تحقیق درباره ابراز وجود

تحقیق درباره ابراز وجود

دانلود پایان نامه

چگونه با ابراز وجود «نه» بگوییم  

1- پاسخ خود را با یک «نه» واضح، محکم و قابل شنیدن شروع کنید.
2- از معذرت خواهی یا توجیه استفاده نکنید. دلیل آوردن با معذرت خواهی تفاوت بسیار دارد.
3- احساس کنید که حق «نه» گفتن دارید.
4- وقتی «نه» گفتید منتظر نمانید ترغیبتان کنند تا عقیده خود را عوض کنید. مثلاً با عوض کردن موضوع یا دور شدن از محل یا ادامه دادن به کاری که در حال انجام آن بودید و یا روش های دیگری به بحث خاتمه دهید.
5- به یاد داشته باشید که شما به درخواست فرد جواب رد داده اید نه این که خود وی را رد کرده اید.
6- اگر درخواست، بدون خبر قبلی عنوان شود و یا وقت کافی برای فکر کردن در مورد آن نداشته باشید، می توانید بگویید «بعداً به شما خواهم گفت» و به این ترتیب به خودتان وقت کافی برای فکر کردن در مورد آنچه خواهید گفت بدهید.
7- مسؤولیت «نه» گفتن را خودتان به عهده بگیرید و دیگران را به خاطر درخواستشان از شما مقصر ندانید.
8- اگر برای «نه» گفتن و یا «بله» گفتن به اطلاعات بیشتر نیاز دارید از آنها بخواهید تا به شما اطلاعات بیشتری بدهند.
با در نظر گرفتن نکات فوق به تمرینی در مورد «نه» گفتن می پردازیم.
1- موقعیتی را در نظر بگیرید که برایتان مشکل است «نه» بگویید، در حالی که دلتان میخواهد میتوانستید «نه» بگویید.
2- مشخص کنید که چرا مشکل است، مثلا «به آن جواب رد بدهید» و «آن ها فکر کنند نمیتوانم سازگاری کنم» و غیره.
3- در ذهن خود با این احتمال مواجه شوید و از خود سؤال کنید «آیا واقعا ممکن است این اتفاق بیفتد؟» و «اگر این طور شود آیا واقعاً خیلی زشت است؟»
4- به خودتان بگویید که در این موقعیت، نیازهایتان چیست و میل خود را برای نه گفتن تأیید نمایید.
چطور با ابراز وجود «بله» بگوییم
1- «بله» را صریح و مشخص بگویید.
2- مشخص کنید که چرا «بله» گفتن برایتان مشکل است. مثلاً: «من زیادی جسورم». یا «آن ها باید مرا ترغیب کنند.» یا «آن ها واقعاً مرا نمی خواهند».
3- این تفکرات را امتحان کنید و از خود بپرسید، آیا من می خواهم به این فرصت «بله» بگویم؟
آیا این مهم است که دیگران فکر کنند من زیادی جسورم؟ چرا باید آن ها مرا ترغیب کنند؟
اگر آنها واقعا مرا نمیخواهند پس چرا از من میپرسند؟
4- وقتی این افکار برایتان روشن شد، آنگاه میل خود برای «بله» گفتن را تحکیم کنید.
چرا «بله» گفتن مشکل است؟
– حق من نیست
اگر عزت نفس شما خیلی پایین باشد و نتوانید تصور کنید که چرا یک نفر دارد از شما درخواست میکند، آنگاه ممکن است این طور فکر کنید.
– ممکن است درخواست از ته دل نباشد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره علامه طباطبایی

بستن منو