تحقیق درباره اعتماد به نفس

تحقیق درباره اعتماد به نفس

دانلود پایان نامه

 

خوب بچهها در اینجا سایر شیوه های رفتاری که محتمل بود فِرد را بهتر به مقصودش برساند مطرح میکنیم.
فِرد ممکن است احساس کرده باشد که این حق را دارد که به پزشک خود بگوید که واقعاً از چه چیزی ناراحت است. او میتوانست قبل از ملاقات، هدف از دیدن پزشک را به وضوح در ذهنش مشخص کند. فِرد می توانست احساس کند که او خود مسؤول مواظبت از خود است و هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برایش انجام دهد. در آن صورت می توانست آنچه را که می خواست، یعنی توصیه به پزشک در مورد ورم سینه اش را مستقیماً مطرح کند.
اما فِرد هیچ کدام از این کارها را نکرد. باید این کارش نتیجه ای داشته باشد. ما هیچ کاری را بی دلیل انجام نمی دهیم. یکی از نتایج یا فواید نپرسیدن صریح آنچه که می خواست از پزشک خود بپرسد، این است که از احساس ناراحتی اجتناب نمود. او رفتار عادی خود را ادامه داد و مسؤولیت گفتن آنچه را که می خواست بگوید نپذیرفت. او خطر نکرد. این که تا چه حد در درازمدت این کار مفید است، جای سؤال دارد.
مزایای متفاوت رفتار کردن یا با جرأت تر بودن، ممکن بود این باشد که او حرمت بیشتری برای خود قایل می شد و نیازهای خود را ابراز می نمود و در نتیجه امکان بیشتری برای برآوردن آن ها فراهم می کرد. او ممکن بود به خشنودی حاصل از پی گیری یک طرح و دستیابی به اهداف موردنظر برسد. می بینیم که عدم قاطعیت فِرد و عدم ابراز نیاز خود به دکتر براون، برای او مشکلایت هم در محل کار و هم در خانه با همسرش ایجاد نمود.
دکتر براون میتوانست به شیوهی متفاوتتر و مؤثرتری عمل کند. به جای نشان دادن عکس العمل به مطبی پر از بیمار و احساس شتاب زدگی، میتوانست نسبت به فِرد حساس تر باشد و علت تأخیر دکتر مری را بعدا جویا شود. از این رو، او نیز با تکرار رفتارهای عادی خود، وضع موجود را حفظ نمود.
یکی از دلایلی که فِرد و دکتر براون این طور رفتار کردند این است که آن ها پیام های منفی به خود میدادند. آن ها چیزهایی به خود میگفتند و برطبق همان چیزها عمل میکردند. مثلاا فِرد به خود چنین چیزهایی میگفت «من مهم نیستم، آنچه میخواهم بگویم اهمیتی ندارد. دکتر وقت ندارد به حرف من گوش دهد. حرفهای من ارزش گوش دادن را ندارند. نمیتوانم صریحا آنچه را که میخواهم بگویم بیان کنم.» دکتر براون احتمالا به خود میگفت «اگر آنها را خیلی منتظر بگذارم ممکن است عصبانی شوند، مرا دوست نخواهند داشت. دکتر بدی هستم و نمیتوانم از دکتر مری بازخواست کنم. او در اینجا بیشتر از من سابقه دارد.»
ما مدام پیام هایی به خود می دهیم، هرچند ممکن است متوجه نباشیم. پیامهایی که به خود میدهیم آنچه را که واقعاً رخ میدهد متأثر می سازد. مثلاا اگر وارد اتاقی شویم که پر از افرادی است که آنها را نمی شناسیم و به خود بگوییم هیچ کس علاقه ای به صحبت کردن با من را ندارد و برای هیچ کس جالب نیستم، این افکار از طریق زبان بدنی (body language)، از طریق موضع گیری و از طریق تمام حالات وجودیم منتقل خواهد شد. این امر به یک پیشگویی خود تحقق یافته (Self-fulfilling Prophecy) منجر می شود.
اگر تدافعی به نظر برسیم افراد به احتمال کمتری دوست دارند با ما صحبت کنند. در حالی که اگر با افکار مثبت وارد اتاق شویم این پیام که «شخص جالبی هستم، بنابراین مردم به من علاقه مندخواهند شد. تصور میکنم اینجا به من خوش بگذرد» هم از طریق زبان بدنی و هم آهنگ صدا منتقل خواهد شد و احتمالاً جایگاه مثبتی برای خود به وجود می آوریم.
