تحقیق درباره اوقات فراغت جوانان

تحقیق درباره اوقات فراغت جوانان

دانلود پایان نامه

 

ایشان در تبیین این مطلب انس در این مرحله را به گونه یی می دانند که آیات قرآن به گوش عموم مردم آشنا باشد؛ وقتی آیه‌یی را می‌خوانند، صدر و ذیل و قبل و بعد آیه برایشان آشنا باشد. (خامنه ای،پیشین،27/12/1370)
ب-آشنایی با ترجمه
در این زمینه رواج ترجمه قرآن به نحوی که وقتی آیه‌ای تلاوت شد، معنای آن هم فهمیده شود. لازم دانسته شده است.(خامنه ای،پیشین، 16/3/1370)
2-2-2-4-همگانی شدن تلاوت قرآن:
بحث تلاوت قرآن وترویج تلاوت زیبا در بین عموم مردم از بحثهای مهم ومورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله)است.ایشان در بیانات گوناگون به علت اهمیت این موضوع پرداخته اند.یکی از مهم ترین عللی که ایشان برای اهمیت موضوع تلاوت مطرح می نمایند ،تاثیربسیارزیاد تلاوت زیبا بر روی ترویج انس عمومی مردم با قرآن است.ایشان در بیان چگونگی این تاثیر گذاری می فرمایند:«اگر تالیان کلام الله در جامعه توانستند با زمزمه‌ی ملکوتی و صحیح و پرجاذبه، این آیات کریمه را تلاوت بکنند، دل مردم با قرآن انس می‌گیرد و به قرآن نزدیک می‌شود. مردم ما برای ارتباط با قرآن آماده هستند. تلاوت قرآن به شکل ممتاز و با صدای خوش و با آهنگ درست و خوب، مشوق گرایش عمومی به قرآن، با دلها و جانها و فکرهاست. این تفنن نیست؛ این یک کار زائد و تشریفاتی نیست. اگر درست بفهمیم چه کار داریم می‌کنیم، این یک حرکت منطقی و یک قدم استوار در راه همه‌گیر شدن فهم و معرفت قرآن است.» (خامنه ای،پیشین، 22/01/1370)
نکته مهم ومورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب این است که باید در این موضوع نگاه بلند مدت داشت،زیرا ترویج تلاوت در بلند مدت سبب وسیعتر وپیوسته تر شدن موج تلاوت قرآن می گردد که نتیجه نهایی آن انس عمده جوانان با قرآن،نزدیکی جامعه به اهداف قرآن وآشنایی دلها با قرآن است. (خامنه ای،پیشین، اقتباس از17/12/1371)
مقام معظم رهبری (مدظله)با نگاه عمیق خود به آینده نتیجه همگانی شدن تلاوت قرآن دربین عموم مردم را سبب افزایش امید به نزدیک شدن جامعه ما به «جامعه اسلامی وقرآنیِ به معنای واقعی »،می دانند. (خامنه ای،پیشین، 4/7/1385)
لازم به ذکر است در اثر ترویج تلاوت وبالتبع آن،ترویج انس با قرآن،فهم قرآن برای عموم مردم آسانتر وامکان پذیر می گردد. مقام معظم رهبری (مدظله) تلاوت شایق که صحیح و خوب و همراه با رموز و فنون است را همراه فهم قرآن سبب وادار شدن افراد به تدبر می دانند. (خامنه ای،پیشین،05 /08/1378)
ایشان با وجود اهمیت فراوان برای تلاوت قرآن،آن را زمانی ارزشمند می دانند که به فهم وعمل به قرآن منجر گردد،به طور مثال می فرمایند:«تمسک به قرآن، فقط تلاوت قرآن نیست؛ قرآن باید در عمل و زندگی و رفتار و منش ما و حرکت عمومی امت اسلام تجسم پیدا کند.» (خامنه ای،پیشین،16/07/1381)
و درجای دیگری تاکید دارند:«انس با قرآن، تلاوت قرآن و حفظ قرآن لازم است؛ اما هدف نهایی، تمسک به قرآن است؛ آن هم در متن زندگی.» (خامنه ای،پیشین،16/07/1381)
بنابر این ترویج تلاوت عمومی در راستای ترویج انس عمومی مردم با قرآن،یک هدف کلی می باشد.اما در راستای این هدف ،دو هدف دیگر باید مد نظر باشد که شامل موارد زیر است:
الف-تربیت تالی قرآن:
مقام معظم رهبری(مدظله)در این باره می فرمایند:«وقتى در کشورى، مثلاً بیست یا بیست و پنج میلیون جوان از زن و مرد هست، جا دارد که در میان اینها، اقلاً یک دو، سه میلیون تالى قرآن، با آداب و شرایطش باشد.»(خامنه ای،پیشین،19/01/1369)
ب-الگو سازی برای سوق افراد به سوی تلاوت:
ایشان در این باره می فرمایند:«خوش‌خوانان قرآن، پرچم‌ها و علم‌هایی هستند که بقیه‌ی افراد را به سمت تلاوت قرآن سوق می‌دهند.خوشخوانی و درست‌خوانی قرآن، این خصوصیت را دارد. »(خامنه ای،پیشین،05/08/1378)
2-2-2-5-پیگیری اهداف انس در کودکان ،نوجوانان وجوانان:
بر طبق نظریات رهبر انقلاب اسلامی اهداف عمده در کودکان ونوجوانان وجوانان،در مورد انس با قرآن شامل موارد زیر است:
الف-مفاهیم قرآنی را درک کنند .(خامنه ای، پیشین،17/12/1383)
ب-اعتقاد و گرایش و شوق به قرآن در وجود آنها پیدا شود.(خامنه ای، پیشین،17/12/1383)
ج-سرگرمی جوانان و نوجوانان و کودکان ما، انس با قرآن و آیات الهی قرآن و آموختن قرآن باشد.»(خامنه ای،پیشین، 18/11/1373)
د-اوقات فراغت جوانان با قرآن سپری شود؛به گونه ای که در هر فرصت وفراغتی به تلاوت قرآن وانس با قرآن بپردازند.(خامنه ای، پیشین،03/11/1370 )
و-تربیت حافظ قرآن:

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره باورهای خودکارآمدی

بستن منو