تحقیق درباره رفتار پرخاشگرانه

تحقیق درباره رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه

2- به عنوان یک رفتار دفاعی، وقتی واقعاً سخت احساساتمان جریحه دار شده است. اما نمیخواهیم آسیب پذیر جلوه کنیم و از این رو در عوض خشم خود را نشان می دهیم.  

3- وقتی موقعیت با عمل فرد دیگر خاطره موقعیت ناتمامی را از گذشته در ما زنده کند.
4- وقتی احساس می کنیم حقوق ما رعایت نشده یا کسی به ما بدی کرده است.
5- وقتی به طریقی بترسیم یا احساس بی کفایتی کنیم و از خودمان عصبانی شویم.
احساس خشم
همه ما گاهی اوقات خشمگین می شویم، اما فقط شمار اندکی از ما میدانند با این احساسات چگونه رفتار کنند. برای درک این موضوع و پی بردن به این که خشم از کجا می آید به طور مختصر به برخی از احساساتی که همراه خشم هستند بررسی میکنیم.
حق به جانب داشتن
وقتی از چیزی خشمگین هستیم، معمولاً معتقدیم که حق با ما است و فرد دیگر اشتباه می کند. سؤالی که در این جا باید از خود پرسید این است که «آیا این طور است؟» اگر معتقد باشیم که این طور است، سپس میگوییم عصبانی هستیم و احتمال دارد رفتار پرخاشگرانه و تهمت آمیزی بروز دهیم. حالا از خودتان بپرسید که آیا می خواهید طرف مقابل را تنبیه کنید؟
دل آزردگی
این همان نشانگان (سندرم) «آن ها چطور جرأت می کنند؟» است. اگر شما حتی ذره ای از این احساس را تجربه کنید به خاطر این است که خود ر ابیش از حد جدی گرفته اید یا آنچه را که افراد انجام می دهند، بیش از حد شخصی تلقی می کنید. به عنوان مثال، اگر دوستی به شما قول داد که روز دوشنبه به شما تلفن کند و بگوید که قادر است برای جشن به شما کمک کند یا نه ولی حالا چهارشنبه است و او هنوز تلفن نزده است اگر این موضوع شما را خشمگین و آزرده می کند، به جای این که فکر کنید به شما بی احترامی شده است، ببینید آیا مشکلاتی وجود داشته است که مانع تلفن زدن او به شما شده باشد. ببینید آیا مشکلاتی وجود داشته است که مانع تلفن زدن او به شما شده باشد. این باعث نمی شود که خشم شما مرتفع شود ولی چشم اندازی از موقعیت به شما می دهد.
عزت نفس پایین
در این آموزش درباره عزت نفس و راههای برخورد با آن صحبتهای زیادی شد. حقیقت این است که اگر درباره خود احساس خوبی نداریم، به احتمال زیاد به خاطر این است که چیزها را شخصی می گیریم؛ یعنی عمل افراد را حمله یا توهین شخصی به حساب می آوریم، در حالی که چنین قصدی نبوده است.
قضاوت کردن
این مسأله به طور تنگاتنگی به سه مورد قبلی، به خصوص با موضوع دل آزردگی، مربوط است. کسی کاری انجام داده است که ما به آن موافق نیستیم و بنابراین «او باید اشتباه کرده باشد». اگر بخواهید حکم صادر کنید معمولا به این طریق فکر خواهید کرد که: «باید آدم احمقی باشد» و غیره.
اگر افکار و احساساتی از این نوع داشته باشیم، آنچه معمولا رخ می دهد این است که وقتی با افراد مورد نظر صحبت میکنیم این احساسات آشکار خواهند شد. عده کمی قادرند در حالت خشم، خود را واضح و مستقیم ابراز کنند.
آیا خشم مفید است؟ چگونه؟
عمل مثبت
مجددا خاطر نشان می شویم که در این دنیا همه چیز بر وفق مراد ما نیست. ناخرسندی چیز مثبتی است و بدون آن زندگی متوقف می شود و ما هیچ اقدامی برای پیشبرد اهدافمان انجام نخواهیم داد. برای مثال، اگر در اوایل این قرن زنها از حقوق مدنی خود خشمگین نمی شدند، برای به دست آوردن حق رأی مبارزه نمی کردند.
تخلیه فشار روانی
ابراز خشم می تواند به شدت از فشار روانی بکاهد: احساساتی که ممکن است در صورت عدم ابراز سرکوب شده و باعث پریشانی حتی بیماری گردند آزاد می شوند. این گفته به آن معنی نیست که باید خشم خود را نسبت به فردی که از او عصبانی هستیم ابراز کنیم.
صمیمیت فزاینده
ابراز خشم می تواند به یک رابطه صادقانه و اعتماد فزاینده منجر شود. اگر بدانید شخصی میخواهد درباره موضوع های حادتری با شما صحبت کند و نه به طور سطحی (گویی که اصلاً مسألهای وجود ندارد)، در شما احساس احترامی نسبتی به او ایجاد می شود.
رها کردن احساسات
اگر از احساسات خود، از جمله خشم خود، همچنان که بروز میکند آگاه باشید و به طور مناسبی با آن ها کنار بیایید، امکان کمتری برای ذخیره سازی و سرکوبی احساسات ابراز نشده یا منع شده که می تواند به فشار روانی درونی و اختلال جدی در ارتباطات منجر شود، وجود خواهد داشت.
دستیابی به اهداف

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای آفریقایی

بستن منو