تحقیق با موضوع پیشرفت تحصیلی

تحقیق با موضوع پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

 

 با توجه به این مطالب برای داشتن تعریف تقریباً کاملی از هوش باید این سه جنبه مد نظر گرفته شوند:
توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور 
هماهنگی و سازش با محیط
بهره‌برداری از تجربیات گذشته، به‌کار بردن قضاوت و استدلال و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مشکلات (میلانی‌فر، 1383)
می توان از یک دیدگاه تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است را به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی به شرح زیر تقسیم کرد:
تعریف تربیتی هوش: به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که سبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک استعداد به شمار می رود. آن ها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کنند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند.
تعریف تحلیلی هوش: بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیت های جدید و تازه است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله (دیوید وکسلر) روان شناس آمریکایی پیشنهاد شده باشد که بیان می کند، هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی و رفتار مؤثر در محیط.
تعریف کاربردی هوش: در تعاریف کاربردی، هوش پدیده ای است که از طریق تست های هوش سنجیده می شود و شاید عملی ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد (سرچمی، 1389).
از نگاهی دیگر بیشتر تعاریف هوش نشان می دهد که همه آن ها را می توان در چهار مقوله زیر خلاصه کرد:
توان درک رابطه: یافتن رابطه بین پدیده ها به ویژه مواقعی که از نظر ظاهری تشابه کمی دارند، دلیل بر هوش تلقی شده است. هرچه رابطه بین پدیده ها پنهان تر باشد، درک ارتباط بین آن ها، به هوش بیشتری نیازمند است. آزمون هوش کتل ورنون نمونه جالبی از این آزمون ها را ارائه می کند.
توان سازگاری با موقعیت های جدید: برای اینکه فرد بتواند خود را با محیط سازگار کند یا پاسخ سؤالی را به طور مطلوب بدهد لازم است علاوه بر توان وراثتی، از تجربیات قبلی زندگی خود نیز بهره بگیرد. علاوه بر آن مواردی وجود دارند که سازگاری با آن ها باید بیشتر به حساب عوامل شخصیتی گذاشت تا عوامل مربوط به هوش.
ظرفیت سازگاری: این نظریه هوش را ظرفیت بالقوه یادگیری می داند که میزان آن در نزد افراد متفاوت است و همین تفاوت ها حجم یادگیری را تعیین می کند.
قدرت تفکر انتزاعی: به عقیده ترمن افراد به همان اندازه باهوش ترند که انتزاعی ترند. از نظر مراحل رشد، امروزه ما تفکر انتزاعی را در آخرین مرحله قرار می دهیم و معتقدیم فرد، در اواخر نوجوانی (18-14 سالگی) به هوش انتزاعی می رسد (بهرامی، 1387).
احمدی و ماهر (1385) مجموعه ای از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف از نیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده اند. این تعاریف به شرح زیر هستند:
هوش عبارت است از ظرفیت توانایی و یادگیری
هوش عبارت است از دانش پذیری و ظرفیت کسب آن
هوش عبارت است از سازگاری فرد با محیط
هوش توانایی تفکر بر حسب ایده های انتزاعی است.
هوش توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آن ها (هوش اجتماعی)، توانایی درک اشیا و کار کردن با آنها (هوش عملی) و توانایی درک نشانه های کلامی- ریاضی و کار با آنهاست.
هوش عبارت است از توانایی فرد برای این که به طور هدفمند عمل کند، به طور منطقی بیندیشد و به طور مؤثر با محیط مبادله نماید.
پیاژه هوش را عبارت از حالت تعادلی می داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی و حرکتی و نیروهای شناختی و اکتسابی و همچنین کلیه تبادلات جذبی و انطباقی که بین جسم و محیط صورت می گیرد بدان گرایش پیدا می کنند (پیاژه، 1357).

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره کتابخانه های کودکان

بستن منو