرآنی کامل»،بیان می دارند؛ایشان حصول این هدف را مسلمانی واقعی می دانند.(خامنه ای، پیشین، 05/11/1371)
ایشان در یکی از سخنانشان اهمیت عمل به قرآن را در ارتباط با سبک زندگی اسلامی _قرآنی،مورد تبیین قرار می دهند:

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد پاداش و کیفر

بستن منو