تحقیق درباره رویدادهای زندگی

تحقیق درباره رویدادهای زندگی

دانلود پایان نامه

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص فواید و مضرات خشم، راههای کنار آمدن با خشم، رهنمودهایی برای ابراز خشم، تکلیف در رابطه با کنار آمدن با خشم.  

جلسه ششم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص در خواست کردن، گفتن بله و نه، چرا نه گفتن مشکل است؟ چگونه با ابراز وجود بله بگوییم؟ دادن تکلیف برای بحث در جلسه بعد.
جلسه هفتم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص این که چرا باید انتقاد کنیم؟ برخورد موثر و مناسب با انتقاد، فواید و مضرات انتقاد کردن، دادن تکلیف در خصوص کنار آمدن با انتقاد.
جلسه هشتم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، راههای صحیح و منطقی برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی با افراد، استفاده از زبان بدنی باز و بسته، رعایت فضای شخصی در برقراری ارتباط با دیگران و ابراز وجود، تمرینهایی در زبان بدنی مبتنی بر ابراز وجود.
جلسه نهم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، مروری بر مطالب ارائه شده در هشت جلسه قبل، چگونه همان کسی باشیم که واقعا هستیم، تأکید بر ابراز عقاید و نظر، درخواست کردن، بله و نه گفتن، کنار آمدن با خشم و برخورد با انتقاد.
جلسه دهم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند ارتباط کلامی، رعایت فضای شخصی در ابراز وجود، توضیح زبان بدنی باز و بسته، تشکر و قدردانی از شرکت کنندگان در جلسات.
شرح جلسات آموزشی
جلسهی اول
آموزشگر: بعد از سلام و احوالپرسی و معرفی خود و هدف از انجام برنامهی آموزشی مقررات کلاس را پای تابلو نوشتم که به شرح زیر بود:
حضور به موقع و همیشگی در جلسات
محرمانهبودن آموزش و حرفها
انجام به موقع تکالیف
فعال بودن در کلاس
آموزشگر بحث خود را پرسیدن این سؤال آیا تا به حال واژهی ابراز وجود به گوش شما خورده است؟ هیچکس میداند ابراز وجود به چه معناست؟ بعد از جمع آوری تعدادی پاسخ آموزشگر توضیحات خود را شروع میکند.
دانشآموزان عزیز ابراز وجود به معنی احترام گذاشتن به خود و دیگران است. ابراز وجود بر این اعتقاد استوار است که عقاید، باورها، افکار و احساسات ما و دیگران به یک اندازه اهمیت دارند و این در مورد افراد دیگر نیز صادق است. ابراز وجود در واقع به معنی آگاه بودن از نیازها و خواستههای خود است. بر خلاف اعتقادات غلطی که در این مورد وجود دارد، ابراز وجود به معنی به دست آوردن خواست فردی به هر قیمتی نیست.
ابراز وجود کردن یعنی توانایی بیان خویشتن به طور روشن، مستقیم و شایسته، ارج نهادن به احساس و فکر خود، عزت و حرمت برای خویشتن قایل شدن و شناخت نقاط قوت و محدودیت های خویشتن است. نکته مهم در ابراز وجود، صداقت است. بی آن که در خصوص افکار و احساسات خویش با خود روراست باشید، دسترسی به ابراز وجود دشوار است. همهی ما غالبا وقتی با افراد دیگر صحبت می کنیم آنچه را که میخواهیم بگوییم تغییر میدهیم به گونهای که شاید تأثیر خاصی را منتقل کنیم، تا دیگران ناراحت نشوند، یا بدین منظور عمل میکنیم که آنها را به انجام آنچه میخواهیم ترغیب کنیم. بنابراین، این ارتباط مبهم و غیرواقعی است.
چرا گاهی اوقات اکراه داریم که حتی دربارهی افکار و احساسات خودمان حقیقت را بگوییم؟ دلیل عمدهاش این است که ما غالبا افکار و احساسات خود را نمی پذیریم یا دربارهی خود قضاوت و فکر میکنیم که باید به گونهای دیگر باشیم. در فصل های بعد در مورد پذیرش خود و این که چرا خود را نمی پذیریم نیز صحبت خواهم کرد.
بچههای عزیز جسارت داشتن که در واقع همان ابراز وجود است به معنی پذیرش مسئوولیت زندگی و انتخابهای خودتان است، یعنی خودتان تصمیم بگیرید نه این که صرفا دستخوش پیشامدها و اتفاقات روزمره شوید و یا تابع تصمیم دیگران باشید؛ شما نباید افراد دیگر یا شرایط را به خاطر آنچه برایتان رخ می دهد ملامت کنید. اگر شما مسئولیت زندگی خودتان را بپذیرید آنگاه میتوانید بخشهایی از زندگی خود را که دلخواه نیستند، تغییر دهید. اگر شرایط بیرونی را مسؤول زندگی خود بدانید، معنایش این است که از تغییر زندگی خود عاجزید. آگاهی بر این نکته که افکار و اعمال ما سازندهی زندگی ما هستند و این که مسؤول رویدادهای زندگی خویش هستیم، جالب و هیجان انگیز است.
وقتی جسور بودن را آموختید، اطلاعات شما نسبت به خودتان افزایش مییابد و خود آگاهیتان بالا میرود، زیرا به رفتار فعلی خود بیشتر توجه میکنید و در صورت تمایل، روش های تغییر رفتار را بررسی میکنید.
اگر بخواهید عملا جسور باشید، میتوانید این کار را باعشق و محبت به خود شروع کنید. اگر، برخلاف آنچه که مرسوم است، در مورد خود قضاوت منفی نداشته باشید، میتوانید خود را دوست بدارید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره نظام های حقوقی

بستن منو