تمرین
حادثه یا وضعیت ناخوشایندی را از گذشته خود به یاد آورید، به یاد آورید در آن وضعیت به خود چه میگفتید.
آیا آنچه را به خودتان میگفتید به احساستان، سطح فشار روانیتان، رفتارتان، روابطتان و اعتماد به نفستان کمک کرد؟ پیام دیگری پیدا کنید که مخالف آنچه قبلا میگفتید و ان را جایگزین کنید و مثلا بگویید من این کار را به راحتی و با اطمینان تمام خواهم کرد.
جلسهی دوم
ایجاد تغییرات
آموزشگر بعد از پرسش و پاسخ از مباحث قبل، بحث خود را با پرسش این سؤال آغاز کرد.
آیا ابراز وجود همیشه بهترین روش رفتار کردن است؟ فکر میکنیم که این روش معمولا بهترین فرصت را به شما می دهد تا به هر جا که می خواهید برسید.
بچههای عزیز همهی ما ترکیبی از رفتارها را از خود نشان میدهیم: در برخی مواقع ممکن است منفعل باشیم، در مواقع دیگر پرخاشگر و در جای دیگر جرأت ورز. رفتار ما در یک موقعیت خاص هرچه باشد از آن فایدهای عایدمان می شود. ما هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهیم.
فایدهی احتمالی رفتار کردن به صورتی غیر از ابراز وجود چیست؟ اول، شما ممکن است بخواهید رفتار معمول خود را حفظ کنید، زیرا با آن احساس راحتی بیشتری میکنید، یا به دلیل این که افراد دیگر دوست ندارند شما تغییر کنید، بنابراین شما رفتار قدیمی خود را حفظ می کنید و آن ها شما را بیشتر میپذیرند. ما میخواهیم مورد قبول واقع شویم. در واقع، برای عزت نفس خود تا حدودی وابسته به دیگران هستیم.
دوم، اگر عادت دارید از دیگران مراقبت کنید و نیازهای آن ها را مهم تر از نیازهای خود بدانید و حالا میخواهید شروع کنید که به نیازهای خود اهمیت دهید، ممکن است احساس کنید در مقایسه با رفتارهای قبلی خودخواه شده اید. ممکن است به مقدم دانستن نیازهای افراد دیگر بر نیازهای خود ادامه دهید. ممکن است در کودکی برای انجام این گونه رفتارها تشویق شده باشید، خصوصا اگر زن هستید. بنابراین شما به حالت انفعالی خود در موقعیت های مختلف، یا به دلیل عادت و یا به خاطر این که قبلاا تشویق شدهاید ادامه می دهید.
سوم، اگر عقاید، نظرات و احساسات ما با هنجارهای جامعه سنخیت نداشته باشد ممکن است نسبت به ابراز آنها تمایلی نداشته باشیم زیرا دوست نداریم دیگران تصور کنند که با آن ها متفاوت هستیم. در بیشتر فرهنگها، متفاوت بودن به صورت منفی تلقی میشود. متفاوت بودن مورد استقبال واقع نمیشود. همنوایی با هنجارها، ارزشمند تلقی شده و انحراف از آنها موجب ناخرسندی می شود. از این رو، اگر به آسانی همنوایی و همرنگی کنید ممکن است احساس کنید از بروز بسیاری مسائل پیشگیری می نمایید. هرچند این وضع می تواند گاهی اوقات، در کوتاه مدت از بروز مشکل جلوگیری کند ولی با گذشت زمان مشکل زا خواهد بود.
انواع مختلف رفتار
در اینجا به طور دقیق تری به بررسی انواع مختلف رفتار میپردازیم و چند مثال ارائه میدهم.
مثال اول: خب فرض کنید برای چند تن از دوستان خود غذایی پختهاید و منتظر آن ها شده اید. به خاطر تأخیرشان عصبانی هستید. بالاخره، با یک ساعت تأخیر می آیند. پاسخ های احتمالی عبارت اند از:
1- «کدام خراب شدهای بودید، غذا خراب شد!»
2- «نگران نباشید، مهم نیست. بفرمایید، الان غذا را میآورم.»
2- «چی شده؟ حالتان خوب است؟ از بس انتظار کشیدم حوصلهام سر رفت. بگذارید ببینم غذا هنوز قابل خوردن است.» بعد از مطرح کردن این سؤال از تمامی آزمودنیها جواب گرفته شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد یادگیری الکترونیکی

بستن منو